Syv tips til bedre wi-fi-dekning på hjemmekontoret

Bredbånd er for mange i ferd med å bli en like viktig infrastruktur som strøm og vann. Det blir ikke minst tydelig i disse hjemmekontortider. Foto: Geir Amundsen