LEDER LØRDAG 8. JANUAR

Stillingsannonser hindrer tingretten?

Lokale tingretter: Justisminister Emilie Enger Mehl bør se forbi Domstoladministrasjonens forsøk på å motarbeide at lokale tingretter blir gjenopprettet.   Foto: NTB

Justisministeren bør bruke 2022 til å få tilbakeført tingrettene.

Meninger

Vegen fram til at Romsdal tingrett og en rekke andre lokale tingretter kan bli sjølstendige rettssteder med sin egen ledelse plassert på stedet, ser ikke ut til å bli lettkjørt. Flere av toppene i justis-Norge har engasjert seg, og har advart regjeringa mot å forandre på domstolskartet. Som kjent vedtok den forrige regjeringa å redusere antall tingretter fra 60 til 23. I vårt fylke ble konsekvensen at de fire tingrettene ble samlet under én paraply, med sorenskriveren plassert i Ålesund. Romsdal tingrett i Molde ble gjort om til et rettssted, underlagt domstolsledelsen i Ålesund. Det samme gjaldt Kristiansund og Volda.

Foran stortingsvalget i fjor høst lovet Senterpartiet å gjøre om på sentraliseringen. Lokale tingretter skal gjenopprettes. Dette ble det også enighet om i Hurdalsplattformen som regjeringa styrer etter. Også SV er enig i at lokale tingretter gjenopprettes.

Domstoladministrasjonen som har tilhold i Trondheim, er sterkt uenig i at sammenslåingen av tingrettene skal settes i revers. Til Advokatbladet sier kommunikasjonsdirektøren i Domstoladministrasjonen at det kommer til å koste mellom 70 og 75 millioner kroner å tilbakeføre tingrettene. Direktøren sier det vil bli en vanvittig jobb å forandre på strukturen igjen, og viser til at stillinger må lyses ut og datasystemer legges om.

Vi kan forstå at Domstoladministrasjonen argumenterte for å lage større rettskretser fram til regjeringa tok sin beslutning. Men det blir svært spesielt at et statlig organ som skal gi administrativ støtte til domstolene i Norge, også fortsetter kampen etter at Støre-regjeringen har vedtatt å gjenopprette lokale tingretter. Å bruke stillingsannonser, ekstrakostnader og merarbeid med å ansette folk som argument mot å gjøre lovlig fatta endringsvedtak, er noe vi ikke har opplevd ofte.

Justisminister Emilie Enger Mehl lytter ikke bare til toppene i justissektoren, men til lokalsamfunnene domstolene skal tjene. Hun står fast på at Romsdal tingrett og andre tingretter skal gjenopprettes som sjølstendige domstoler med egen ledelse, og med nærhet til innbyggerne, politiet og juristmiljøet. Justisministeren bør bruke 2022 til å få tilbakeført tingrettene.