LEDER LØRDAG 15. MAI

Den ukjente regningen etter korona

Ekstra innsats: Kommunene, her representert ved Per Sverre Ersvik og Tove Henøen i Hustadvika, har gjort en stor jobb med å bekjempe pandemien. Framover må kommunen takle ettervirkningene. FOTO: VIDAR MYKLEBUST 

Det ligger en ukjent regning og venter etter at pandemien er over.

Meninger

Massevaksineringen av befolkningen pågår for fullt. Alle håper at vi snart kan se slutten på den omgripende pandemien, og at hverdagslivet kan vende tilbake til slik det var før koronaviruset spredte seg. De fleste av oss ble overrumplet over virkningene viruset fikk for enkeltmenneskers helse, skolegang, arbeidssituasjon og sosiale liv. Vi bør ikke bli like overrumplet over langtidsvirkningen av pandemien.

De nærmeste til å merke pandemiens mange utslag, er kommunene. Siden i fjor vår har kommunene, ikke bare i vår region, men i hele landet, lagt for dagen en formidabel jobb for å spore hvor smittet kom fra og sette i verk tiltak for å hindre at smittet har fått spre seg. Fremdeles er det kommuner som registrerer oppblomstring av smitte. Kommunene har hatt store ekstrakostnader knyttet til pandemien. Regjeringa lovet tidlig at kommunene ville få betalt for kostnadene pandemien har påført kommunene. Regjeringa har holdt ord. Denne uka la regjeringa fram forslag om å gi nye 7,3 milliarder kroner til kommunene. Styreleder Bjørn Arild Gram i interesseorganisasjonen for alle kommuner og fylkeskommuner, KS, sier kommunene er fornøyd med kompensasjonen fra staten. Så langt har kommunene fått alt av ekstrautgifter dekket av staten.

Det ligger imidlertid en ukjent regning og venter etter at pandemien regnes for å være slått tilbake. Denne regningen er det i første omgang kommunene som får. Mange av dem som har hatt korona vil slite med langtidsvirkninger, påpeker KS. Utsatte barn og unge vil ha behov for ekstra støtte og oppfølging i åra som kommer. Isolasjon og ensomhet kan ha forårsaket psykiske plager hos flere. Og personer som har vært permittert fra jobben eller oppsagt, har kommet lenger unna arbeidsmarkedet. Hvor omfattende og hvor djuptgående disse virkningene av pandemien vil bli, er vanskelig å spå. Det er kommunene som står i frontlinja for å yte tjenester til alle som er rammet av koronaen. Kommunene forstår at det blir behov for ekstra innsats også etter pandemien. Vi håper Stortinget også forstår.

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger