LEDER TIRSDAG 5. JANUAR

Nye tiltak kom brått på mange

NYE SMITTEVERNTILTAK: Statsminister Erna Solberg varslet nye regler og anbefalinger som i første omgang gjelder fram til 18. januar.  Foto: ntb

Tiltakene kom brått på mange, både i næringslivet og i det offentlige.

Meninger

Mange ble overrasket da statsminister Erna Solberg strammet til med nye smittevernanbefalinger søndag kveld. Tre dager inn i det nye året ble nordmenn oppfordret til å ta en vinterpause, i første omgang i to uker framover. Nå oppfordres folk til å ikke ha besøk heime. Samtidig innføres det nasjonal skjenkestopp og nye regler for private samlinger og idrettsarrangement. Tiltakene vil få store konsekvenser for hverdagslivet og handelsstanden.

Etter jule- og nyttårsfeiringen steg smittetallene i Norge på nytt. Ved inngangen til det nye året oppdaterte Folkehelseinstituttet sine råd. Det er disse anbefalingene som ligger til grunn for regjeringens nye anbefalinger. Tiltakene oppleves som dramatiske. Samtidig er smitteutviklinga bekymringsverdig, også lokalt i Møre og Romsdal. Denne uka starter vaksineringen for alvor. Håpet er at en periode med strenge tiltak nå skal gi bedre kontroll og oversikt.


Erna Solberg innfører sosial nyttårspause i Norge

Erna Solberg ber Norge bli med på et krafttak for å hindre en ny smittebølge. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager.


Tiltakene kom brått på mange, både i det private næringsliv og i det offentlige. Denne gangen er det grunn til å stille spørsmål ved hvordan tiltakene ble varslet. Mange studenter og jobbpendlere hadde allerede gjennomført reiser for å starte hverdagen etter høgtida. Det skaper også forvirring at det som presenteres som nasjonale anbefalinger praktiseres ulikt, også i det offentlige. Disse spørsmålene må besvares. Samtidig må den enkelte etter beste evne følge de råd som er gitt.

For flere grupper i samfunnet var dette en tung beskjed. For barn og unge er det krevende å gå på en ny periode med reduksjon og stopp i fritidsaktiviteter. For næringsdrivende, spesielt små og mellomstore bedrifter, gir dette et dårlig økonomisk utgangspunkt for det nye året. Med de nye tiltakene kommer et nytt behov for økonomisk støtte. Det er viktig at man nå følger rådene slik at perioden med nedstenging blir så kort som mulig. Slik kan man bidra at konsekvensene for samfunnet ikke blir unødig store.