KRONIKK

Molde – en forstad til Ålesund?

Når Sunnmørsposten går på barrikadene for Møreaksen, er det på tide å våkne!

Moldes framtid: – Hvis det ikke tas drastiske grep nå, så vil Molde og Romsdal bli den store taperen de neste 20-30 årene. Sjøfronten endrer ikke på det! Folk søker dit det er mest aktivitet og best tilbud, og der begge ektefeller kan få jobb, skriver artikkelforfatteren.  Foto: Vera Henriksen

Meninger

Ålesundere og sunnmøringer flest er flinke til å fremme sine egne interesser, både i fylkespolitikken, i næringslivet og ellers. «Ei bruka ‘kje ei krone på Molde» er et uttrykk mange av oss har hørt. Vi, derimot, vi handler på Moa, vi drar til Ålesund i helgene og koser oss på byens restauranter, og vi drar til Syden fra Vigra. Og vi er stort sett enige om at Ålesund er en flott by. Men nå må Molde og Romsdal følge med!

Terje Tovan  Foto: Eirik Heen

Lørdag den 17. oktober krevde Smp på lederplass at Møreaksen (MA) må bygges. Den går som kjent mellom Vestnes og Molde i Romsdal. De begrunner det med frykten for at vegmilliardene ellers skal havne i Hordaland. Merkelig. Har Smp egentlig en annen agenda? Smp vet naturligvis at MA er en gedigen gavepakke til Ålesund og omegn, og som hovedsakelig betales med bompenger av romsdalinger.

Handel: Med 4-feltsveg og 110 km/t under fjorden og oppgradert vei til landets største kjøpesenter på Moa blir det svært få på Midsund og Gossen som vil dra til Molde for å handle. MA vil svekke utviklingen av Molde som handelsby. Flere store handelsdrivende i Molde har fortalt meg om sin bekymring, men de vil ikke fornærme sine kunder på øyene ved å gå ut offentlig.

Sykehus: Øyboerne vil i mange tilfeller foretrekke Ålesund sykehus fremfor Hjelset.

Flyplass: Når MA og E39 til Ålesund er ferdig utbygd, vil folk i Midsund, Aukra, Rauma og Vestnes i langt større grad benytte Vigra lufthavn fremfor Årø.

Ålesund har farta! Med sin dyktighet, størrelse, gode tilgang på kapital og ambisiøse politikere har byen allerede lagt fylkets to andre byer langt bak seg. Dette reflekteres i innbyggertall og utviklingen ved flyplassene:

Kommunenes innbyggertall pr. 1.1.2020:

Ålesund 66 258

Molde 31 976

Kristiansund 24 274

Antall passasjerer i 2019. (Utvikling siste 10 år i parentes):

Vigra 1 088 623 (+55%)

Molde 414 248 (+25%)

Kristiansund 255 040 (-4,9%)

Vigra er altså 2,6 ganger større enn Årø, nesten dobbelt så stor som Årø og Kvernberget til sammen, og med et langt bedre rutetilbud. Veksten på 55% de siste ti årene sier alt! Dersom MA realiseres, vil Vigra få enda flere passasjerer, for det meste på bekostning av Årø. Avinor taper nå milliarder og infrastrukturen er kostbar å drive. Vi er samtidig inne i en sentraliseringsbølge – i løpet av 2021 skal 15 flyplasser, herunder Årø – fjernstyres fra Bodø. Se på helsevesenet, politi og rettsvesen. Både nord og sør i fylket jobbes det dessuten aggressivt for å flytte funksjoner fra Molde. Jeg frykter utviklingen.

I løpet av noen få år vil det være langt bedre veiforbindelse mellom Åndalsnes og Ålesund. Også dette er til fordel for Moa og Ålesund. Ordføreren i Vestnes kunngjorde eksempelvis den 9.11. at Vestnes ønsker å benytte Ålesund som akuttsykehus. Nå er det mange faktorer som i sum utgjør en trussel mot Molde og Romsdal. Den Høyre-dominerte posisjonen i Molde har ikke hatt tilstrekkelig fokus på denne utviklingen. Befolkningsveksten har trendet nedover siden 2012, og nå har vi fått befolkningsnedgang. Ålesund har betydelig vekst. Det samme gjelder sysselsettingen. Og flytrafikken. Hvis det ikke tas drastiske grep nå, så vil Molde og Romsdal bli den store taperen de neste 20-30 årene. Sjøfronten endrer ikke på det! Folk søker dit det er mest aktivitet og best tilbud, og der begge ektefeller kan få jobb.

Det er en tragedie at Molde ikke ble enig med Fræna om sammenslåing. Fræningene var i utgangspunktet positive, men i forhandlingene skar det seg. Ordføreren prioriterte Midsund (allianse om Møreaksen?), og gjorde et dyrt «kjøp». Mellom Molde og Fræna er båndene svært tette – i 2019 var det mer enn 1.550 fræninger som pendlet inn til Molde hver dag! Det kom 483 fra Aukra (inkl. landdelen), 340 fra Eide, 300 fra Gjemnes, 275 fra Nesset - og 128 fra Midsund. Over 3000 mennesker – hver arbeidsdag! Til Ålesund gikk det ca. 200 hver vei. Knytt Molde sterkere til sentrene i Romsdal – ikke til Sunnmøre! Bygg Langfjordforbindelsen snarest mulig – den vil knytte indre og ytre Romsdal sammen, og den vil gjøre forbindelsen til Østlandet langt bedre både for Romsdal og Nordmøre.

Møreaksen er en trussel mot utviklingen i Molde og Romsdal. I tillegg fører den E39 gjennom store deler av byen og gjør stor skade på omgivelser og livskvalitet. Vi må foredle byens kvaliteter – ikke ødelegge dem. Det er komplett uforståelig at kommunens politiske ledelse vil påføre byen slike ulemper. Molde trenger et helt nytt fokus. Skal skuta flyte er det en god idé å starte med å tette lekkasjene. Da kreves det ny ledelse, for ordføreren og hans følgere ser ikke ut til verken å se problemet eller å høre folkemeningen. Lederen i Smp bør være en tankevekker for Moldes politikere.

Terje Tovan

--------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger