LEDER TIRSDAG 2. JUNI

Øl hører ikke heime på bensinstasjoner

Det er uforståelig at Frp ikke vil at folks helse og trivsel skal veie tyngst.

3000 flere salgssteder? Åpner Stortinget for ølsalg fra bensinstasjoner og kiosker, slik Fremskrittspartiet foreslår, kan 3.000 flere salgssteder tilby øl.   Foto: Kjell Langmyren

Det er uforståelig at Frp ikke vil at folks helse og trivsel skal veie tyngst.

Meninger

Skal det være like god tilgang på øl og alkoholholdige drikkevarer som på diesel og bensin på bensinstasjonene? Skal kioskene også få selge øl? Fremskrittspartiet vil lette på bestemmelsene i alkohollovgivingen, og åpne for at det kan selges øl og alkohol med opptil 4,7 prosents styrke fra bensinstasjoner og kiosker. Vi mener Fremskrittspartiets forslag må avvises når Stortinget tirsdag 2. juni skal stemme over det.

Her i landet har grunnholdningen vært at alkoholpolitikk først og fremst handler om helse, ikke om næring. Interesseorganisasjonen Virke mener at konkurransen i handels- og sørvisnæringa ikke blir rettferdig når dagligvarebutikker får selge øl, mens bensinstasjonen eller kiosken like ved ikke får selge alkohol. Fremskrittspartiet kaster seg på den samme argumentasjonen selv om partiet i flere år mens de satt i regjering, sto for en annen politikk. «Salg og utlevering av øl skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas», het det i regjeringens erklæring.

Steg for steg har salgstider og tilgang til alkohol blitt utvidet. Skulle Stortinget åpne for ølsalg fra kiosker og bensinstasoner, kan vi få rundt 3.000 flere utsalgssteder for øl. Alkohol blir enda mer tilgjengelig enn i dag. Forslaget fra Frp innebærer at det er den enkelte kommune som avgjør hvem som får selge øl.

Det er mange argumenter mot økt alkoholomsetning: Alkohol er et omfattende helseproblem. Alkohol og bilkjøring skal være uforenlig. Fagfolk anslår at hver dag foretas 14.000 kjøreturer der bilføreren er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Bensinstasjonene har blitt mer og mer rettet inn mot servering og familietilbud. Barn er gjenrensammen med foreldrene på bensinstasjonen eller kiosken. Rundt 90.000 bvarn lever i familier der en av foreldrene drikker for mye. Å gjøre alkohol enda mer tilgjengelig for voksne, er lite hensynsfullt overfor barna. Det er uforståelig at Frp ikke vil at folks helse og trivsel skal veie tyngst i alkoholpolitikken. Flertallet i Stortinget sørger forhåpentligvis for å parkere dette populistiske forslaget.