LEDER TORSDAG 2. JANUAR

Viktig stemme om eldreomsorg

«Hennes personlige historie illustrerer noen av utfordringene ved eldreomsorgen ved inngangen til et nytt tiår.»

REAGERTE: Bitten Linge reagerte etter debatten om eldreomsorg i Molde kommunestyre. Hennes innlegg ga en viktig korreksjon.   Foto: Olav Skjegstad

Meninger

Eldreomsorgen er en utfordring for Molde kommune. I romjula skrev tidligere varaordfører Bitten Linge et godt leserinnlegg om hvordan dette oppleves. Hun er for tida på Kirkebakken omsorgssenter. Linge reagerer spesielt på uttalelser som falt under budsjettdebatten i kommunestyre. Høyres kommunestyrerepresentant Trygve Grydeland spurte i debatten om Molde skal være en geriatrisk avdeling. I avisa mandag beklaget han utsagnet.

Det er viktig med en brei samfunnsdebatt. Bitten Linge fortjener ros for at hun tar til motmæle mot politikerne. Hennes personlige historie illustrerer noen av utfordringene med eldreomsorgen ved inngangen til et nytt tiår. Posisjonen i Molde kan vise til at de har trappet opp innenfor eldreomsorgen de siste åra. Om det er nok til å kalle det en satsing er et spørsmål som flere er berettiget til å si sin mening om. Innlegget til Linge viser at det fortsatt er noen utfordringer.

I budsjettdebatter blir det raskt til at man stiller ulike grupper opp mot hverandre. Sjøfronten er et viktig byutviklingsprosjekt for Molde kommune. Det er gode grunner til å forsvare en videre utbygging. En av hovedutfordringene til Molde kommune er rekruttering. Høyres representant Grydeland har rett når han poengterer at for å kunne tilby gode tilbud til de eldre, må Molde være et attraktivt samfunn for alle. Kommunestyres beslutning om å fortsette utbyggingen av Sjøfronten er riktig.

Mangfold er viktig når man skal bygge den nye kommunen. Dette gjelder sjølsagt kjønn, alder og bakgrunn. Også de kommende åra vil det bli debatter om hvordan kommunen skal satse. Oppvekst, skole og eldreomsorg er i kjernen av det kommunale tilbudet. Et aktivt eldreråd som tydelig spiller inn sine tanker og ideer er en del av et slikt mangfold. Det er positivt at mennesker som sitter nær problemstillingene engasjerer seg gjennom leserinnlegg. Innspillene som Bitten Linge kommer med i denne debatten bør bli lyttet til.