For 11. gang siden august er det branntilløp i restavfallskverna hos RIR i Årødalen. Denne gangen skyldtes det trolig en sprayboks som hadde havnet i restavfallet. Video: RIR

Branntilløp hos RIR

For 11. gang siden august er det branntilløp i restavfallskverna hos RIR i Årødalen. Denne gangen skyldtes det trolig en sprayboks som hadde havnet i restavfallet. Video: RIR
Video