Slik har arkitektene planlagt utforminga av det nye sjukehuset på Hjelset. Video: Helse Møre og Romsdal

SNR Hjelset september 2021.mp4

Slik har arkitektene planlagt utforminga av det nye sjukehuset på Hjelset. Video: Helse Møre og Romsdal
Video