Med wingsuit fra Romsdalshorn

Espen Fadnes og Tom Erik Heimen var blant de som utførte basehopp i sammenheng med premieren på Boenish-filmen forrige uke.

Espen Fadnes og Tom Erik Heimen var blant de som utførte basehopp i sammenheng med premieren på Boenish-filmen forrige uke.

Video