Myklebust tilbake i ordførerstolen

Arbeiderpartiet og Oddvar Myklebust gjorde rent bord i Sandøy kommune.

Tilbake til rådhuset Etter en fireårsperiode ute av lokalpolitikken, kan nå Oddvar Myklebust (Ap) styre Sandøy med rent flertall den neste fireårsperioden.  Foto: Agnar Gjendem

Valg

Tallene for Sandøy er klare og vi kan dermed presentere kommunestyret for den kommende fireårsperioden.

Rent flertall

Arbeiderpartiet gjorde et brakvalg i Sandøy kommune, og fikk hele 52,1 prosent av stemmene. Dette var en økning på 22,2 prosentpoeng, og sørger for at de øker antall mandater i kommunestyret fra seks til ti. Dermed har de rent flertall alene.


Arbeiderpartiet overtar i Sandøy

Comeback for Oddvar Myklebust som ordfører.

 

Dette er imidlertid ikke bare-bare, sier Sandøys neste ordfører, Oddvar Myklebust:

– Rent flertall forplikter også, det skal vi ikke glemme, sier Myklebust om det som virker som et protestvalg etter ei periode med mye støy.

– Om vi skal ha varaordføreren, eller invitere andre til dette er viktig å få avklart. Det beror også på om noen av våre innvalgte ønsker ei rolle som varaordfører, sier han.

Blågrønn nedtur

Høyre fikk 29,1 prosent av stemmene i Sandøy, en nedgang på 10,1 prosentpoeng. Dermed mister de ett mandat og ender opp med seks.

Venstre fikk 15,7 prosent av stemmene, en tilbakegang på 11,2 prosentpoeng. De ender opp med tre representanter i kommunestyret, dette er to færre enn i dag.

Kom ikke med

Fremskrittspartiet var det siste partiet som stilte med lister i Sandøy kommune dette valget. De fikk kun 3,0 prosent av stemmene, en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng. Dette er ikke nok til å gi dem kommunerepresentanter i den kommende fireårsperioden.

Valgdeltakelsen i kommunevalget i Sandøy var på 67,5 prosent.

Mens sittende kommunestyre kun har fem kvinnelige representanter i Sandøy, vil det neste ha sju kvinner. Ni av kommunestyrerepresentantene er nye.

Her er de 19 som utgjør kommunestyret i Sandøy de neste fire årene:

Arbeiderpartiet: Oddvar Harry Myklebust (ny), Åse Kristin Ask Bakke (ny), Espen Myklebust, Sigmund Haugen, Stein Inge Skogen, Ann Helen Harnes, Roy André Haugen, Lodvar Hogne Espeland (ny), Lena Kristin Husøy (ny), Martin Helge Strand Fitje (ny).

Høyre: Nils Magne Abelseth (ny), Jessica Gärtner, Olav Egil Ellevset (ny), Helge Ervik, Andrine Olin Finnøy, Ann Elin Apelseth Harnes (ny).

Venstre: Odd Arve Orten, Robert Mark Coates, Hildegard Maier (ny).