Knut Sjømæling (Sp)

Valg

1. Kommunereformen.

Ut fra det du vet i dag, vil du at din kommune skal fortsette som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med en eller flere andre kommuner? I fall sammenslåing; hvilken kommune/kommuner ser du som mest aktuelt å gå sammen med? Er det greit å slå sammen kommuner med tvang?

Jeg ønsker primært at vi fortsetter som egen kommune da jeg ikke tror at dagens tjenestetilbud til innbyggerne blir bedre i en stor kommune.

Jeg ser på kommunereformen som et sentraliseringstog i for stor fart, der regjeringa med støtte fra Krf og Venstre tvinger dette fram. Går vi mot en av bykommunene må minst tre landkommuner bli med.

Det er ikke greit med tvangssammenslåing av kommuner. Ja til lokalt folkestyre.

2. Skatt.

Hvis din kommune ikke har eiendomsskatt, ønsker ditt parti at det skal innføres eiendomsskatt kommende fireårsperiode?

Har kommunen din allerede eiendomsskatt, vil du jobbe for at den fjernes i løpet av fireårsperioden?

Det er tverrpolitisk enighet om å videreføre eiendomskatten til målet for egenkapital i investeringsplanen er nådd. Etter dette skal eiendomsskatten gradvis reduseres.

3. Hvilke tiltak vil du gjennomføre for at innbyggerne i din kommune skal sikres enda bedre pleie og eldreomsorg?

Opprusting/bygging av nytt sykehjem på Batnfjordsøra og sikre penger til drift.

4. Hvilket parti/partier ser du det som mest naturlig å styre sammen med etter valget? Er det noen som er uaktuelle?

Jeg er åpen for samarbeid med de som vil bidra i den krevende perioden som kommer.

5. Hvordan øke folketallet i Gjemnes?

Tilrettelegge med boligtomter og stimulere bygdelaga til samarbeid om å skape bolyst for potensielle nye innbyggere.

6. Hvem tror du blir ordfører?

Med et godt valgresultat for Sp kan jeg bli ordfører.

7. Største mangel og beste gode i Gjemnes?

Vi har for få egne arbeidsplasser, men ligger midt i en stor bo - og arbeidmarkedsregion med de muligheter dette medfører.