Odd Helge Gangstad (Sp)

Valg

1) Hva mener du blir de viktigste sakene i kommende periode – og hva vil være dine hjertesaker?

Kommunereforma blir viktigaste saka, det må haldast folkeavstemming.  Møreaksen, påfyll til næringsfondet, trafikktrygging, beredskapsferge, åpningstider svømmebasseng, heim for ein 50-lapp er viktige saker.

2) Kommunereformen.

Ut fra det du vet i dag, vil du at din kommune skal fortsette som selvstendig kommune, eller slå seg sammen med en eller flere andre kommuner? I fall sammenslåing; hvilken kommune/kommuner ser du som mest aktuelt å gå sammen med? Er det greit å slå sammen kommuner med tvang?

Midsund bør fortsette som eigen kommune til samferdselsløysingane er på plass. Når Møreaksen eller bruene over Kjerringsundet er realisert vil fordelane med ei kommunesamanslåing være heilt andre enn i dag. Bruk av tvang er vi mot.

3) Skatt.

Ønsker ditt parti at det skal innføres eiendomsskatt kommende fireårsperiode?

Vi vil sjølvsagt ikkje innføre eigedomsskatt utan at det er heilt nødvendig. Det vil seie når vi ikkje lenger maktar å oppretthalde tjenestetilbodet.

4) Tjenester.

Hvilke tiltak vil du gjennomføre for at innbyggerne i din kommune skal sikres enda bedre pleie og eldreomsorg?

Går du inn for bygging av ny sentralskole?

Dei som ynskjer det skal få bu heime lengst muleg. Vi vil arbeide for ei langtidsplan for helse og omsorg slik at ressursane kan utnyttast best mulig og mest mulig målretta. Vi er positiv til ny sentralskule.

5. Sentrumsutvikling.

Nytt kommunehus er ei aktuell sak. Eie eller leie – og hvor bør det ligge?

Antonbua – kulturhistorisk samling eller riving?

Vi må bygge kommunehus sjølv. Saka ligg hos administrasjonen som skal utrede alternativa Bøen eller sentrum, vi må sjå kostnadene med alternativa. Vi vil arbeide for å avhende Antonbua til nokon som kan utvikle området innafor det formål som er fastsett i reguleringsplanen.

6. Ja eller nei til mottak av flyktninger? I tilfelle ja, hvor mange?

Vi seier ja til flyktningar, antall må regulerast etter kva vi har kapasitet til.

7. Hvilket parti/partier ser du det som mest naturlig å styre sammen med etter valget? Er det noen som er uaktuelle?

Ingen parti er uaktuelle, valresultatet bestemmer.