Tema

mandag 22.06 2020

Fylkeskommunen vil ta nynorsk-kamp mot Microsoft

Møre og Romsdal fylkeskommune engasjerer seg for å hindre at nynorsk forsvinn frå dataprogram.

søndag 07.06 2020

Språkspalten

Solskjær, slaget ved Solskjela, Jon Smed og Jørgen Snikkar - slik vart etternamna våre til

Ein sterk kontinental etternamntradisjon er å bruke handverkarnamn, men i Norge er etternamnet ofte eit opphavleg gardsnamn.

søndag 15.03 2020

Språkspalten

Hålke? Holke? Flott? Flått?

I rettskrivinga er det ikkje alltid godt å vite kvifor me skriv eit ord med «o» eller «å».

lørdag 15.02 2020

SPRÅKSPALTEN

Rett skriving

«Det er kanskje ikkje uventa at det er mykje skrivefeil når det gjeld enkel og dobbel konsonant.»

lørdag 25.01 2020

Språkspalten

Draget, Dragvågen og Dragvegen

«Men så er det altså denne Dragetvegen. Her har det vore dårleg namnelaging.»

lørdag 28.12 2019

[SPRÅKSPALTEN]

«Hustadvika er ein kommune som er delt i to av nokon av dei mest markante dialektmerka i norsk»

tirsdag 17.12 2019

LESERINNLEGG

Skivebom, Edvard Hoem!

søndag 15.12 2019

Edvard Hoem inn i språkstriden i Julsundet

– Uklokt å gå bort frå nynorsk her, seier Hoem, og ber foreldre som krev bokmål i skulen tenke over saka på nytt.

LESARINNLEGG

Slå ring om «grautmålet!»

«Valet av målform i skulen gjeld ikkje berre elevane og foreldra deira. Det får nesten alltid store ringverknader i kommunen og lokalsamfunnet, ja til og med på det nasjonale planet.»

lørdag 16.11 2019

Språkspalten:

Å helse

tirsdag 12.11 2019

Leserbrev:

Sats på nynorsken!

lørdag 09.11 2019

Skal vurdere en egen språkplan for nye Molde kommune

En egen språkplan skal vurderes for ny Molde kommune.

torsdag 07.11 2019

Leserinnlegg

«Ikkje rart dei satt igjen med ei kjensle av håplausheit»

lørdag 26.10 2019

Språkspalten:

Vet du hva denne heter i Møre og Romsdal?

søndag 23.12 2018

Språkspalten

Juletorsk og andre toskar

Juletorsk er viktig for berre 1 % av befolkninga, gjekk det fram av granskingar for 10–15 år sia. Og denne eine prosenten budde først og fremst langs Sørlandskysten. I eldre tid var det vanleg fleire stadar å ete torsk julaftan, ikkje minst i Nord-Norge.

tirsdag 27.11 2018

– Biblioteket er for alle

– Vi får knyttet de nye innbyggerne som kommer til landet vårt tett til oss, sier biblioteksjef Evy Sisilie Bergum.

Biblioteket har frivillig språktilbud til innvandrere

Lærer norsk på kafé

– Vi får hjelp til å forstå språket, sier Ahmad Midou. Han er en av gjestene på bibliotekets faste språkkafé.

tirsdag 29.05 2018

«Medan nynorsk taper terreng i skule og media, bryr boklesaren seg mindre om målform»

2,2 kilo og nær 650 sider: Nynorsken har fått si eiga litteraturhistorie. – Verket syner kor viktig forfattarar har vore for å kjempe fram nynorsk til eit fullverdig skriftspråk, meiner Øystein Hauge.