Tema

tirsdag 20.04 2021

Ønsker Trehuset velkommen til Molde

Noen frykter fredning av Tollboden, men politikerne sender likevel Trehuset til offentlig ettersyn.

mandag 19.04 2021

Statens vegvesen påklager vedtak i Vestnes kommunestyre

Godtar ikke rekkefølgekrav for Møreaksen

Statens vegvesen går ikke med på krav fra Vestnes kommunestyre om at det ikke skal settes trafikk på Møreaksen før tunnelen mellom Vik og Ørskogfjellet er ferdig. Dermed må saka opp igjen i kommunestyret.

Kjølmoen mener Møre og Romsdal står sterkt i kravet om statlige arbeidsplasser

– Romsdal kan få flere

Det må bli rettferdig fordeling av statlige arbeidsplasser mellom fylkene, mener Per Vidar Kjølmoen og er svært fornøyd med at landsmøtet i Ap er enig. - Også Romsdal trenger flere statlige arbeidsplasser, sier han.

Sterk støtte til Tøndergård

Tøndergård skole og ressurssenter i Molde får mange lovord fra fylkestinget. - Det har lenge vært et virvar rundt framtida for elever ved Tøndergård, sier fylkespolitiker Monica Molvær (H).

søndag 18.04 2021

Molde kommune vil ta større ansvar for Tøndergård skole

– Skolen er ikke truet

Fylkeskommunen prøver å komme seg ut av samarbeidet om Tøndergård skole i Molde, sier ordfører Torgeir Dahl. – Men skolens eksistens er ikke truet, sier Dahl.

Kvaliteten er god ved alle skolene for elever med spesielle behov, sier Victoria Smenes 

– Kan ikke ha usikkerhet om Tøndergård hvert år

– Dette er egentlig ei gladsak. Tilbudet til elever med spesielle behov er godt både ved de tre fylkeskommunale skolene og ved Tøndergård skole. Da kan vi ikke holde på å skape usikkerhet om Tøndergård hvert år, sier fylkespolitiker Victoria Smenes. 

LESERINNLEGG

Om «stakkarslige ledere». Tilsvar til Per Olav Mevold

LESERINNLEGG

Hidden Agenda – Møreaksen

De primære målene for Møreaksens forkjempere er ikke optimal E39, og heller ikke kostnadseffektiv fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, men at prosjektet inkluderer statsfinansiering av (1) Landfast forbindelse for Midsund og Aukra, og (2) Bypakke Molde. 

LESERINNLEGG

Det «stakkarslige» næringslivet i Møre og Romsdal

Av de forespurte bedriftene var det kun èn som er mot Møreaksen, dvs. ca. 2 prosent. De 48 bedriftene som har signert, representerte i 2019 en total omsetning på ca 80 milliarder kroner og hadde ca 13.000 ansatte.

LESERINNLEGG

Hvorfor bygge Møreaksen?

– Ved å bygge ut Møreaksen, når folk i Molde-regionen attraktive jobber i Ålesundsregionen og motsatt innen akseptabel reiseavstand.

lørdag 17.04 2021

Den nye bydelen i Grandfjæra

Nye endringer i Grandfjæra øst – se prosjektet her

Da politikerne sist behandlet prosjektet i Grandfjæra øst, ville flere ha endringer før detaljreguleringen ble sendt til høring og offentlig ettersyn. Slik ser tegningene ut etter at endringer er gjort.

Rusreform. Abort. Iskant. Atomvåpen. Se de viktigste vedtakene fra Ap-landsmøtet

Arbeiderpartiets landsmøte har nå vedtatt hovedlinjene i partiprogrammet for neste stortingsperiode.

fredag 16.04 2021

Kutter sin egen «lønn» med en firedel

Politikerne i Hustadvika reduserer sin egen møtegodtgjørelse med en firedel, 25 prosent. Og igjen ble ordførerens godtgjørelse et stridstema.

Nye Veier om E136: – Viktigst er ikke byggestart, men når vegen står ferdig

Nye Veier ønsker vegprosjekt i Møre og Romsdal. De vil rådføre seg med vegbrukerne og kommunene om hvilke strekninger på E136 som bør utbedres først. – Det viktigste er ikke når man starter, men når vegen står ferdig.

Vegvesenet: – Vi kan være i gang med E136 før jul

Får Statens vegvesen oppdraget med å utbedre E136, kan gravemaskinene komme på plass før nyttår. – Vi kan komme i gang med krabbefeltet Rødstøl-Stuguflåten allerede i år, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Lastebileierforbundet: Bruk pengene på E136

– Utsett undersjøiske tunneler én generasjon

Vegprosjekt som innebærer at fjorder må krysses med undersjøiske tunneler, må utsettes, minst én generasjon. Det sier generalsekretær Geir A. Mo i Lastebileierforbundet.

Sparer penger på å ikke flagge

For å spare penger kutter Hustadvika kommune ned på flaggheisingen.

18 lokale partilister til Stortingsvalet

Sjå kven som stiller til val til hausten.

torsdag 15.04 2021

Ordfører tente på alle pluggene:

Ordfører tente på alle pluggene: – Den hersketeknikken vil jeg ha meg frabedt

Høy temperatur i Hustadvika kommunestyre da salget av gamle Vevang skole ble behandlet.

Tok opp E39-prioritering med statsråden: – Jeg stusset sjøl

– Det bygges nytt sjukehus på Hjelset. Sjukehuset skal stå ferdig i 2025. Da er det viktig at vegen fra Kristiansund by til Hjelset blir bedre enn den er i dag, sier Steinar Reiten.

Ordføreren forsvarte signal til Statens vegvesen om firefelts veg langs Fannestranda:

– Ingen har gjort et forsøk på å motarbeide kommunestyrets vedtak

Torgeir Dahl (H) og Kim Thoresen-Vestre (SV) er rykende uenige om hvilke føringer kommunestyrets vedtak om firefelts veg burde få for planleggingen til Statens vegvesen, men er enige om at kommunikasjonen burde vært forelagt hovedutvalget.

Støtter hydrogenfabrikk i Aukra. Slik vil fylkeskommunen bidra

Fylkeskommunen støtter Aker Horizons planer for å etablere en hydrogenfabrikk i Aukra. – Vi vil bidra med det vi kan, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap).

onsdag 14.04 2021

LESERINNLEGG

Er bjørnen skutt?

"Skråsikkerheten er en usikker vitenskap, og er betydelig i forhold til realiseringen av Møreaksen. Jeg finner ingen notiser i avisene om at bjørnen faktisk er skutt."

LESERINNLEGG

Vestlandet trenger et bredere arbeidsmarked

Covid-19 gjør det mulig å tenke helt nytt om hvordan offentlig forvaltning blir organisert.

LESERINNLEGG

Ungdom under 18 år bør få selje alkohol og tobakk 

I dag er det slik at ungdom under 18 år ikkje har lov til å selje alkohol og tobakk. Det gjer at ungdom ikkje får jobbe på fleire arbeidsplassar som kan vere aktuelle for ungdom.

Gjemnes:

Her brukte formannskapet kun to - tre minutter på NTP

Formannskapet brukte kun to - tre minutter på NTP.

Vurderer salg av spisestedet - tvilte seg fram til vedtak

Formannskapet i Gjemnes tvilte seg tirsdag fram til at det er riktig å selge bygningen der serveringsstedet Hjorten har tilholdssted.

Frykter at kommunestyret snur

Jobber hardt for å få overta bygdas nedlagte skole -snart avgjøres saken

De fikk flertallet med seg i formannskapet, men frykter at kommunestyret i Hustadvika snur og selger Vevang skole på det åpne markedet.

tirsdag 13.04 2021

Ber Stortinget stokke om på E-39-prosjekt:

– Ny veg utenom Batnfjordsøra er viktigst

Å få bygget ny veg fra Astad til Bjerkeset i Gjemnes er så viktig at fylkespolitikerne vil gi vegprosjektet forkjørsrett foran Fursetfjellet og Bergsøya-Øydegard på Nordmøre.

mandag 12.04 2021

På disse vegene er det bom stopp for modulvogntogene. – Setter oss i en underlig situasjon

Modulvogntog kan ta 50 prosent mer gods enn et vanlig vogntog. De kan kjøre på riks- og fylkesveger, men på kommunale veger er det bom stopp. Dermed kommer de seg ikke fram til terminalene.

Eks-ordførere protesterer på at viktig Eide-symbol kan bli flyttet

Tidligere Eide-ordførere protesterer på at utsmykkingen på det gamle rådhuset i Eide sentrum kan bli flyttet.

søndag 11.04 2021

Presset øker for rask utbedring av E136

300 biler kjørte i konvoi opp Romsdalen: – Ikke i min villeste fantasi hadde jeg sett for meg en sånn oppslutning

- Ikke i min villeste fantasi hadde jeg sett for meg en sånn oppslutning og sånt folkelig engasjement for bedre E136. Dette var reneste 17.mai-stemningen.

Næringa ber politikerne love rask utbedring av E136: – Sjåførene trenger en trygg veg

–  Dette er den viktigste vegstrekninga i fylket det haster å få orden på. Vegen er smal og for usikker når vi ser den store trafikkmengden som kjører Romsdalen hver dag. Sjåførene våre trenger trygg veg, sier fylkesleder Finn-André Fredvig-Erichsen i Lastebileierforbundet.

fredag 09.04 2021

200 biler i protest-konvoi: – Vi kan ikke vente lenger

– Vi er ikke opptatt av hvem som bygger E136 i Romsdalen, men krever at utbedringen starter nå, sier regionleder Jan Ove Halsnøy i Norges lastebileierforbund. Søndag ventes mellom 100 og 200 kjøretøy til konvoien fra Åndalsnes til Bjorli for å markere kravet om E136.

Vil ikke ut med navn på kvinne som er «grunnsolid kandidat» til toppjobb

Tre kvinnelige søkere til jobben som Moldes nye kommunedirektør anses som aktuelle, men én har bedt om at navnet holdes hemmelig. Nå har Romsdals Budstikke fått avslag på innsyn.

LESERINNLEGG

Jakten på en rømningsveg

torsdag 08.04 2021

Kjølmoen inn i Aps Sentralstyre

– Det er stort å få tillit fra en enstemmig valgkomite, sier Per Vidar Kjølmoen (47).

onsdag 07.04 2021

LEDER TORSDAG 8. APRIL

En mer rettferdig og friskere verden

LESERINNLEGG

Til dere i kommunestyret som synes at innføringsklassen ikke er verdt å holde på

LESERINNLEGG

Staten må betale sin eigen Europaveg!

tirsdag 06.04 2021

LEDER 7. APRIL 2021

Skap gode sommerskoler for de yngste

LESERINNLEGG

«Utvalgslederen visste!»

LESERINNLEGG

Hvorfor bryter kommunedirektøren kommuneloven?

søndag 04.04 2021

Var heisløse i tre uker – nå får de kompensasjon fra Molde Eiendom KF

Styret i Molde Eiendom KF har vedtatt at beboerne i Gotfred Lies plass 1 skal få reduksjon i husleia for juni 2021.

lørdag 03.04 2021

Bygda vil ha fossen i fri dressur - dette sier politikerne

Formannskapet i Molde gir grønt lys for oppstart av revisjonen av konsesjonsvilkårene for Grytten Kraftanlegg.

Helge Orten (H) tar til motmæle mot kritikk fra Frank Sve (Frp)

- Sve prøver konstant å lage motsetninger

- Frank Sve prøver konstant å lage mosetninger mellom E39 Ålesund og Molde og E136. Faktum er at de to vegprosjektene ikke konkurrerer mot hverandre. Det vet Sve, sier stortingspolitiker Helge Orten.

fredag 02.04 2021

LESERINNLEGG:

En landbrukspolitikk for framtida

torsdag 01.04 2021

LESERINNLEGG:

Veien ut av NTP

Frank Sve (Frp) vil gi Nye Veier både E136 og E39

– Heilt vekkasta å gi Vegvesenet jobben

– Den sikraste måten å få utbetra E136 mellom Vestnes og Dombås er å gi oppdraget til Nye Veier AS, samstundes som Nye Veier får ansvaret å bygge E39 Ålesund-Molde, seier Frank Sve (Frp).

onsdag 31.03 2021

Ingen trafikk Vik-Julbøen før ny veg frå Ørskogfjellet er ferdig

Med 12 mot 11 stemmer har Vestnes kommunestyre vedtatt at dei ikkje vil ha trafikk på Møreaksen før den nye vegen frå Ørskogfjellet til tunnelinnslaget på Vik står ferdig. Ordførar Geir Inge Lien fryktar dette kan forsinke arbeidet, Statens vegvesen spør om dette er eit rekkefølgekrav.

tirsdag 30.03 2021

Dette fylkespartiet går til valg med bare kvinner på lista. – Historisk i Norge

Toppkandidat fra Ålesund og tretten andre kvinner stiller på stortingsvalglista til Liberalistene i Møre og Romsdal.

Anna flyttet til Norge som 11-åring uten å kunne et ord norsk – snart er hun ferdig utdannet tannlege

Anna (24) kunne ikke et ord norsk – snart er hun ferdig utdannet tannlege: – Jeg hadde aldri kommet så langt uten innføringsklassen

– Innføringsklassen var avgjørende for at jeg fikk en så bra start i den norske skolen og samfunnet, sier Anna Zajkowska som kom til Molde fra Polen.

LESERINNLEGG

E39 og bypakke i Molde

LEDER ONSDAG 31. MARS

Debatt er viktig, men aktørene bør tenke gjennom hvilke virkemiddel de tar i bruk

LESERINNLEGG

«Tapet i skatteinntekter ved fraflytting fra kommunen blir fort større enn den inntjeningen som er stipulert ved en nedleggelse»

Blir kritisert for Facebook-innlegg: – Angrep er tydeligvis det beste forsvar

Gruppeleder i SV Molde, Kim Thoresen-Vestre, står fast ved kritikken av administrasjonen og kommuneledelsen.

Går hardt ut mot politisk motstander: – Nå må folk begynne å puste med magen

Trygve Grydeland (H) mener Kim Thoresen-Vestre (SV) trår langt over streken i et Facebook-innlegg.

LEDER TIRSDAG 30. MARS

Underlig brev til Statens Vegvesen

mandag 29.03 2021

Hustadvikas veger forfaller

Må bruke dobbelt så mye på veg: – Betydelig forfall, sier rapport

Bevilgningene til de kommunale vegene i Hustadvika må dobles dersom vegstandarden skal opp på akseptabelt nivå.

LESERINNLEGG

Torgeir Dahl i sorg over bypakken

LESERINNLEGG

Når en sint ordfører havner i mindretall

LESERINNLEGG

Terje Heggem, Terje Tovan og alle motstandere av bypakke Molde. Gratulerer med resultatet!

Derfor sendte de brev til Vegvesenet om Bolsønes-Kviltorp

Kommunalsjefen mener de fulgte opp vedtaket til kommunestyret.

Disse søker jobben som kommunedirektør

Den nye kommunedirektøren i Molde blir mest sannsynlig en kvinne – her er søkerlista

Disse søker jobben som kommunedirektør for Molde kommune

Bypakke Molde ute av NTP: – Et stort tilbakeskritt

Molde-ordfører Torgeir Dahl har likevel ikke gitt opp kampen om statlige midler.

Vil selge Vevang skole til lokal forening – og betale for banklånet

Formannskapet i Hustadvika vil selge Vevang skole til den nystartete foreningen Vevang Aktiv.

søndag 28.03 2021

LESERINNLEGG:

Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?

Vegvesenet: Holdt alle muligheter åpne

Opplevde det nyttig med en avklaring fra Molde kommune.

MDG: Burde blitt behandlet politisk

– Hvis det er noe i dette vedtaket som gjør at arbeidet stopper opp, da må det tilbake på politisk nivå.

Senterpartiet vil ha innsyn i brevene som har skapt bråk

– Administrasjonen har et ansvar for at alle forhold rundt et vedtak blir utredet.

lørdag 27.03 2021

SV-lederen: – Jeg har aldri sett på maken

Leder i Molde SV, Kim Thoresen-Vestre, er svært kritisk til måten administrasjonen i Molde kommune har opptrådt på.

Ordføreren forsvarer administrasjonen: Viktig å opprettholde dialogen med Vegvesenet

Statens vegvesen ville stoppe alt planarbeid for strekningen Bolsønes-Kviltorp. Administrasjonen i Molde kommune sørget for at det ikke skjedde.

E39 gjennom Molde:

Politikerne trodde de gjorde historisk vedtak i kommunestyret. Fikk ingen betydning for arbeidet

Administrasjonen i Molde kommune lot ikke politikerne få vite noe om Vegvesenets synspunkt.

fredag 26.03 2021

Mener det ikke haster: – Ikke noe kommunen pusher på

– Planene om ny veg gjennom Batnfjord er ikke noe kommunen pusher på, sier ordfører Knut Sjømæling.

– Vil svekke sentrum

Butikkeier Frode Åndal ved Bunnpris i Batnfjord mener ny veg utenom sentrum vil svekke både eksisterende forretninger og gjøre det vanskeligere å få etablert nye.

Reagerer på framlegget i NTP:

– Fullstendig feil prioritering. Vi trenger ny vei!

– En helt uforståelig prioritering. Vi trenger ny E39 gjennom Batnfjord, sier Odd Steinar Bjerkeset (KrF).

Over 2000 hytteeigarar i Lesja må betale meir skatt i år:

Reagerer på utrekning av eigedomsskatt i hyttekommune

Lesja kommune har innført eigedomsskatt i år. Korleis skatten er rekna ut får mange hytteeigarar til å stusse.

torsdag 25.03 2021

Ho er Moldes nye barnehagesjef

Laila Gammelsæter Dahle tar over barnehageansvar for heile Molde kommune.

Avviser gave-kritikken fra partikollega på Sunnmøre

Moldeordfører og RoR-leder Torgeir Dahl (H) avviser kritikken fra Ålesund Høyre om at gaven fra Gassror til SNR kan skape uheldige bindinger og gi det nye sykehuset muligheter utover de funksjoner som er vedtatt.

onsdag 24.03 2021

LESERINNLEGG:

Hvem bløffer, Sve?

5 på gata om strengere smittetiltak:

– Blomster og lys er ekstra viktig i denne tiden

– Jeg syns det er helt greit med de nye smittetiltakene, sier Torbjørg «Tante» Haugen. Og dette mente de andre vi traff i Storgata:

tirsdag 23.03 2021

Fikk endelig ordførerkjede om halsen

Over ett år etter at Hustadvika kommune så dagens lys, kunne ordfører Tove Henøen endelig få ordførerkjedet rundt halsen.

Foreslår å ta denne strekningen ut av NTP – det kan få store konsekvenser for planene for Fannestranda

E39-strekningen Bolsønes-Årø ligger inne i nåværende NTP. Men ikke i forslaget for 2022-2033.

LESERINNLEGG

Nå skal vi bygge Møre og Romsdal sammen

Med ny ferjefri E39 fra Volda mot Ålesund, Molde og Kristiansund tar Møre og Romsdal steget fra sjø til land mot en framtid med vekst og verdiskaping.

Jaktar ekstra barnehageplassar:

Vidare drift av denne barnehagen kan bli viktig for å sikre nok barnehageplassar

Øvre Bergmo var vedtatt lagt ned - no er vidare drift førstevalget for å løyse Moldes krevande barnehagekabal.

mandag 22.03 2021

Molde kommune med ny skolebruksplan

Moldes skolekart kan bli endra – dette er forslaga

Ny plan med alternativ som omfattar nedlegging og samanslåing av skolar, flytting av elevar - eller vidareføring av dagens situasjon.

Tommelen ned for Montessori-skole

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap vender tommelen ned for Montessori-skole på Skaret i Hustadvika kommune.

søndag 21.03 2021

– Vi er ferdig med sjukehusstriden

Striden om hva slags fødetilbud som skal være i Nordmøre og Romsdal etter at nysjukehuset på Hjelset står ferdig om fire år, blir ingen valgkampsak for Senterpartiet. – Vi anser oss ferdig med den debatten, sier fylkesleder Tove Henøen.

lørdag 20.03 2021

LEDER LØRDAG 20. MARS

Politiske bølger når også vårt fylke

Utvider åpningstidene:

Nå blir det lov til å drive salg på Torget seinere på kveldene

Et bredt politisk flertall støttet en utvidelse av åpningstidene for torghandelen i Molde. Nå blir det også lov til å selge varer på søndager.

Vil tilby Eikrem jobben som domstolleder tilbake

– Så fort vi kommer i regjering, vil vi sammen med Arbeiderpartiet gjøre om på domstolreformen, sier Jenny Klinge (Sp) til Romsdals Budstikke.

fredag 19.03 2021

– Det som skjer i dag er virkelig en milepæl

– Dette er virkelig en stor dag, og som vi ser, så skrider det stadig framover. Det er nye milepæler hele vegen.

LESERINNLEGG

«Regjeringen har lyttet til signalene fra fylket og prioritert utvikling av E39 og E136 høyt»

Møreaksen vil gi Ålesund og Molde en ny dynamikk, sier Knut Arild Hareide

– Trasévalget er tatt

Samferdselsminister Knut Arild Hareide gir følgende melding til dem som lurer på om andre vegløsninger for å krysse Romsdalsfjorden er aktuelle: – Hovedvalget for trasé for Møreaksen er tatt, sier Hareide til Romsdals Budstikke.

Heftig debatt der fleire parti delte seg:

Fleirtal for å gi også dei fattigaste familiane barnetrygda uavkorta

SV fekk med seg fleirtalet i kommunestyret på å bruke 4,8 mill. kr på å endre økonomien for barnefamiliar som får sosialstønad.

Ordfører Yvonne Wold (SV) vil ikke ha forsinkelser på E136

– Vi krever en tidsfrist

– Jeg ser ikke merverdien i at Nye Veier skal overta ansvaret for å utbedre E136. Får Nye Veier oppdraget, må det stilles krav om tidsfrist for oppstart og sluttføring, sier ordfører Yvonne Wold i Rauma.

Solbergregjeringen vil starte over 80 nye samferdselsprosjekt kommer de neste 6 åra

Holder fast på Møreaksen

Erna Solberg trakk fram strekningen Ålesund-Molde med Møreaksen som ett av regjeringens prioriterte vegprosjekt.

NTP: Skal bruke 1200 milliarder de neste 12 åra

Klokka 12 i formiddag la regjeringen fram forslaget til Nasjonal Transportplan for de kommende 12 åra. Denne planen viser hvordan regjeringen vil satse på veger, jernbane, sjøfart og luftfart fram til 2033.

Bruktbil, MDG og Møreaksen

torsdag 18.03 2021

LEDER FREDAG 19. MARS

En fare med regjeringens kommunikasjon akkurat nå er at den kan framstå som forvirrende og uklar

Molde kommune snur om barnehager – opplever bølge av søkere fra Oslo

Søkertallene gjør at Molde kommune vil videreføre driften av Øvre Bergmo barnehage. Det opplyste ordføreren til kommunestyret torsdag.

Ordføreren måtte stå skolerett for kommunestyret – slik svarte han

– Torgeir Dahl har ingen «nybegynnerkonto» å ta av, sa Kim Thoresen-Vestre (SV) etter at ordføreren svarte på spørsmål om «Molde-gate». Partiet etterlyste mer handlekraft fra Senterpartiet i saka.

ANALYSE

Milliardpakken det blir rift om

Rike Norge er klar for å bruke langt mer enn 1.000 milliarder kroner de nærmeste åra på å knytte mennesker tettere sammen og gjøre hverdagstransporten enklere, enten man bor i ei bygd eller i en by. Fredag legger samferdselsminister Knut Arild Hareide fram pakken med tidenes mest kostbare innhold: Nasjonal transportplan. Hva får Møre og Romsdal?

15 milliarder til fylkesvegene- Torve ikke fornøyd

Samfedselsminister Knut Arild Hareide lover milliarder til fylkevegene. - For lite, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

Statsforvaltaren:

Krav om lovlighetskontroll - nå har Statsforvalteren svart

Hovudutvalets vedtak om deponi på Raudsand var ikkje ulovleg, ifølgje Statsforvaltaren.

Dahl må svare kommunestyret

Følg møtet direkte her.

onsdag 17.03 2021

Svært positive til fortetting, men ingen av prosjektene ble godkjent

Politikerne var veldig positive til fortetting på to tomter i Molde som ble behandlet tirsdag. Likevel avslo de begge søknadene slik de foreligger.

tirsdag 16.03 2021

Krever milliarder til fylkesveger - hvis ikke stopper samfunnet opp

– Veger og bruer i Møre og Romsdal vil bli stengt. Samfunnet vil rett og slett stoppe opp. Vedlikeholdsbehovet er enormt.

Fortsatt ingen svar på hvordan Bolsønes-Kviltorp skal løses: – Hvorfor planlegger dere fortsatt for fire felt?

Statens vegvesen satser på å ha løsningen klar til jul.

LESERINNLEGG

Møreaksen gir optimisme

Hvordan vil Vegvesenet løse utfordringene mellom Bolsønes og Kviltorp?

Følg kommune-tv tirsdag fra klokka 15 her.

Folk i Midsund om Møreaksen:

Håper det blir, men tviler på rask realisering

Folk på Otrøya vil gjerne ha fastlandssamband, men ser ulikt på kor raskt det kan komme.

mandag 15.03 2021

Helge Orten avviser kritikken om penger til Møreaksen

– Ikke tynn suppe, men forutsigbarhet

– Det stemmer ikke at planene om Møreaksen har stått på stedet hvil siden 2017. Jeg skjønner heller ikke hvordan noen kan bruke betegnelsen «tynn suppe» på E39 i Nasjonal transportplan, sier stortingspolitiker Helge Orten.

Nynorsk eller bokmål? Valginnspurt på Jendem

Det står om bokmål eller nynorsk på Jendem i kveld. Fram til klokka 20.00 mandag kunne innbyggerne stemme om skolen fortsatt skal være en nynorsk skole eller gå over til bokmål.

LESERINNLEGG

Hva er likheten mellom Møreaksen og en bruktbil?

LESERINNLEGG

Hvor ble det av «folkeskikken» og voksnes ansvar for å lære våre barn og unge dette?

Ytringsfrihet og demokrati er to av de mest grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, men begge deler trues av samfunnsdebattens utvikling de siste årene. Hvor ble det av folkeskikken?

søndag 14.03 2021

Omstridt firemannsbolig kan sette standard for hele området

34 naboer på Bjørset protesterer. Kommunalsjefen skriver at byggeprosjektet oppfyller formelle krav, men likevel kan vurderes å være i strid med vedtatt plan.

LEDER MANDAG 15. MARS

Uten full barnehagedekning kan Molde glemme ønsket om vekst

fredag 12.03 2021

Starter jakten på ny kommunedirektør: – Tror vi oppfattes som en attraktiv kommune

Aukra-ordføreren starter jakten på ny kommunedirektør i neste uke. Planen er å være i mål til sommeren.

Ingrid Husøy Rimstad gir seg som toppsjef i Aukra – en jobb hun for sju år siden ba alle rundt seg stoppe henne fra å søke på

Ingrid Husøy Rimstad vil helst ha kontroll på alt, men skal ikke bli noen sjuende mor i huset når hun i høst går av som kommunedirektør i Aukra.

LESERINNLEGG

Vi skal ha nok barnehageplasser i Molde!

torsdag 11.03 2021

Behandler prinsippsak om fortetting av eneboligtomt:

Derfor bygget de en så stor mur – nå skal politikerne behandle fortettingsprosjektet

Etter avslag fra kommunen på en tremannsbolig, søker utbygger Vital Statera AS om å få bygge en tomannsbolig på en ubebygd del av tomta i Nini Roll ankers veg.

Full støtte til Kristin Sørheim - nye tanker om Møreaksen.

En seier for distriktene

Moldepolitikarar uenige om tiltak:

– Møter oss sjøl i døra, vi må ha nok barnehageplassar

Mangel på barnehageplassar i Molde kom brått på fleire politikarar. Alle vil ha full dekning, men ser ulikt på overkapasitet som tiltak.

Rauma næringslag støtter Aps krav om fortgang i vegutbedringen gjennom Romsdalen

– Vi tåler ingen utsettelse

Skal næringslivet i Møre og Romsdal konkurrere med omverden og vokse, må Eksportvegen gjennom Romsdalen utbedres. – Vi tåler ingen utsettelse av anleggsstarten, sier Katrine Wold Deunk i Rauma næringslag, og håper at også Arbeiderpartiet presser på for raskere vegbygging.

onsdag 10.03 2021

Sp vil ha omkamp om Romsdalen

Det brygger opp til politisk dragkamp om hvem som skal få oppdraget med å utbedre E136 gjennom Romsdalen. - Vi vil flytte oppdraget vekk fra Nye Veier og tilbake til Statens vegvesen for å få startet vegbyggingen i år, sier Kristin Sørheim.

Frp: – Stortingsvalget avgjør - ikke NTP

Fremskrittspartiet gir på ingen måte opp kampen om å stanse Møreaksen: – Det er ikke Nasjonal Transportplan (NTP) som avgjør dette. Det er bare en plan. Velgerne avgjør dette til høsten, sier partiets fylkesleder Frank Sve.

Møreaksen-løfter er bare spill for galleriet, mener Terje Tovan

Mener Møreaksen-løfter er spill for galleriet: – Sett fyr på faklene igjen!

– Nyheten om Møreaksen er bare spill for galleriet fra lokalpolitikere som vil gjenvelges til høsten, mener grunnleggeren av Borgerlisten i Molde, Terje Tovan. For å få folkemeninga til å gå inn hos makthaverne ser Tovan én mulighet: – Sett fyr på faklene igjen!

– Titalls arbeidsplasser i Molde kan ryke

Dersom Nye Veier AS får oppdraget med å bygge E136 mellom Vestnes og Dombås grense og andre vegoppgaver i fylket, frykter Per Vidar Kjølmoen (Ap) at mange arbeidsplasser i planlegging ikke lenger legges til Molde.

tirsdag 09.03 2021

Torgeir Dahl til formannskapet:

– Personlig har jeg ikke noe imot å utlevere SMS-ene, men er sterkt frarådet det

Ordfører Torgeir Dahl redegjorde om Oslo-utspillet – opplyste at han er sterkt frarådet å gi innsyn i SMS-kontakt med statssekretæren.

Gir svar om Møreaksen

Hva foreslår regjeringen om ny E39 mellom Ålesund og Molde?

Bjørn Jacobsen: – Ikke noe innhold i dette før det kommer på statsbudsjettet

Fylkeslederen i SV, Bjørn Jacobsen, håper fortsatt på at Møreaksen, slik planene foreligger i dag, blir skrotet.

LEDER ONSDAG 10. MARS

Spillet rundt nasjonal transportplan

Mener fare for jordskjelv kan stoppe Møreaksen

Arne Nævra (SV) spør samferdselsministeren om jordskjelvfare og dårlig fjellkvalitet.

Høie til Helse Midt: Følg opp Stortingets vedtak om fødedrift i Kristiansund

Helse Midt skal sørge for at Helse Møre og Romsdal «kontinuerlig jobber for at fødetilbudet i Kristiansund så snart som mulig gjenåpnes på en måte som ivaretar at det samlede fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal er faglig forsvarlig.»

Gangstad: En kjempenyhet, men venter med å sprette sjampanjen

Odd Helge Gangstad, styreleder i Møreaksen AS, håper å være i gang med arbeidet seinest om to år.

Molde-ordfører Torgeir Dahl håper på anleggsstart på Møreaksen seinest 2023

– Måtte bli ja eller nei til Møreaksen nå

– Når regjeringen legger Møreaksen inn i Nasjonal Transportplan, forventer jeg at Stortinget gjør det samme. Da skal hele strekningen Ålesund-Molde være ferdig til bruk i god tid før 2029, sier ordfører Torgeir Dahl.

Ber nordmenn i utlandet holde seg der i påsken – og folk i Norge holde seg her

Regjeringen ber alle om å unngå utenlandsreiser i påsken, og ber også alle nordmenn i utlandet om ikke å komme hjem på påskeferie.

Hemmelighetsfull om Møreaksen

Hva vil regjeringen foreslå om E39 og kryssingen av Romsdalsfjorden? – Det kommer vi tilbake til, sier stortingspolitiker Helge Orten.

mandag 08.03 2021

Se hva som er mulig: – På Gørvellplassen er potensialet kjempestort

– Molde må ha høye ambisjoner for flere byrom, ikke bare Sjøfronten, skal vi tiltrekke oss nye innbyggere. På Gørvellplassen er potensialet kjempestort, sier arealplanlegger Henning Myrland.

Disse bestemmer hva som skal skje

Hva som skal skje framover med Gørvellplassen, er opp til grunneierne Molde Utvikling AS og Molde kommune. En ny regulering, som åpner for mer fortetting, ble vedtatt i 2011.

Helge Orten (H) trygg på at Nye Veier bygger Eksportvegen raskt

Kan ikke garantere vegbygging i Romsdalen år

Når Nye Veier AS får oppdraget med å bygge E136, bestemmer selskapet selv hvilken del av strekningen Vestnes-Dombås som skal tas først og sist.

Kristin Sørheim (Sp) er ikke beroliget når Nye Veier får jobben med å bygge E136

Havner Romsdalen bak i køen?

​– Vi vil ha garanti for at vegbyggingen i Romsdalen ikke risikerer å havne langt bak i køen igjen når Nye Veier får ansvaret, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim. Hun ber om svar fra Helge Orten.

søndag 07.03 2021

Mindre reising åpner nye vegdiskusjoner. Skal alle nye vegløsninger fortsatt bygges like store?

Når arbeidsgiverne og ansatte har sett at heimekontor funker godt, spår sjeføkonom Øystein Dørum i NHO at mange kommer til å jobbe heimefra også etter koronaen. Skal alle nye vegløsninger fortsatt bygges like store? utfordrer Dørum.

lørdag 06.03 2021

Fylkestingsrepresentant kaller Listhaug for en homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne

Rødt-politiker og fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, Silje Alise Ness, beskriver Sylvi Listhaug (Frp) som kristenfundamentalistisk, homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne.

Første møte etter «Molde-gate» – slik reagerer ordførerkollegene:

– Det er et kjempedilemma å vise støtte i media

– Som ordfører kan man bli stående veldig aleine, sier Hustadvika-ordfører Tove Henøen (Sp). Hun etterlyser et bedre støtteapparat.

Slik svarer moldepolitikarane ut Egget-søknad

Forslag om å gi dispensajon nedstemt - oppdrett i lukka anlegg sør for Veøya avvist.

torsdag 04.03 2021

Ordfører Torgeir Dahl:

Krever falsk Twitter-konto slettet: – Jeg skvatt jo litt

Noen utgir seg for å være ordfører Torgeir Dahl på Twitter. Nå ber han selskapet fjerne den falske kontoen.

Varaordførar Odd Helge Gangstad (SP) til ordførar Torgeir Dahl (H):

– Bør gjere greie for utspelet i kommunestyret

Varaordfører Odd Helge Gangstad ber ordførar Dahl gjere greie for Oslo-utspelet i kommunestyret.

onsdag 03.03 2021

Molde Høyre: – Var ikkje kjent med Dahls utspel

Høgre-toppar er lite lystne på å kommentere – avviser at Molde Høyre sto bak.

Politikerne godtar ingen utsettelse av rassikring på Eikesdalsvegen

– Står om liv og helse

Rassikringen av Ågothammaren skal være ferdig snarest, og ikke seinere enn neste høst, var den tydelige beskjeden fra samferdselspolitikerne i fylket. Administrasjonen fikk hard kritikk for å jobbe for sakte.

Torgeir Dahl utsatt for falsk Twitter-konto: – Alle midler tas i bruk nå

Noen utgir seg for å være Molde-ordfører Torgeir Dahl på Twitter etter Oslo-bråket.

Nå tør hun tro på at de får gang- og sykkelveg: – Et sånt spleiselag er en gavepakke

Hustadvika-ordfører Tove Henøen tør endelig tro skikkelig på at strekninga Tornes-Kjørsvik får gang- og sykkelveg – i et spleiselag mellom Istad Nett og fylkeskommunen.

Politikerne har bevilget penger til rassikring av Ågothammaren på Eikesdalsvegen

Sikres først i 2022

Den rasutsatte strekningen ved Ågothammaren på Eikesdalsvegen skal sikres med fangnett. Pengene er bevilget, men arbeidet kommer neppe i gang før sommeren 2022, ifølge vegseksjonen i fylkeskommunen.

tirsdag 02.03 2021

Dahl beklager ikke

– Statsministerens rett og plikt å gå ut slik hun gjorde

Moldeordfører Torgeir Dahl fulgte med på statsministerens pressekonferanse hvor han selv hadde en av de sentrale rollene. Dahl mener Erna Solberg gjorde det rette. Men i motsetning til Solberg vil ikke Dahl beklage.

Også annen ordfører fikk samme tilbud som Dahl

Statssekretær Peder Egseth forteller om sin rolle i Dahls Oslo-utspill.

Pressejurist tviler på at Dahl kan hemmeligholde SMS-er som «politikerpost»:

– I denne saken har Dahl handlet som ordfører i Molde, ikke som høyremedlem

Torgeir Dahl mener korona-kritikken var et «personlig politisk initiativ» og at kommunikasjonen derfor ikke er offentlig. Feil, mener jurist Sindre Granly Meldalen i Norsk Presseforbund.

Krever svar om Dahls Oslo-utspill

SV og Rødt reagerer sterkt på ordførerens utspill og varsler spørsmål i kommunestyret.

LESERINNLEGG

Ordførar Torgeir Dahl sitt utspel er eit regelrett tillitsbrot

Frykter mindre vaksine til distriktene

Ordfører Tove Henøen (Sp) i Hustadvika er kritisk til å endre vaksinasjonsstrategien slik FHI og regjeringen vil. Henøen frykter mindre vaksine til Hustadvika.

Vestnes-ordfører om endret vaksinestrategi

- Feil veg å gå

- Regjeringa bør ikke endre prioriteringene i vaksinasjonsprogrammet, jeg synes det er rart de legger om. Politisk press og meningsmålinger kan være forklaringen, sier ordfører Geir Inge Lien i Vestnes.

Ny veg Molde-Ålesund kan være ferdig i 2029

Helt ny veg mellom Molde og Ålesund kan stå ferdig om åtte år, så fremst det kommer penger fra staten, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen. – Ingen andre vegprosjekt har kuttet kostnaden så mye som Møreaksen, sier Austvik.

Politiske kommentatorer om samarbeidet bak Dahls korona-utspill:

– Høyre har iscenesatt et skjult, politisk hevntokt

– Høyre har iscenesatt et skjult, politisk hevntokt mot smittepressede, rødgrønne Oslo. Styrt helt ved toppen hos Statsministerens kontor. Slikt tåler ikke et politisk parti, skriver Dagbladet.

Slik svarer Dahl om kontakten med Statsministerens kontor

Romsdals Budstikke har bedt om innsyn i Dahls kommunikasjon med statssekretær Peder Egseth ved Statsministerens kontor i forbindelse med Oslo-kritikken.

Torgeir Dahl vil ikke svare på spørsmål: – Ikke snakk om vond vilje

Romsdals Budstikke har forsøkt å få Torgeir Dahl til å kommentere hva som skjedde i forkant av intervjuet han gjorde i VG.

mandag 01.03 2021

Omdømme-eksperter om Torgeir Dahls korona-utspill:

– Verst for Dahls omdømme som ordfører, ikke for Molde som by

– Torgeir Dahl har tydeligvis et potensiale til å hisse på seg både moldefolk og oslofolk, sier Trond Blindheim.

Sjekk de andre partienes syn på Dahls Oslo-utspill:

– Overraskende, ufølsomt og brutalt. Sjekk hva Molde-politikerne sier om Dahls Oslo-utspill

Lite støtte til Torgeir Dahls utspill blant gruppelederne i Molde.

LEDER TIRSDAG 2. MARS

Et ufint utspill som svekker Molde

Dahl: – Denne saken har sporet helt av

Slik svarer Molde-ordføreren på kritikken – også fra statsministeren fra eget parti.

Dahl: – Denne saken har sporet helt av

Slik svarer Molde-ordføreren på kritikken – også fra statsministeren fra eget parti.

Orten (H) om Dahls Oslo-kritikk: – Ingen har oppskriften på hvordan dette må håndteres

– Ytringen får stå for Torgeir Dahls regning. Jeg mener vi bør ha en raushet for at ikke alt er perfekt i situasjonen vi står i i dag, sier stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Molde-ordføreren mandag morgen: – Det har vært et ganske hardt trøkk

Torgeir Dahls om trusler, tøffe tilbakemeldinger, men også støtteerklæringer.

Oslo går til motangrep

Hovedstadens medier er ikke nådig når de omtaler Torgeir Dahls Oslo-angrep. Som Dagsavisen skriver: på sin nettside: "Molde er "the asshole of the world" Her er utdrag fra noen av dagens lederartikler og kommentarer.

søndag 28.02 2021

LESERINNLEGG

jeg håper, ordfører i Molde, at du i fremtiden velger dine ord med omhu. At du viser den storheten og rausheten romsdalinger skal være kjent for

Dahl står fast på kritikken mot Oslos smittehåndtering – men mener han blir tolket feil

Torgeir Dahl står fast på kritikken mot Oslos smittehåndtering - men mener han blir tolket feil.

Sterke reaksjoner på Dahls Oslo-kritikk

Moldeordfører Torgeir Dahls kritikk av smittebekjempelsen i Oslo får sterke reaksjoner både i Oslo og i Molde.

lørdag 27.02 2021

Utfordringer i kø for fylkeskommunen

Fylkesvegene mangler 8,6 milliarder kroner til vedlikehold

Fylkesvegene i Møre og Romsdal har nå et etterslep på vedlikeholdsbudsjettet på 8,6 milliarder kroner. Et stort antall tunneler må oppgraderes for å innfri sikkerhetsforskriftene.

fredag 26.02 2021

Har fått lokalitet i Rauma - trur på oppstart om få år

Hauge Aqua har fått løyve til sin første lokalitet ved Geilbukta i Rauma, og trur på oppstart der om få år.

Gründer vil etablere oppdrett med ny teknologi ved Veøya – no skal kommunen svare

Kommunalsjefen i Molde frårår å gi dispensasjon for oppdrett med ny teknologi sør for Veøya.

torsdag 25.02 2021

LESERINNLEGG

Møreaksen inn i Nasjonal transportplan – la optimismen seire!

Vi kjenner vel alle ein pessimist. Dei aktive pessimistane lever som kjent lenge og vel på å snakke ned gode forslag og tiltak på område etter område. Pessimistane får kanskje rett av og til, men dei får sjeldan eller aldri oppleve det sjølv.

Tennøy om rusreformen: – Ingen legalisering av narkotika

– Det er på høy tid at vi tar innover oss at et rusproblem i all hovedsak er et helseproblem og ikke en kriminell handling, mener Britt Janne Tennøy (H).

onsdag 24.02 2021

Rauma kommune må betale ned 39 millioner kroner på gammel moro:

– Vi skulle aldri ha flyttet inn i Helsehuset med 90 plasser

Sparepengene er brukt opp. Rauma kommune må betale ned over 39 millioner kroner på gammel moro. 19 plasser i det nye Helsehuset står tomme. Ytterligere 11 plasser skal ut av drift.

Ferdig å betale for gammel moro, men kan likevel ikke puste lettet ut

Det ble blink på første forsøk for Hustadvika kommune. Regnskapet viser et lite overskudd, men ekstra gledelig: Gamle underskudd er betalt ned. - Vi må være forsiktig med pengebruken i år også, sier økonomisjef Ole Rødal.

Slik svarer politikarane på advokatrekning frå Bergmesteren Raudsand

Bergmesteren krev advokatrekning dekka, etter omgjorde vedtak i deponi-saka.

tirsdag 23.02 2021

Saka om barnetrygd og sosialhjelp:

Saka om barnetrygd og sosialhjelp: Dette meiner formannskapet

Formannskapet samla seg – til slutt – om å halde barnetrygd utanom ved utrekning av sosialstønad.

LEDER ONSDAG 24. FEBRUAR

«Dette viser at politikerne i større grad har fått opp øynene for et gryende distriktsopprør»

Molde gikk mot økonomisk smell - fikk overskudd

Molde gikk mot økonomisk smell – fikk overskudd

mandag 22.02 2021

Kjølmoen jubler for ferje-enighet: – Helt fantastisk!

Ap, Sp, SV, Frp og Rødt ble mandag kveld enige om et felles forslag om lavere ferjepriser.

Ap, Sp, Frp og SV i nye «ferjemøter» mandag – dette er status

Arbeiderpartiet har samlet Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV til nye møterunder om kutt i ferjeprisene, men partiene har ennå ikke kommet til enighet.

Ferjeaksjonen får ros, men ingen pengestøtte fra fylkeskommunen

– Tynneste saka jeg har sett

11 av 13 politikere i fylkesutvalget sa mandag nei til å bevilge 200.000 kroner i støtte til Ferjeaksjonen. – Inngår dette i Arbeiderpartiets valgkamp? spurte Yvonne Wold (SV). 

LESERINNLEGG

Urovekkende lesing om Godtfred Lies plass 1l

Tilskuddet til aksjonsgruppa mot høye ferjepriser utløste kritikk mot fylkesordfører Torve

Støtte til ferjeaksjon utløste debatt: – Jeg burde ikke gjort det sånn

– Jeg burde ikke gjort det sånn. Jeg håper fylkesutvalget kan godta beklagelsen, sa fylkesordfører Tove-Lise Torve  om måten saka om tilskudd til ferjeaksjonen var kjørt fram på. 

Sandøy:

Sa ja til fritidsboliger i strandsona

søndag 21.02 2021

Politisk parti har valgt nytt fylkesstyre

Disse skal styre SV i fylket

Eit knapt fleirtal i fylket er positive til havvind

Fleirtalet av befolkninga i Møre og Romsdal er positive til havvind. – Overraskande mange er negative, svarar Audun Maråk i Fiskebåt.

LESERINNLEGG

Tips til deg som er opptatt av levende og attraktive tettsteder, og byen som regional motor!

LESERINNLEGG

Valgløftenes fergereiser!

Det lite troverdig å bare kaste ut så omfattende forslag, uten å innpasse dem i et større bilde, slik flere partier har gjort nå.

lørdag 20.02 2021

Listhaug refser Raja for å gi for mye støtte til kulturlivet

Frps nestleder Sylvi Listhaug mener at kulturlivet får spesialbehandling med økonomisk koronastøtte. Kulturminister Abid Raja forsvarer på sin side hver krone.