Tema

torsdag 17.06 2021

LEDER FREDAG 18. JUNI

«Det er ingen tvil om dyrevelferd i norsk landbruk bør stå høgt på dagsorden»

onsdag 16.06 2021

LEDER TORSDAG 17. JUNI

«Øyfolket har ventet lenge på denne bekreftelsen. Det er lett å forstå gleden»

ANALYSE

«Da er det vel bare å gå i gang i morgen å bygge Møreaksen, reparere tunnelene og utbedre E136 gjennom Romsdalen? Fullt så enkelt er det ikke»

Hver eneste dag de neste 12 åra skal staten bruke 274 millioner kroner på veger, jernbane, luftfart og sjøtransport. Til sammen 1.200 milliarder. Da er det vel bare å gå i gang i morgen å bygge Møreaksen, reparere tunnelene og utbedre E136 gjennom Romsdalen? Fullt så enkelt er det ikke.

LESERINNLEGG

«Venstre hermer ikke etter SP sin distriktspolitikk. Vi vil ha det stikk motsatte»

tirsdag 15.06 2021

LEDER ONSDAG 16. JUNI

«En fogderibasert valgkamp kan sette viktige saker i skyggen og skape en unødig polarisering»

mandag 14.06 2021

LEDER TIRSDAG 15. JUNI

Danskene kan være stolte av sitt lag

LEDER MANDAG 14. JUNI

Solskinnshistorie om å få tak i jordmødrestad

lørdag 12.06 2021

LESERINNLEGG:

Romsdalsaksen – fortsatt Oversjøisk Panorama

«Når vi nå vet at Romsdalsaksen er den korteste strekningen for E39, og er kortest for de aller fleste som bruker E39 med fergene i dag - er en uhildet tilleggsutredning nødvendig.»

fredag 11.06 2021

Flere skal få et fagbrev eller vitnemål i hånden

LESERINNLEGG

Politisk legitimitet eller politisk abdisering?

«Folkets oppfatning er ikke nødvendigvis korrekt, og avviker fra den kunnskap politikerne besitter. Eksempelvis er trafikkproblemene i Molde ikke utløst av akse-valget.»

onsdag 09.06 2021

LEDER TORSDAG 10. JUNI

Bekrefter hvor urettferdig det kan være

Hvorfor bryr du deg ikke om arbeidsplasser, Heggem?

Tilsvar til Terje Tovan

tirsdag 08.06 2021

KRONIKK

Historien om koronaen kan ende som en apokalypsefilm fra Hollywood

Det er grunn til optimisme, men historien om koronaen kan også ende som en apokalypsefilm fra Hollywood

mandag 07.06 2021

LEDER TIRSDAG 8. JUNI

Nedgang må møtes med økt satsing

LESERINNLEGG

Tilsvar til Rasmus Rasmussen

LESERINNLEGG

Møreaksen: Egeninteresser og meningsmålinger

søndag 06.06 2021

LESERINNLEGG

Ikke frekt å være opptatt av arbeidsplasser, Heggem!

fredag 04.06 2021

LEDER LØRDAG 5. JUNI

Sp må unngå å havne i Støres skygge

LESERINNLEGG

Kjølmoen tyr til frekkiser!

onsdag 02.06 2021

LEDER TORSDAG 3. JUNI

Det som ble feiret tirsdag morgen, er rett og slett en utrolig historie

tirsdag 01.06 2021

LEDER ONSDAG 2. JUNI

Flytende badstue som signalprosjekt

LESERINNLEGG

Troverdig førstekandidat eller bare pratemaskin?

LESERINNLEGG

Betyr ikkje vi som bur på øyane i Romsdal noko som helst for motstandarane av Møreaksen?

LESERINNLEGG

10 minutt fri stoppetid utanfor post i butikk – for oss som er avhengige av posttenestene?

mandag 31.05 2021

LEDER TIRSDAG 1. JUNI

Cupglede gir håp for sommeren

LEDER MANDAG 31. MAI:

Rauma-politikerne har mistet styringa

fredag 28.05 2021

LEDER LØRDAG 29. MAI:

Nye jobber hver dag skaper optimisme

LESERINNLEGG

– Hvor mange innbyggere kan komme til å stå uten fastlege i Molde?

«Vi er usikre på om kommunens innbyggere, politikere og administrasjonen er klar over hvor alvorlig situasjonen kan bli allerede i løpet av 2021.»

torsdag 27.05 2021

LEDER FREDAG 27. MAI

Smitteutbruddene truer gjenåpningen

LESERINNLEGG

Kommunepolitikerne fremprovoserte lærerstreiken!

Norsk Lektorlag har brutt forhandlingene med KS og vil avgjøre om vi godtar meglingsresultatet eller gå ut i streik de kommende dagene.

onsdag 26.05 2021

LEDER TORSDAG 27. MAI

Viktig oppgjør med hets mot politikere

LESERINNLEGG

«Det er nesten ikke til å tro! Dette bryter med hele det solidariske systemet som regjeringen og stortinget har lagt opp til i sin håndtering av pandemien»

tirsdag 25.05 2021

LEDER ONSDAG 26. MAI

Politikervaksine skaper unødig splid

fredag 21.05 2021

Nye tilflyttere sprer optimisme i Romsdal

Her er det typisk norsk å være god

torsdag 20.05 2021

Møreaksen, målinger og faglig grunnlag

Næringslivets «opprop»: Egeninteresser og sterke oppfordringer

onsdag 19.05 2021

LEDER TORSDAG 20. MAI

Et slikt sertifikat er ikke uproblematisk

tirsdag 18.05 2021

Landet riktig i spilldebatten

mandag 17.05 2021

LEDER TIRSDAG 18. MAI

Kirka må jobbe med arbeidsmiljøet

fredag 14.05 2021

Skapte storm med Facebook-innlegg – og slettet «Kan se ut som NRK er blitt muslimsk»

– Det er tydelig at det er behov for å debattere dette! Det sier en lattermild Else-May Norderhus etter massive reaksjoner på sin meningsytring om NRK rundt id-feiring og Kristi himmelfartsdag.

LEDER LØRDAG 15. MAI

«Det ligger imidlertid en ukjent regning og venter etter at pandemien regnes for å være slått tilbake. Denne regningen er det i første omgang kommunene som får»

onsdag 12.05 2021

LESERINNLEGG

Reistad i RB

LESERINNLEGG

Takk, Terje Tovan!

Når dagleg leiar i Møreaksen seier at Terje Tovan driv kampanje mot Møreaksen kan han ikkje ta meir feil.

LESERINNLEGG

Møreaksen + Kjerringsundet = unikt

tirsdag 11.05 2021

LEDER ONSDAG 12. MAI

Ny vurdering landet figursaken

LESERINNLEGG

Tid for «Molde-aksen»

«Bygg ein sykkelsti frå Træffhallen, Idrettens Hus og Romsdalsmuseet, ned bak Molde v.g.s., i bru over Moldeelva ved Fabrikkvegen, i undergang under Frænaveien ved Power/Akademiet.»

LESERINNLEGG

Nå er det arbeidsfolk og matprodusenter i Møre og Romsdal sin tur!

Bonden i Møre og Romsdal har kommet aller dårligst ut av landbrukspolitikken til Sylvi Listhaug (Frp). Dette er Arbeiderpartiet sin plan for å bedre vilkårene for bøndene i fylket.

mandag 10.05 2021

LEDER TIRSDAG 11. MAI

Stabil skolebuss er en del av skolevegen

LESERINNLEGG:

Skal utviklingen i Møre og Romsdal styres av tvilsomme meningsmålinger?

I et demokrati må det være takhøyde for kritiske spørsmål og ulike meninger i alle saker

Tovans kampanje mot Møreaksen

Åpent brev til fylkesordfører Tove Lise Torve

Hva mener Møre og Romsdal fylkeskommune om Harald Espeland og Møreaksen AS sin opptreden?

søndag 09.05 2021

Sylvis jobb med å bygge Frp vil ta tid

fredag 07.05 2021

UKESLUTT

Tilløp til storm når fjorden skal krysses

torsdag 06.05 2021

Derfor kan dette ende pandemien

onsdag 05.05 2021

Forståelig frustrasjon hos bøndene

tirsdag 04.05 2021

Nytt trafikkbilde, lang behandlingstid

mandag 03.05 2021

Viktig budskap i krevende situasjon

søndag 02.05 2021

LEDER MANDAG 3.MAI

Mer alkohol er ikke det folk trenger

fredag 30.04 2021

LESERINNLEGG

Ja til et trygt og organisert arbeidsliv i luftfarten, også etter korona

LESERINNLEGG

Det gode samfunn kommer ikke av seg selv

1. mai er dagen hvor vi feirer og hyller innsatsen tidligere generasjoner har gjort for vårt samfunn, vår velferd og folk flest sine rettigheter. Denne kampen er like viktig i dag. Det gode samfunn kommer ikke av seg selv. Gratulerer med dagen!

LESERINNLEGG

Kampen mot Møreaksen og kampen for sunn fornuft ser ut til å virke

torsdag 29.04 2021

LEDER FREDAG 30. APRIL

Det er åpenheten som har skapt tillit

onsdag 28.04 2021

LESERINNLEGG

Hvorfor ble Romsdalsaksen vurdert uegnet?

tirsdag 27.04 2021

LESERINNLEGG

Gjestehuset Hjorten

Behold bygget enda ei god stund og begynn ny jobb med å få drivere på plass. Snart løsner forhåpentligvis landet opp igjen.

mandag 26.04 2021

LEDER TIRSDAG 27. APRIL

Alarmerende tall om studenters helse

LESERINNLEGG

Folk skal kunne eie og bo i hele landet!

søndag 25.04 2021

LEDER MANDAG 26. APRIL

Toget er avhengig av politikernes klokskap

fredag 23.04 2021

LEDER LØRDAG 24. APRIL

Grendeskolene i Molde må få bestå

torsdag 22.04 2021

LEDER FREDAG 23. APRIL

Når supermaktene vil bli best på klima

onsdag 21.04 2021

LEDER TORSDAG 22. APRIL

Tiltakene har fungert godt, det gir håp

LESERINNLEGG

På åpningsdagen for Møreaksen og Kjerringsundet inviteres herved alle til gratis svele

tirsdag 20.04 2021

LEDER ONSDAG 21. APRIL

Kapitalkreftene kan ødelegge fotballen

LESERINNLEGG:

Mor bør ha førsterett på foreldrepermisjonen

Mor bør ha førsterett på foreldrepermisjonen av hensyn til barnet og seg selv.

mandag 19.04 2021

LEDER TIRSDAG 20. APRIL

De viktige hjørnesteinene

søndag 18.04 2021

LEDER MANDAG 19. APRIL

Partijungel der flere er uten innflytelse

LESERINNLEGG

Om «stakkarslige ledere». Tilsvar til Per Olav Mevold

LESERINNLEGG

Hidden Agenda – Møreaksen

De primære målene for Møreaksens forkjempere er ikke optimal E39, og heller ikke kostnadseffektiv fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, men at prosjektet inkluderer statsfinansiering av (1) Landfast forbindelse for Midsund og Aukra, og (2) Bypakke Molde. 

LESERINNLEGG

Det «stakkarslige» næringslivet i Møre og Romsdal

Av de forespurte bedriftene var det kun èn som er mot Møreaksen, dvs. ca. 2 prosent. De 48 bedriftene som har signert, representerte i 2019 en total omsetning på ca 80 milliarder kroner og hadde ca 13.000 ansatte.

LESERINNLEGG

Hvorfor bygge Møreaksen?

– Ved å bygge ut Møreaksen, når folk i Molde-regionen attraktive jobber i Ålesundsregionen og motsatt innen akseptabel reiseavstand.

lørdag 17.04 2021

LEDER LØRDAG 17. APRIL

«Hadde Hustadvika tatt prinsipp-debatten først, ville man unngått mye styr»

fredag 16.04 2021

Kommunene kommuniserer ulikt om korona

Ingen blåbok fortalte hvordan kommunen skulle nå ut til innbyggerne med kunngjøringer, råd og advarsler.

torsdag 15.04 2021

LEDER FREDAG 16. APRIL

Supert turtilbud blir enda bedre

KRONIKK:

«Romsdalsfjordtunnelen blir en av verdens sikreste»

De siste 100 årene er det ikke registrert jordskjelvskader i norske vegtunneler. Slik blir det nok de neste 100 årene også, på E39 mellom Ålesund og Molde og i resten av Norge.

onsdag 14.04 2021

LEDER TORSDAG 15. APRIL

Vi er mange som nå holder pusten og håper på det beste

Ja til tidenes samferdselsløft for Møre og Romsdal!

LESERINNLEGG

Er bjørnen skutt?

"Skråsikkerheten er en usikker vitenskap, og er betydelig i forhold til realiseringen av Møreaksen. Jeg finner ingen notiser i avisene om at bjørnen faktisk er skutt."

LESERINNLEGG

Vestlandet trenger et bredere arbeidsmarked

Covid-19 gjør det mulig å tenke helt nytt om hvordan offentlig forvaltning blir organisert.

LESERINNLEGG

Ungdom under 18 år bør få selje alkohol og tobakk 

I dag er det slik at ungdom under 18 år ikkje har lov til å selje alkohol og tobakk. Det gjer at ungdom ikkje får jobbe på fleire arbeidsplassar som kan vere aktuelle for ungdom.

tirsdag 13.04 2021

LEDER ONSDAG 14. APRIL

Reiselivet trenger en tydelig plan

mandag 12.04 2021

LEDER TIRSDAG 13. APRIL

Massetesting viktig for gjenåpning

LESERINNLEGG

Den delen av E-39 kan godt vente i flere år enda!

søndag 11.04 2021

Presset øker for rask utbedring av E136

fredag 09.04 2021

LEDER LØRDAG 10. APRIL

Loven er for alle, også Erna Solberg

FRIHELG

«Heldigvis er det slik at mange fortsatt har en tendens til å finne fram fotballskoa når graset til slutt blir grønt»

LESERINNLEGG

Jakten på en rømningsveg

Viktig debatt om hva som skjedde

Viktig debatt om hva som skjedde

torsdag 08.04 2021

Viktig debatt om hva som skjedde

onsdag 07.04 2021

LEDER TORSDAG 8. APRIL

En mer rettferdig og friskere verden

LESERINNLEGG

Når skal Møreaksen bygges?

LESERINNLEGG

Til dere i kommunestyret som synes at innføringsklassen ikke er verdt å holde på

LESERINNLEGG

Staten må betale sin eigen Europaveg!

tirsdag 06.04 2021

LEDER 7. APRIL 2021

Skap gode sommerskoler for de yngste

LESERINNLEGG

«Utvalgslederen visste!»

LESERINNLEGG

Hvorfor bryter kommunedirektøren kommuneloven?

mandag 05.04 2021

LEDER TIRSDAG 6. APRIL

Fattige fylker må kjøre på dårligst veg

fredag 02.04 2021

LESERINNLEGG:

En landbrukspolitikk for framtida

torsdag 01.04 2021

LESERINNLEGG:

Veien ut av NTP

tirsdag 30.03 2021

LESERINNLEGG

Tid for avklaringer?

LESERINNLEGG

E39 og bypakke i Molde

LESERINNLEGG

Lite behov for supplement i opplæringstilbudet?

LESERINNLEGG

«Tapet i skatteinntekter ved fraflytting fra kommunen blir fort større enn den inntjeningen som er stipulert ved en nedleggelse»

mandag 29.03 2021

LESERINNLEGG

Møreaksen og Vestnes

LESERINNLEGG

Torgeir Dahl i sorg over bypakken

LESERINNLEGG

Når en sint ordfører havner i mindretall

LESERINNLEGG

Terje Heggem, Terje Tovan og alle motstandere av bypakke Molde. Gratulerer med resultatet!

søndag 28.03 2021

LESERINNLEGG:

Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?

LEDER MANDAG 29. MARS

Det blir en merkedag når grunnsteinen legges ned

fredag 26.03 2021

LEDER LØRDAG 27. MARS

Arbeidsledige venter på gjenåpningen

torsdag 25.03 2021

LEDER FREDAG 26. MARS

Nyhetene som gir grunn til optimisme

onsdag 24.03 2021

LEDER TORSDAG 25. MARS

Trist at vi måtte stenge ned igjen

tirsdag 23.03 2021

LEDER ONSDAG 24. MARS

Kortsiktig løsning for barnehager

LESERINNLEGG

Nå skal vi bygge Møre og Romsdal sammen

Med ny ferjefri E39 fra Volda mot Ålesund, Molde og Kristiansund tar Møre og Romsdal steget fra sjø til land mot en framtid med vekst og verdiskaping.

mandag 22.03 2021

Norge må utdanne flere leger

søndag 21.03 2021

LEDER MANDAG 22. MARS

Romsdalen kan ikke settes mer på vent

fredag 19.03 2021

LESERINNLEGG

«Regjeringen har lyttet til signalene fra fylket og prioritert utvikling av E39 og E136 høyt»

FRIHELG

«Man har kommet ganske langt når man er litt skuffa over å bli slått ut mot et lag fra La Liga i en åttendedelsfinale. Ekstra surt var det kanskje at Granada trakk Manchester United i kvartfinalen»

torsdag 18.03 2021

LEDER FREDAG 19. MARS

En fare med regjeringens kommunikasjon akkurat nå er at den kan framstå som forvirrende og uklar

ANALYSE

Milliardpakken det blir rift om

Rike Norge er klar for å bruke langt mer enn 1.000 milliarder kroner de nærmeste åra på å knytte mennesker tettere sammen og gjøre hverdagstransporten enklere, enten man bor i ei bygd eller i en by. Fredag legger samferdselsminister Knut Arild Hareide fram pakken med tidenes mest kostbare innhold: Nasjonal transportplan. Hva får Møre og Romsdal?

LESERINNLEGG

Helhetlig utbygging av E136

onsdag 17.03 2021

LEDER TORSDAG 18. MARS

Helt nødvendig med vedlikeholdspenger

LESERINNLEGG

Containerhavn i Elnesvågen?

Hvorfor skal man på død og liv bruke penger på å konkurrere slik at vi ender opp med en drøss med lite konkurransedyktige småhavner rundt omkring, fremfor heller å samles rundt en stor havn i området?

LESERINNLEGG

– Møre og Romsdal er medmennesker som støtter Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen takker for bidrag.

LESERINNLEGG

En mann for føden!

Alle vet at helseforetaket lenge har ønsket å drifte fødeavdelingene fra Molde for å spare penger. Kan vi nå stole på at det gjenåpnes? Og hvorfor må vi vente helt til september?

tirsdag 16.03 2021

LEDER ONSDAG 17. MARS

Viktig med trygghet om vaksineringen

LESERINNLEGG

Møreaksen gir optimisme

mandag 15.03 2021

LEDER TIRSDAG 16. MARS

Kamp mot sosial dumping på vegene

LESERINNLEGG

Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft

LESERINNLEGG

Nye Veier og Statens vegvesen bør bytte prosjekt

LESERINNLEGG

Hva er likheten mellom Møreaksen og en bruktbil?

LESERINNLEGG

Hvor ble det av «folkeskikken» og voksnes ansvar for å lære våre barn og unge dette?

Ytringsfrihet og demokrati er to av de mest grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, men begge deler trues av samfunnsdebattens utvikling de siste årene. Hvor ble det av folkeskikken?

søndag 14.03 2021

LEDER MANDAG 15. MARS

Uten full barnehagedekning kan Molde glemme ønsket om vekst

fredag 12.03 2021

LEDER LØRDAG 13. MARS

Annikas modige oppgjør med hets

FRIHELG

Ett år med korona

LESERINNLEGG

Vi skal ha nok barnehageplasser i Molde!

torsdag 11.03 2021

Full støtte til Kristin Sørheim - nye tanker om Møreaksen.

En seier for distriktene

tirsdag 09.03 2021

LEDER ONSDAG 10. MARS

Spillet rundt nasjonal transportplan

mandag 08.03 2021

LEDER TIRSDAG 9. MARS

Derfor må MFK ta Qatar-debatten

søndag 07.03 2021

LEDER MANDAG 8. MARS

Sjukehusgaven til nytte for pasientene

fredag 05.03 2021

LEDER LØRDAG 6. MARS

En varslet krise om mangel på fastleger

FRIHELG

«Slik har osloborgerne hatt det i snart ett år. Og slik har de fått beskjed om at det nok også vil være denne våren»

torsdag 04.03 2021

LEDER FREDAG 5. MARS

Vaksinepass ikke uten bivirkninger

LESERINNLEGG:

Stem for å behalde nynorsken! Hugs på at vi bur på Karviland

LESERINNLEGG:

Hvor mange oslofolk er det ikke som har bekymret seg for besteforeldre, foreldre og venner i Molde?

Jeg er veldig takknemlig for den støtten Oslo får fra folk i hele landet. Det hjelper oss gjennom en krevende tid.

tirsdag 02.03 2021

LEDER ONSDAG 3. MARS

Fortsatt mange ubesvarte spørsmål

LESERINNLEGG

Ordførar Torgeir Dahl sitt utspel er eit regelrett tillitsbrot

LESERINNLEGG

Vern om fagfolka, vær så snill

mandag 01.03 2021

Molde står fra før ikke på favorittlista til nordmøringer eller trøndere. Nå kan de føye Oslo-folk til lista

Dette var absolutt det siste Reiselivs-Molde trengte akkurat nå.

LEDER TIRSDAG 2. MARS

Et ufint utspill som svekker Molde

LESERINNLEGG

Ordfører Dahl har saklige poenger

LESERINNLEGG

«Vi har en pandemi. Og den må vi bekjempe sammen»

søndag 28.02 2021

LEDER MANDAG 1. MARS

Klokt å irettesette ledelsen for samrøre

LESERINNLEGG

jeg håper, ordfører i Molde, at du i fremtiden velger dine ord med omhu. At du viser den storheten og rausheten romsdalinger skal være kjent for

fredag 26.02 2021

LEDER LØRDAG 27. FEBRUAR

Å skape ny vekst, er ikke gjort over natta. Mange forhold skal virke sammen for at flere velger å bo i Molde.

torsdag 25.02 2021

LEDER FREDAG 26. FEBRUAR

Ett år etter, kjenner vi alle på slitasjen og ønsket om å kunne vende tilbake til en mest mulig normal hverdag igjen.

LESERINNLEGG

Møreaksen inn i Nasjonal transportplan – la optimismen seire!

Vi kjenner vel alle ein pessimist. Dei aktive pessimistane lever som kjent lenge og vel på å snakke ned gode forslag og tiltak på område etter område. Pessimistane får kanskje rett av og til, men dei får sjeldan eller aldri oppleve det sjølv.

onsdag 24.02 2021

LEDER TORSDAG 25. FEBRUAR

Godt at Hjertøy-ruta er sikret i sommer

tirsdag 23.02 2021

LEDER ONSDAG 24. FEBRUAR

«Dette viser at politikerne i større grad har fått opp øynene for et gryende distriktsopprør»

LESERINNLEGG:

Eldre kommer ikke som en bølge

LESERINNLEGG:

– At politikere prøver å skåre billige poeng gjør meg opprørt langt inn i hjerterøttene.

mandag 22.02 2021

LEDER TIRSDAG 23. FEBRUAR

«Det forståelig at utøvere mener at tiltakene for idretten er strenge»

LESERINNLEGG

Urovekkende lesing om Godtfred Lies plass 1l

LESERINNLEGG

29 bilder av hundedritt på 350 meter! Det vil si en hundebæsj hver tolvte meter. Dette er ille!

Endelig smelter snøen, og vår datter på litt over ett år kan begynne å gå ute og utforske verden... trodde vi!

søndag 21.02 2021

LEDER MANDAG 22. FEBRUAR

Hilda har all grunn til å være stolt. Når hun opplever skolevegen utrygg, snakker hun på vegne av mange barn.

LESERINNLEGG

Tips til deg som er opptatt av levende og attraktive tettsteder, og byen som regional motor!

LESERINNLEGG

Valgløftenes fergereiser!

Det lite troverdig å bare kaste ut så omfattende forslag, uten å innpasse dem i et større bilde, slik flere partier har gjort nå.

fredag 19.02 2021

LESERINNLEGG

Er vi så små at dere trenger lupe?

«Venstres miljøavtrykk og suksess har skjedd til en høy pris for Venstre, som må fire på andre viktige områder for å få gjennomslag – men at vi har holdt miljøfanen høyt og vifter hardt.»

torsdag 18.02 2021

LEDER FREDAG 19. FEBRUAR

Løgn spres fortsatt altfor lett og ofte

LESERINNLEGG

Gulrot er definitivt mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte

Senterpartiet har ikke sagt at vi skal beordre ansatte, og det er ikke en del av vår politikk slik hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund hevder i sitt leserinnlegg i RB.

onsdag 17.02 2021

LEDER TORSDAG 18. FEBRUAR

Dette er ikke et godt argument i debatten

LESERINNLEGG

Senterpartiet - pisk eller gulrot?

LESERINNLEGG

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse

Ordførere i Norge har tilkjennegitt at kommunenes største utfordring er å rekruttere sykepleiere. Nå er det på tide å sette handling bak ordene og prioritere denne yrkesgruppen i årets forhandlinger!

LESERINNLEGG

Venstre inviterer til løsningsdialog i fergestriden

Vi må anerkjenne at byrden for både næringsliv og privatpersoner har blitt for stor. Derfor ønsker Venstre å være en del av løsningen.

LESERINNLEGG

Jeg forventer at spaden er i jorda på Hjelset før sommeren

Nå har vi ventet lenge nok. Byggestart må bli før sommeren. Ytterligere utsettelse er helt uakseptabelt.

tirsdag 16.02 2021

LEDER ONSDAG 17. FEBRUAR

Derfor kan ferjeløftet gi resultat

LESARINNLEGG

Åpent brev til Tove Henøen: – Er det verkeleg 1. april allereie?

Sp har gått ut av sitt gode skinn, og er fagleg instans i sjukehusdrift, skriv Jon Arne Lindseth.

mandag 15.02 2021

LEDER TIRSDAG 16. FEBRUAR

Beordring er ikke løsningen

LESERINNLEGG

«For Sp er det ikkje berre takstane som er viktig, men at ferjetilbodet kan oppretthaldast og styrkast der det trengst»

søndag 14.02 2021

LEDER MANDAG 15. FEBRUAR

Feriepenger på dagpenger gjør hverdagen for arbeidsledige og permitterte enklere

fredag 12.02 2021

LEDER

Hvem skal holde miljøfanen hevet?

torsdag 11.02 2021

LEDER

Styringspartiene har kommet i siget

onsdag 10.02 2021

Klimadebatt og elbil

tirsdag 09.02 2021

LEDER ONSDAG 10. FEBRUAR

Vingler fra side til side

LESERINNLEGG

Derfor vil Arbeiderpartiet halvere fergetakstene

Arbeiderpartiets forslag om halverte fergetakster styrker hele kyst-Norge. Så hvorfor er Frp så negative?

LESERINNLEGG

Høyre forbereder Norge på tiden etter korona

Vi ser lyset i tunnelen nå. Det kan fortsatt bli nødvendig med nye innstramninger og restriksjoner, men enden er likevel nær – i positiv forstand. Vaksinen rulles ut, og før eller siden vil samfunnet åpnes helt igjen.

LEDER TIRSDAG 9. FEBRUAR

Ingen lettvint løsning om eksamen