Tema

tirsdag 19.11 2019

Leserinnlegg:

«Vi kan ikke satse i Eidsvåg, Batnfjord, Midsund eller andre distriktssamfunn dersom det ikke er praktisk mulig for familier å bo der»

søndag 17.11 2019

LESERINNLEGG:

«Behovet for et internasjonalt samarbeid vil øke i åra som kommer»

Konsekvenser av å legge ned fylkets eneste IB tilbud

lørdag 16.11 2019

LESERINNLEGG:

Fylkestinget har skulda - ikkje Nordøyvegen

LESERINNLEGG:

«Lokale bedrifter vil også truleg miste verdifull arbeidskraft»

LESERINNLEGG:

«Det er nok av utfordringer og ta av i Møre og Romsdal»

LESERINNLEGG:

«Ungdommane blir taparane»

LESERINNLEGG:

«Er dette en riktig prioritering for Norge som industrinasjon?»

LESERINNLEGG:

Kuttforslag med ringverknadar

torsdag 14.11 2019

Leserinnlegg:

Arbeiderpartiet sitt alternativ

Leserinnlegg:

«Et system det burde ha vært ryddet opp i for lenge siden»

onsdag 13.11 2019

Sp, Ap, SV og Høgre raserar vidaregåande skule!

Leserbrev:

Yrkesfagene og dens plass i fylket

Leserbrev:

«Skal det bu folk i heile landet, må vi ha gode tenester nært der folk bur»

tirsdag 12.11 2019

Leserbrev:

«Jeg kan ikke stå inne for å jobbe med en bærekraftig merkeordning i Rauma, samtidig som destinasjonen kjører et parallelt løp med motsatt fortegn»

Leserbrev:

Sats på nynorsken!

Leserinnlegg:

«Kvaliteten på det planfaglige arbeidet og prosessen er skremmende elendig»

Leserinnlegg:

Fortetting kan vere bra- også i Julsundvegen!

mandag 11.11 2019

LESERINNLEGG

Er musikk viktig?

LESERINNLEGG

– Uriktige påstander fra Bjørn Jacobsen

«I RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.»

fredag 08.11 2019

Fylkeskommunen mot straumen

Framtiden står på spill for Gjermundnes!

Rettsikkerhet for utviklingshemmede i Molde kommune

torsdag 07.11 2019

Leserinnlegg:

Stopp rasering av vidaregåande skular i vårt fylke!

Leserinnlegg

«Ikkje rart dei satt igjen med ei kjensle av håplausheit»

Leserinnlegg:

Anbefaler ikke Raudsand!

onsdag 06.11 2019

Leserinnlegg:

Refleksjoner om kuttene

tirsdag 05.11 2019

LESERINNLEGG

«Hva skjer om man i 2035 finner at man kan drive usubsidierte hurtige og hyppige el-ferger som er rimeligere på pris og bra nok på tid til å konkurrere med Møreaksens bompenger?»

LESERINNLEGG

«Molde kommunestyre kan på vegne av alle innbyggarane i Istad kommunane bruke forkjøpsretten på Moldekraft sine Istad aksjer»

mandag 04.11 2019

Leserinnlegg:

«Nokon vil ha Nye Veier, og andre er visstnok på ville veier»

fredag 01.11 2019

LESERINNLEGG:

Vern av Veøya – Svar til Valderhaug og Jacobsen

onsdag 30.10 2019

LESERBREV

Fortsatt ferje, vesentleg betre «effekt» enn Møreaksen!

Leserbrev:

Veøya skal forbli en fredet plett!

Leserbrev:

Hvorfor er det da så mange som er redd for å få utredet Romsdalsaksen?

Leserbrev:

«Utredning» av Romsdalsaksen

mandag 28.10 2019

Leserinnlegg:

«Saka framstår som ei arealkonflikt, der den eine ikkje godtek at andre kjem og haustar av det han reknar som sitt»

søndag 27.10 2019

LESERINNLEGG

Svar til Solli om Veøya: «Ladde og feilaktige uttrykksmåtar for å forsterke bodskapen din»

«Vil Romsdalsaksen, slik planane i dag føreligg, stå i vegen for ei vidare utforsking av Veøya?», skriv Lars Valderhaug.

lørdag 26.10 2019

LESERINNLEGG

Møreaksen suverent bedre enn ferge

LESERINNLEGG

Planforslag i Molde radbrekker privatretten

Kannibalisering av Julsundvegen 89

tirsdag 22.10 2019

Leserinnlegg

En vinn-vinn situasjon i både skole og barnehage for alle parter.

Leserinnlegg:

Sentralisering av verste sort

Så lenge kommunane verken har makt og mynde eller herredøme over eigne ressursar og verdiar, blir dette berre innhaldslause ord.

onsdag 16.10 2019

– Ålesund, Kristiansund og Volda sjukehus si framtid!

Utredning av Romsdalsaksen og ferje!

Etter årelang kamp fra SV gikk endelig fylkestinget inn for en uttalelse om å utrede Romsdalsaksen og elektriske hyppige ferjer. Dette er svært gledelig og viser at engasjement nytter!

mandag 14.10 2019

LESERINNLEGG

Vi trodde klimaødeleggelser i vårt nærmiljø var verdt å kjempe mot! Hvorfor er det så stille?

torsdag 10.10 2019

LESERINNLEGG

Krav om tillitsfull utredning

Striden rundt kryssing av Romsdalsfjorden er stor og tiltakende. Til nå har over 11.300 personer signert krav om utredning av alternativet Romsdalsaksen (RA).

LESERINNLEGG

Ekte oppmerksomhet er den fineste gaven man kan få og gi

mandag 07.10 2019

Lite gange lite gange lite er nesten ingen ting….

LESERINNLEGG

Klage på farlig skoleveg for barna i Årsbogen på Vevang

fredag 04.10 2019

LESERINNLEGG

Den sinnsyke kjærligheten

torsdag 03.10 2019

LESERINNLEGG

«Nye bestillinger fra Samferdselsdepartementet gjør at Statens vegvesen nå skal gjøre nye vurderinger av E39 Ålesund-Molde»

LESERINNLEGG

«Lokalavisa kan bedre enn denne anmeldelsen»

onsdag 02.10 2019

LESERINNLEGG

Å falle mellom to domstolar

«Vi i Senterpartiet er heilt tydelege på at ei massiv sentralisering av domstolane, inkludert jordskifterettane, er uaktuelt».

tirsdag 01.10 2019

LESERINNLEGG

Når knuste egg blir røre - ikke omelett

LESERINNLEGG

Utgreiing av Romsdalsaksen, kjem sjølvsagt!

LESERINNLEGG

Greta vs Det Etablerte

onsdag 25.09 2019

LESERINNLEGG:

Arbeid med reguleringsplaner i Molde kommune - truer planprosessene demokratiet?

LESERINNLEGG

Oppkverna gamle bildekk må bort fra fotballbanene!

På torsdag denne uka skal kommunestyret bestemme om det skal bli forbud mot oppkverna gamle bildekk på fotballbanene i Molde eller ikke. Eller om det kan finnes alternativ. 

mandag 23.09 2019

Leserinnlegg

For hva når det å få en viss type hjelp bidrar til at personen kommer dårligere ut enn sammenlignbare personer som ikke har fått slik hjelp?

mandag 16.09 2019

LESERINNLEGG

Partiene må legge til rette for at kvinner får plass i politikken

fredag 13.09 2019

LESERINNLEGG

Honnør til Senterpartiet for sjukeheimskrav

– Honnør til Sp som tar med seg krav om nye sykehjemsplasser til forhandlingsbordet.

LESERINNLEGG

– Hvor lenge må vi vente på Moldes første kvinnelige ordfører?  

«Så har jeg en utfordring til ordfører Torgeir Dahl. Vær samlende, ikke bruk hersketeknikker i kommunestyresalen og slipp til de nye folkevalgte.»

torsdag 12.09 2019

LESERINNLEGG:

Ordføraren som ikkje vil bli ordførar

I Molde SV opplever vi det som eit rød grønt svik at ikkje Senterpartiet og Odd Helge Gangstad tar på seg jobben med å bli ordførar i Molde.

mandag 09.09 2019

LESERINNLEGG

«Å fremstille Møreaksen som et aktivum for turismen skurrer grusomt»

Tilsvar til Harald Espeland, Møreaksen AS.

tirsdag 03.09 2019

LESERINNLEGG:

Hva vil skje med Gjemnes de neste fire årene?

LESERINNLEGG

Møreaksen – snarvegen for folk flest

LESERINNLEGG

Et kvotesystem for økt verdiskaping - i Oslo?

mandag 02.09 2019

LESERINNLEGG

Sykehusstriden vil ingen ende ta!

LESERINNLEGG

Sylvi Listhaugs giftige triks i Møre og Romsdal

«Den siste uken har saken om giftdeponi på Raudsand blitt en nasjonal sak ved at tre spørsmål skal avgjøres av statsråder i tre departementer.»

fredag 30.08 2019

LESERINNLEGG

Bring på dypt vann om Møreaksen

Åpent brev til administrerende direktør og kommunikasjonssjef i Bring, samt distriktssjef i Bring Nordmøre og Romsdal.

torsdag 29.08 2019

LESERINNLEGG

Elnesvågen – siste krone brukt?

fredag 23.08 2019

LESERINNLEGG

Molde Arbeiderparti – politisk identitetsløs i bytte mot å få sitte øverst ved Torgeir Dahls bord

«Hvor er Arbeiderpartiets signatur-politikk i samfunnslivet og i mediebildet? Enten er det blitt veldig lite av det, eller så har partiet vært dårlige til å vise frem sin gjennomslagskraft.»

LESERINNLEGG

– Arbeidsplasser vil gå tapt når politikere motarbeider Møreaksen

«Sentrale politikere i fylket går inn for å stoppe Møreaksen for å sanke stemmer i lokalvalget. Resultatet av dette vil bli tap av arbeidsplasser.»

tirsdag 20.08 2019

LESERINNLEGG

- Hustadvika som miljøforbilde

LESERINNLEGG

En bærekraftig Moldeskole for framtida 

Miljøpartiet De Grønnes visjon er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vil føre en oppvekstpolitikk som vil gjøre elevene til gagns mennesker og lede dem inn i en ny kommune, inn i en ny tid her i Molde, som del av et globalt solidarisk fellesskap. 

LESERINNLEGG

KrF vil ha By-sykler i Møre og Romsdal

Vi vil innføre elektriske By-sykler i Møre og Romsdal

LESERINNLEGG

Kva er det eigentleg Høgre meiner om Møreaksen?

Vi ser at fylkesordførarkandidat Anders Rise kritiserer regjeringspartnar FrP for å ville utgreie Romsdalsaksen og flytebru framfor tunnel, og i same slengen SP for å «vere med på FrP sitt spel». 

Sjølvmål av Fræna kommunestyre?

onsdag 14.08 2019

Åpent brev til Statens vegvesen om farlig kryssing av Frænavegen

torsdag 08.08 2019

LESERINNLEGG:

Møreaksen til nytte for heile regionen

LESERINNLEGG:

Reiselivet er gull for Møre og Romsdal!

søndag 04.08 2019

LESERINNLEGG

– Ikke fremmed for gratis halleie i Nye Molde

«Molde Venstre er ikke fremmed for at vi på sikt kan innføre gratis idrettshalleie i hele Nye Molde Kommune.»

Idretten i Molde utfordrer partiene

Leievilkår er ulike i Nesset, Molde og Midsund. Hvordan skal «Nye Molde» ta tak i disse problemstillingene – på kort og lang sikt?

LESERINNLEGG

Senterpartiet ønsker Hustadvika som miljøforbilde

fredag 26.07 2019

Norsk Tindesenter - ingen pådriver for gondol

Tindesenteret er ingen pådriver for gondol, men må sikre egne interesser dersom kommunen vedtar reguleringsplan som berører Romsdalseggen.

onsdag 24.07 2019

Slette bompengegjeld eller gratis ferjer?

tirsdag 23.07 2019

LESERINNLEGG

Helge Orten og NTP

torsdag 18.07 2019

LESERINNLEGG

Tøndergård-saken: «Foresatte til barn med store sammensatte vansker er de som kjenner barnet sitt best»

tirsdag 16.07 2019

LESERINNLEGG

Gondolbane og uberørt natur

«Til syvende og sist handler dette om næringsutvikling. En må ha noe å tilby turistene.»

søndag 14.07 2019

LESERINNLEGG

Kan Molde kommune fortsette ranet?

«Det er dyrt å være fattig, og hjerteskjærende at barn ikke får råd til å delta på fotball og klassetur»

fredag 12.07 2019

Leserinnlegg

– Helge Orten, E-136 er fyrsteprioritet

«Når har du Helge, tenkt å framsnakke og sørge for at både planlegging og finansiering av alle dei prioriterte prosjekta på E-136 vert gjennomført?»

torsdag 11.07 2019

Leserinnlegg:

– Skal være unødvendig at foreldre må kjempe mot byråkratiet

Leserinnlegg:

– Alle som bor, jobber og driver bedrift i Møre og Romsdal er vinnerne med Møreaksen

onsdag 10.07 2019

LESERINNLEGG

Ikkje gravlegg fotoboksane!

tirsdag 09.07 2019

LESERINNLEGG

«En god leder i helseforetaket skal ta ansvar for å ivareta de ansatte, gjennom å legge til rette for godt samarbeid.»

LESERINNLEGG

Nye Molde SP sterkt kritisk til giftdeponi i Molde kommune

Nye Molde SP er sterkt kritisk til etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand i Nesset. Med oss på laget har vi både fylkespartiet og Møre og Romsdal sin representant på Stortinget.

LESERINNLEGG

«Det viktigste Møre og Romsdal skal gjøre de nærmeste årene er å vinne konkurransen om ungdommen»

søndag 07.07 2019

LESERINNLEGG

MDG bommer totalt om Møreaksen

lørdag 06.07 2019

LESERINNLEGG

«En ferge er fortsatt en ferge, og vil ikke kunne gi samme nytte og fleksibilitet som Møreaksen og de andre fergefrie løsningene."

LESERINNLEGG

Utdanningsavdelingen viser en holdning overfor disse sårbare ungdommene som jeg vil karakterisere som foraktfull

fredag 05.07 2019

LESERINNLEGG

Å kjøre kollektivt er et viktig miljøtiltak

Vår kunnskap om miljø og klimautvikling vokser i ett med tiden. Interessen for miljøvern øker stadig, og store deler av Norges befolkning er engasjert og ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn.

torsdag 04.07 2019

LESERINNLEGG

– Utbygging av firefelts veg er ikke i samsvar med tiltakene som må iverksettes for ett bedre bymiljø

Nei til 4 felts veg – trafikktelling etter informasjonsmøte 19. juni