Tema

tirsdag 11.08 2020

LEDER 12. AUGUST

Koronaen vil prege oss gjennom høsten

mandag 10.08 2020

LESERINNLEGG

Idrettskretsen: – Vi er alle lei oss, frustrerte og utolmodige, men vi må vere lojale

fredag 07.08 2020

LESERINNLEGG

Julbøen – Molde og Statens vegvesen

mandag 03.08 2020

LESERINNLEGG

Stortingsverv til låns

LESERINNLEGG

Mistillit og maktkonsentrasjon?

LESERINNLEGG

Inntektsfordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge

LESERINNLEGG:

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde: Finnes det akseptable løsninger?

onsdag 29.07 2020

LESERINNLEGG

Gjør Hustadvika bedre for elbiler

tirsdag 14.07 2020

LESERINNLEGG

Budstikka kan være trygg – Masterplanen skal ikke glemme indrefileten sin!

søndag 12.07 2020

LESERINNLEGG

Svar til Bjørn Jacobsen

torsdag 09.07 2020

LESERINNLEGG

Tiltalt for å ville berge helse og miljø på Raudsand?

tirsdag 07.07 2020

LESERINNLEGG

Finnes ikke maken i verden

torsdag 02.07 2020

LESERINNLEGG:

Sykehusene i Møre og Romsdal snytt for milliardbeløp?

tirsdag 23.06 2020

LESERINNLEGG

Feil påstander fra Romsdalsaksen AS

LESERINNLEGG:

Uriktige påstander fra Frank Sve om Statens vegvesen

LESERINNLEGG

Radarparet i Frp

Det er overmåte interessant at Frank Sve og Jon Georg Dale no må skrive nesten likelydande innlegg og nesten dagleg for å prøve å ta veljarar frå Senterpartiet.

mandag 22.06 2020

LESERINNLEGG

Nå er det nok – nå orker vi ikke mer

Takk til Nordmøre og Romsdal Fotballkrets for sitt innlegg forleden. Nå må vi alle stå opp for breddeidretten og for våre idrettsungdommer.

søndag 21.06 2020

LESERINNLEGG

Tilsvar til leiar i RB: STVV har «gløymt» fylket – ikkje Stortinget!

fredag 19.06 2020

LESERINNLEGG

Politiet har tatt stilling på Haramsøya

Rødt er bekymret for måten politiet brukes mot lokalbefolkningen i disse sakene om vindkraftverk. Dette varsler om en autoritær tendens, for å tvinge gjennom rasering av naturen.

LESERINNLEGG

«Dette orker vi ikke mer ... »

«Enten så bryter vi reglene eller så slutter vi» er frustrasjonen de får høre.

torsdag 18.06 2020

LESERINNLEGG

«Aldri har det vore meir usikkert for Møreaksen»

LESERBREV

Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga

For oss i politiet er det utfordrande når det er "vanlege" folk  med stort samfunnsengasjement som utfordrar tenesteutøvinga vår. Mange i politiet er slett ikkje for ei utbygging på Haramsøy. Som politifolk må vi likevel klare å skilje mellom personlege oppfatningar og pliktene som tilsette i politiet.

LESERBREV

Tina Bru: Er Haramsøya rettsløs?

Spørsmålet til Tina Bru: er det ingen som skal påse at konsesjonen på Haramsøya ikke bryter folks rettigheter?

onsdag 17.06 2020

LESERINNLEGG

Stø kurs for Møreaksen

LESERINNLEGG

Min frihet stopper når din starter...

LESERINNLEGG

Deponisaken: Vi vant! 

Et klart og tydelig Nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand blir innarbeidet i strategiplaner.

tirsdag 16.06 2020

LESERINNLEGG

Slette bompengegjeld eller gratis ferjer?

Når Frank Sve hevdar at Kristin Sørheim og SP har lova gratis ferje, er det altså løgn.

søndag 14.06 2020

LESERINNLEGG

Kem skal rydde opp i giftdeponiet i Molde om 50 år?

LESERINNLEGG

Kjære ordfører Dahl, vi ber deg og kommunestyret om å tenke nytt omkring forslaget om å legge ned innføringsklassen

torsdag 11.06 2020

LESERINNLEGG:

Kom i gang med opprydding og drift på Raudsand!

Utbetalingene til oppdrettskommunene må opprettholdes!

"Norsk havbruk har utviklet seg til en av stor og viktig næring med en årlig produksjon på over 1.2 millioner tonn og en omsetning på over 100 mrd. kroner. "

søndag 07.06 2020

LESERINNLEGG

Vindkraft i rettssystemet

lørdag 06.06 2020

LESERINNLEGG

Domstolene trenger brobyggere

I et innlegg i Romsdals Budstikke den 4. juni kom stortingsrepresentant Jenny Klinge med en rekke påstander som Domstoladministrasjonen (DA) har behov for å kommentere.

LESERINNLEGG

Kva skjer med domstolane når Domstoladministrasjonen tapar?

Det gjer alltid vondt å tape. Særleg om du har arbeidd for noko i årevis og trudde at premien stod klar, med namnet ditt inngravert.

fredag 05.06 2020

LESERINNLEGG:

Rødt vil ha politisk kontroll over pengebruken på Sjøfronten

Rødt kommer i kommunestyret 18. juni med en interpellasjon om Sjøfronten.

LESERINNLEGG:  

«Det er tydelig at det ikke bare «deponimotstanderne» som er usikker og skeptisk til prosjektet»

Torbjørn Polden har hatt et leserinnlegg i flere lokalaviser de siste dagene. Han er bekymret for at deponidebatten er ubalansert, lite faglig fundert og preget av mistro og mistenkeliggjøring.

LESERINNLEGG

Frank Sve: RB med politisk «slagside»!

LESERINNLEGG

SV-politiker Bjørn Jacobsen farer ikke med løgner

Svar til blant annet Thorbjørn Polden om planene på Raudsand.

torsdag 04.06 2020

Hva velger vi å gjøre om virus truer barnehagene igjen?

LESERINNLEGG:

Manglende logikk om salg av øl

LESERINNLEGG:

Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune

Hva/hvem skal en tro på i saken om gjenvinning/deponi på Raudsand

tirsdag 02.06 2020

LESERINNLEGG

Arbeidsfolk må komme bedre ut

Da bedriftene trengte hjelp, stilte myndighetene opp på rappen, og nesten uten å stille krav. Når det kommer til arbeidstakerne, blir de henvist til sosialen og bedt om å utsette ferien.

fredag 29.05 2020

LESERINNLEGG:

Det har blitt et sikkert tegn på vår og sommer at vi i Kringstadbukta Vel må gå ut i RB for å minne kommunen på at den har ansvar for vedlikehold av det fantastiske friområdet

tirsdag 26.05 2020

LESERINNLEGG

Inntil det blir mulig å varsle rasfare for hver eneste fjellside burde vi lage kart der ruter og kjente rasområder blir tegnet inn

mandag 25.05 2020

LESERINNLEGG

Fylkeslederen i Sosialistisk Venstreparti farer med løgn

LESERINNLEGG

– Folket langs Sunndalsfjorden har lidd nok no

LESERINNLEGG

Evakuer barna fra Moria nå!

fredag 22.05 2020

LESERINNLEGG

Hvorfor skal innføringsklassen ved Sellanrå skole legges ned?

mandag 18.05 2020

Fortetting - komponere et klassebilde

Stopper det opp her no, så er vi redd for at Møreaksen blir forbigått av andre store nasjonale prosjekt

torsdag 14.05 2020

LESERINNLEGG

Et prosjekt basert på tillit?

"Slik prosjektet er presentert utsettes skattebetalerne i Molde kommune for økonomisk og miljømessig høy risiko. Det sa vi i 2017 og det mener vi i 2019."

onsdag 13.05 2020

LESERINNLEGG:

Hakk i plata fra Giftaksjonen!

tirsdag 12.05 2020

LESERINNLEGG:

Hva driver egentlig Molde Høyre med i deponisaken?

«Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende hva vi nå opplever.»

LESERINNLEGG

På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

LESERINNLEGG:

Jo, kommunedirektør! Ansvaret må plasseres - selv om det er ubehagelig for deg og dine

Politikerne i Molde må passe på, for nå skal det tåkelegges.

LESERINNLEGG:

Politiske fiender finner sammen om radikal bioteknologi

« Barnets rett og behov for å vite hvor det kommer fra må være det mest tungtveiende argumentet når Stortinget vedtar lover som endrer samfunnets syn på foreldreskap.»

LESERINNLEGG:

Bygg tunell der folk bor

Vi bygg veg som aldri før og det einaste sikre er at vi kjem til å kjøre meir bil framover. Vi har bygd så mange tunellar og lagt så til rette for bilen at no må vi bygge tunellar der folk bor.

mandag 11.05 2020

LESERINNLEGG:

Møreaksen har «torpedert» heile fylket!

Helge Orten og co har gjennom sin iver og sitt undersjøiske tunellsyn for kun eit prosjekt, Møreaksen, sett fylket 10 år attende samferdselsmessig.

LESERINNLEGG:

Plassering av miljøstasjon på Batnfjordsøra: Ikke framtidsretta i det hele tatt!

Dette er et oppfølgende leserbrev og ment som videre orientering om utviklinga i sak om forslag til ny avfalls-, såkalt miljøstasjon for RIR i Gjemnes kommune.

søndag 10.05 2020

LESERINNLEGG

Tinghus, rettssikkerhet og kompetansearbeidsplasser

Jenny Klinge skriver i sitt innlegg i Romsdals Budstikke 4.mai at tingrettene i Molde, Kristiansund og Volda nå vil bli avdelingskontor under tingretten i Ålesund. Det er ikke riktig. 

LESERINNLEGG

KrF, fiskeripolitikk og kvotemeldingen 2020

Mange påstander og negative omtaler av KrF siste måned.

lørdag 09.05 2020

LESERINNLEGG

Igjen en overskridelse av budsjett som slår ubehagelig. Men hvorfor skjer dette?

Igjen en overskridelse av budsjett som slår ubehagelig. Men hvorfor skjer dette?

fredag 08.05 2020

KRONIKK:

75 år med frihet

I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Flagget er selve symbolet på nasjonen vår. Et symbol som hadde vært forbudt i fem lange okkupasjonsår.

LESERINNLEGG:

Veteran- og frigjøringsdagen 8. mai

torsdag 07.05 2020

LESERINNLEGG

Synspunkt om fartsgrenser og UP kontroller på Verma

I et leserinnlegg i RB 5. mai, skriver «trøndere på tur» om feil fartsgrense på Verma, og stiller samtidig spørsmål ved politiets motiv for å holde fartskontroller nettopp der. 

LESERINNLEGG

Ei hjelpande hand til lokalidretten

I ei tid der hjelpepakkane til dei ulike samfunnsgruppene kostar samfunnet milliardbeløp er det vanskeleg for små, frivillige, lag å finne ein tilbørlig plass i biletet.

mandag 04.05 2020

LESERINNLEGG

Er fartskontrollene i 60-sona på Verma «kun» for å «ta» bilister og skaffe penger til statskassa?

søndag 03.05 2020

LESERINNLEGG:

Overskridelsene på Sjøfronten 1 er for dårlig opplyst

«Det viktigste først nå er å få kontroll på situasjonen og ikke rope om at noen må gå som Torvan går i sitt innlegg av i dag.»

LESERINNLEGG:

Begrepet «omkamp» er ladet og krever en presisering

«SNR kan fortsatt bygges og kan i tillegg til lokalsykehusfunksjoner for Romsdal inneholde fellesfunksjoner for Nordmøre og Romsdal, men også for hele Møre og Romsdal og for Helse Midt Norge. »

LESERINNLEGG:

Når velgerne bløffer om sykehus

– I undersøkelser sier velgerne at de ønsker å bevare de små lokalsykehusene. Men når velgerne blir pasienter, avdekkes det at flere og flere drar ut av fylket til større sentralsykehus for behandling.

lørdag 02.05 2020

LESERINNLEGG

Sjøfronten: Venstre ønsker å snu stener – ikke la hoder rulle

fredag 01.05 2020

LESERINNLEGG

Når applausen stilner

1. mai er en kampdag og en festdag. I år vil nok festen bli noe annerledes enn vi er vant til, men kampene for arbeidsfolk sine rettigheter og solidariteten med hverandre er viktigere enn noensinne.

onsdag 29.04 2020

LESERINNLEGG

Skandaleprosjektet Sjøfronten: Noen ansvarlige må gå!

Ordfører Torgeir Dahl ble intervjuet av RB den 24. november 2015, samme dag som han overrasket opposisjonen med å ta 60 mill. fra Idrettsparken for å realisere Sjøfronten.

mandag 27.04 2020

LESERINNLEGG:

Skip kan ikke bygges fra hjemmekontor

Den doble korona- og oljekrisa kan ramme Møre og Romsdal spesielt hardt. Da holder det ikke med hjemmekontor.

LESERINNLEGG

Undervisning i koronaens tid: Lektorene gjør en formidabel ekstrainnsats!

LESERINNLEGG

La festivalene reddes av hagefestene våre!

torsdag 23.04 2020

LESERINNLEGG

– Frp vil ikke sitte ukritisk å se at kostnadene for dette blir skubbet over på innbyggerne i Molde

LESERINNLEGG

Olje og gasspartiet MDG?

«Hadde eg også hatt eit så greinalaust partiprogram som det MDG har, så hadde eg også hardnakka fornekta dette»

onsdag 22.04 2020

LESERINNLEGG

"Dette er ikke tiden for rigide tolkninger, dette er tiden for å finne mulighetene"

LESERINNLEGG

MDG: – Påstanden er så ekstrem at det er på grensen til injurierende

Frps Frank Sve liker det dårlig når noen påpeker at han farer med usannheter, og brukte mye verdifull møtetid under fylkestinget på tirsdag på å sjikanere og angripe MDG.

tirsdag 21.04 2020

LESERINNLEGG

Desse spørsmåla bør politikarane i Molde stille seg om Raudsand

mandag 20.04 2020

LESERINNLEGG:

Husmorskolen på Nesjestranda - det fantes de som ville kjøpe i Molde

tirsdag 14.04 2020

LESERINNLEGG

Har vi et digitalt klasseskille?

fredag 10.04 2020

LESERINNLEGG

Dahl setter samarbeidet i Molde i en krise

Det er Dahl som setter samarbeidet i Molde i krise. Ordføreren svarer ikke på hvorfor ingen av de som er kritiske til Raudsand ble invitert i møtet med statsråden.

onsdag 08.04 2020

LESERINNLEGG

Samarbeid i krisetid

Bjørn Jacobsen etterlyser et bedre samarbeid i Molde mellom posisjon og opposisjon i disse krisetider.  Samtidig kaster han ut en del påstander som viser at han egentlig først og fremst er ute etter motsetninger og konflikt.

tirsdag 07.04 2020

LESERINNLEGG

Ordføreren utfordrer demokratiet – igjen

LESERINNLEGG

Når Regjeringa i ei krisetid klarar å samarbeide så godt dei gjer med opposisjonen må dette vere muleg i Molde og?

mandag 06.04 2020

LESERINNLEGG

Bruk denne tiden for alt den er verdt!

LESERINNLEGG

– De med minst skal ikke betale den høyeste prisen

fredag 03.04 2020

LESERINNLEGG

«Død over Molde» - eller trenger det bli slik?

onsdag 01.04 2020

LESERINNLEGG

Beklagelse til Kjølmoen og Blindheim

LESERINNLEGG

– Ikke bare vi som tviler på bunadgeriljaens agenda

mandag 30.03 2020

LESERINNLEGG:

Dobbel svikt for Sundsbø/Rasmussen

LESERINNLEGG

Tanker kring etablering av deponi/gjenvinningsanlegg på Raudsand

LESERINNLEGG

«Noen forsøker dessverre å utnytte denne pågående katastrofen til å påvirke viktige beslutninger»

søndag 29.03 2020

LESARINNLEGG:

"Ein vakker dag skal me spørje lærarane også"

torsdag 26.03 2020

LESERINNLEGG

Aldri har de redaktørstyrte mediene vært viktigere. La oss håpe de overlever.

Aldri har de redaktørstyrte mediene vært viktigere. La oss håpe de overlever.

LESERINNLEGG

– Raudsand-planen er godkjent på feil forutsetninger

LESERINNLEGG

– Kutt takstene også på ferjene på fylkesveger!

fredag 20.03 2020

LESERINNLEGG

Mæland svarer Walløe Tvedt: – Loven vil ikke være en blankofullmakt til regjeringen