Tema

søndag 01.08 2021

LESERINNLEGG

«I fylket er 30.000 arbeidsplassar knytt til eksport. Dei vil ikkje eg risikere. Vil Klinge og SP det?»

I Møre og Romsdal er 30.000 arbeidsplassar direkte eller indirekte knytt til eksport. Dei vil ikkje eg risikere. Vil Jenny Klinge og SP det?

lørdag 24.07 2021

LESERINNLEGG

Gjør ekstremheter, brann og flom inntrykk? 

onsdag 21.07 2021

LESERINNLEGG

Arbeid og verdiskaping er jobb nummer én for Ap

mandag 19.07 2021

LESERINNLEGG:

Sp og Klinge = Møreaksen!

LESERINNLEGG:

Svada frå Sve

søndag 11.07 2021

LESERINNLEGG

«Drøymen om eit sterkt landbruk, ein sosial klimapolitikk og ein god distriktspolitikk har diverre vorte knusa med Høgre, Krf, Venstre og støttehjulet Frp i regjering»

LESERINNLEGG

«Hver sommer fylles mediene av historier om «aggressive måker». Måkene kan lære oss mye, ikke minst om å ta hensyn til andre arter vi deler planeten med»

onsdag 07.07 2021

Kan vi slutte fred med Romsdal?

mandag 05.07 2021

LESERINNLEGG

Går det under et halvt minutt fra du ser lynet til du hører torden, er du i faresonen

søndag 04.07 2021

LESERINNLEGG

Frihet til å være deg sjøl! Konverteringsterapi må forbys

tirsdag 29.06 2021

LESERINNLEGG

Historisk vegsatsing gir ringverknader

– Store forventningar om lokal verdiskaping og leveransar i byggefasen!

mandag 28.06 2021

LESERINNLEGG

«Sp skal reversere, kun for å reversere. Ingen evaluering eller vurdering av den nye hverdagen er nødvendig»

torsdag 24.06 2021

LESERINNLEGG

– Mange eldre hjelpeløse trenger institusjonsplass

«Ingen tenker seg seg selv som hjelpetrengende, hjelpeløs og dement i fremtiden. Men det må kommunalsjefen for pleie og omsorg tenke på!»

LESERINNLEGG

Fylkesordførerens velgerforakt

LESERINNLEGG

– En balanse går i alle fall ikke i retning av å redusere sjukeheimskapasiteten om en vil ha en velfungerende eldreomsorg

«Stadig økende antall enslige gamle, og demente, reduserer grunnlaget for heimebasert omsorg. Når uførhet og hjelpeløshet skaper angst og utrygghet, blir terskelen for institusjonsomsorg lavere, sjøl om de fleste ønsker å være heime så lenge som mulig.»

mandag 21.06 2021

LESERINNLEGG

«Den som vil sjekke tall vil se at andelen statlige arbeidsplasser er uendelig mye lavere i Kristiansund enn i Molde»

lørdag 12.06 2021

LESERINNLEGG:

Romsdalsaksen – fortsatt Oversjøisk Panorama

«Når vi nå vet at Romsdalsaksen er den korteste strekningen for E39, og er kortest for de aller fleste som bruker E39 med fergene i dag - er en uhildet tilleggsutredning nødvendig.»

fredag 11.06 2021

Flere skal få et fagbrev eller vitnemål i hånden

LESERINNLEGG

Politisk legitimitet eller politisk abdisering?

«Folkets oppfatning er ikke nødvendigvis korrekt, og avviker fra den kunnskap politikerne besitter. Eksempelvis er trafikkproblemene i Molde ikke utløst av akse-valget.»

onsdag 09.06 2021

Hvorfor bryr du deg ikke om arbeidsplasser, Heggem?

Tilsvar til Terje Tovan

tirsdag 08.06 2021

KRONIKK

Historien om koronaen kan ende som en apokalypsefilm fra Hollywood

Det er grunn til optimisme, men historien om koronaen kan også ende som en apokalypsefilm fra Hollywood

mandag 07.06 2021

LESERINNLEGG

Tilsvar til Rasmus Rasmussen

LESERINNLEGG

Møreaksen: Egeninteresser og meningsmålinger

søndag 06.06 2021

LESERINNLEGG

Ikke frekt å være opptatt av arbeidsplasser, Heggem!

fredag 04.06 2021

LESERINNLEGG

Kjølmoen tyr til frekkiser!

torsdag 03.06 2021

LESERINNLEGG

Det handler om arbeidsplasser, Heggem!

Arbeiderpartiet er opptatt av å trygge og skape arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Derfor vil vi bygge veier og ha en egen vekstplan for Møre og Romsdal.  

tirsdag 01.06 2021

LESERINNLEGG

Troverdig førstekandidat eller bare pratemaskin?

LESERINNLEGG

Betyr ikkje vi som bur på øyane i Romsdal noko som helst for motstandarane av Møreaksen?

LESERINNLEGG

10 minutt fri stoppetid utanfor post i butikk – for oss som er avhengige av posttenestene?

fredag 28.05 2021

LESERINNLEGG

– Hvor mange innbyggere kan komme til å stå uten fastlege i Molde?

«Vi er usikre på om kommunens innbyggere, politikere og administrasjonen er klar over hvor alvorlig situasjonen kan bli allerede i løpet av 2021.»

torsdag 27.05 2021

LESERINNLEGG

Kommunepolitikerne fremprovoserte lærerstreiken!

Norsk Lektorlag har brutt forhandlingene med KS og vil avgjøre om vi godtar meglingsresultatet eller gå ut i streik de kommende dagene.

onsdag 26.05 2021

LESERINNLEGG

Slipp idretten fri, det er vår!

LESERINNLEGG

«Det er nesten ikke til å tro! Dette bryter med hele det solidariske systemet som regjeringen og stortinget har lagt opp til i sin håndtering av pandemien»

tirsdag 25.05 2021

Næringslivets egeninteresser og Møreaksen

I sitt innlegg i RB den 20.5.21 forsøker Terje Tovan som leder av «Møre uten Møreaksen» å snakke ned betydningen av oppropet om Møreaksen fra 100 bedriftsledere, mange i de to sterkeste næringsklyngene vi har langs kysten vår.

fredag 14.05 2021

Møtekultur og lederskap

«Det er ikke første gang dårlig samarbeidsklima er tema i Hustadvika …» skriver Romsdals Budstikke i en artikkel i forbindelse med kommunestyremøtet 15. april.

onsdag 12.05 2021

LESERINNLEGG

Reistad i RB

LESERINNLEGG

Takk, Terje Tovan!

Når dagleg leiar i Møreaksen seier at Terje Tovan driv kampanje mot Møreaksen kan han ikkje ta meir feil.

LESERINNLEGG

Møreaksen + Kjerringsundet = unikt

tirsdag 11.05 2021

LESERINNLEGG

Tid for «Molde-aksen»

«Bygg ein sykkelsti frå Træffhallen, Idrettens Hus og Romsdalsmuseet, ned bak Molde v.g.s., i bru over Moldeelva ved Fabrikkvegen, i undergang under Frænaveien ved Power/Akademiet.»

LESERINNLEGG

Nå er det arbeidsfolk og matprodusenter i Møre og Romsdal sin tur!

Bonden i Møre og Romsdal har kommet aller dårligst ut av landbrukspolitikken til Sylvi Listhaug (Frp). Dette er Arbeiderpartiet sin plan for å bedre vilkårene for bøndene i fylket.

mandag 10.05 2021

LESERINNLEGG:

Skal utviklingen i Møre og Romsdal styres av tvilsomme meningsmålinger?

I et demokrati må det være takhøyde for kritiske spørsmål og ulike meninger i alle saker

Tovans kampanje mot Møreaksen

Åpent brev til fylkesordfører Tove Lise Torve

Hva mener Møre og Romsdal fylkeskommune om Harald Espeland og Møreaksen AS sin opptreden?

søndag 09.05 2021

LESERINNLEGG

Derfor brøt vi jordbruksforhandlingene

lørdag 08.05 2021

LESERINNLEGG

Ville de selv ha blitt utsatt for dette, eller utsatt sine barn eller barnebarn for dette? 

LESERINNLEGG

Innføringsklassen – hva er barnas beste?

tirsdag 04.05 2021

LESERINNLEGG

Ja til full barnehagedekning i Molde kommune

Molde er, og skal fortsatt være, en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Og spesielt attraktiv må kommunen vår være for småbarnsforeldre og yngre mennesker. 

mandag 03.05 2021

LESERINNLEGG

Støtter Molde kommune bondeopprøret?

LESERINNLEGG

Trenger Molde en firefelts innfartsvei fra øst?

fredag 30.04 2021

LESERINNLEGG

Ja til et trygt og organisert arbeidsliv i luftfarten, også etter korona

LESERINNLEGG

Det gode samfunn kommer ikke av seg selv

1. mai er dagen hvor vi feirer og hyller innsatsen tidligere generasjoner har gjort for vårt samfunn, vår velferd og folk flest sine rettigheter. Denne kampen er like viktig i dag. Det gode samfunn kommer ikke av seg selv. Gratulerer med dagen!

LESERINNLEGG

Kampen mot Møreaksen og kampen for sunn fornuft ser ut til å virke

torsdag 29.04 2021

LESERINNLEGG

Sikkerheten til sjåførene må tas på alvor

LESERINNLEGG

Hva hadde skjedd dersom dugnadsgjengen i Batnfjord Idrettslag ikke orker å drifte parkeringsplassen?

Svar til Ingbjørn Bredeli.

onsdag 28.04 2021

LESERINNLEGG

Hvorfor ble Romsdalsaksen vurdert uegnet?

tirsdag 27.04 2021

LESERINNLEGG

Gjestehuset Hjorten

Behold bygget enda ei god stund og begynn ny jobb med å få drivere på plass. Snart løsner forhåpentligvis landet opp igjen.

mandag 26.04 2021

LEDER TIRSDAG 27. APRIL

Alarmerende tall om studenters helse

LESERINNLEGG

Folk skal kunne eie og bo i hele landet!

onsdag 21.04 2021

LESERINNLEGG

På åpningsdagen for Møreaksen og Kjerringsundet inviteres herved alle til gratis svele

tirsdag 20.04 2021

LESERINNLEGG:

Mor bør ha førsterett på foreldrepermisjonen

Mor bør ha førsterett på foreldrepermisjonen av hensyn til barnet og seg selv.

søndag 18.04 2021

LESERINNLEGG

Om «stakkarslige ledere». Tilsvar til Per Olav Mevold

LESERINNLEGG

Hidden Agenda – Møreaksen

De primære målene for Møreaksens forkjempere er ikke optimal E39, og heller ikke kostnadseffektiv fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, men at prosjektet inkluderer statsfinansiering av (1) Landfast forbindelse for Midsund og Aukra, og (2) Bypakke Molde. 

LESERINNLEGG

Det «stakkarslige» næringslivet i Møre og Romsdal

Av de forespurte bedriftene var det kun èn som er mot Møreaksen, dvs. ca. 2 prosent. De 48 bedriftene som har signert, representerte i 2019 en total omsetning på ca 80 milliarder kroner og hadde ca 13.000 ansatte.

LESERINNLEGG

Hvorfor bygge Møreaksen?

– Ved å bygge ut Møreaksen, når folk i Molde-regionen attraktive jobber i Ålesundsregionen og motsatt innen akseptabel reiseavstand.

onsdag 14.04 2021

Ja til tidenes samferdselsløft for Møre og Romsdal!

LESERINNLEGG

Er bjørnen skutt?

"Skråsikkerheten er en usikker vitenskap, og er betydelig i forhold til realiseringen av Møreaksen. Jeg finner ingen notiser i avisene om at bjørnen faktisk er skutt."

LESERINNLEGG

Vestlandet trenger et bredere arbeidsmarked

Covid-19 gjør det mulig å tenke helt nytt om hvordan offentlig forvaltning blir organisert.

LESERINNLEGG

Ungdom under 18 år bør få selje alkohol og tobakk 

I dag er det slik at ungdom under 18 år ikkje har lov til å selje alkohol og tobakk. Det gjer at ungdom ikkje får jobbe på fleire arbeidsplassar som kan vere aktuelle for ungdom.

mandag 12.04 2021

LESERINNLEGG

Den delen av E-39 kan godt vente i flere år enda!

fredag 09.04 2021

LESERINNLEGG

Jakten på en rømningsveg

onsdag 07.04 2021

LESERINNLEGG

Når skal Møreaksen bygges?

LESERINNLEGG

Staten må betale sin eigen Europaveg!

tirsdag 06.04 2021

LESERINNLEGG

«Utvalgslederen visste!»

LESERINNLEGG

Hvorfor bryter kommunedirektøren kommuneloven?

fredag 02.04 2021

LESERINNLEGG:

En landbrukspolitikk for framtida

torsdag 01.04 2021

LESERINNLEGG:

Veien ut av NTP

tirsdag 30.03 2021

LESERINNLEGG

Tid for avklaringer?

LESERINNLEGG

E39 og bypakke i Molde

LESERINNLEGG

Lite behov for supplement i opplæringstilbudet?

LESERINNLEGG

«Tapet i skatteinntekter ved fraflytting fra kommunen blir fort større enn den inntjeningen som er stipulert ved en nedleggelse»

mandag 29.03 2021

LESERINNLEGG

Møreaksen og Vestnes

LESERINNLEGG

Torgeir Dahl i sorg over bypakken

LESERINNLEGG

Når en sint ordfører havner i mindretall

LESERINNLEGG

Terje Heggem, Terje Tovan og alle motstandere av bypakke Molde. Gratulerer med resultatet!

søndag 28.03 2021

LESERINNLEGG:

Er Molde kommunestyre satt i politisk karantene?

onsdag 24.03 2021

LESERINNLEGG:

Hvem bløffer, Sve?

tirsdag 23.03 2021

LESERINNLEGG

Nå skal vi bygge Møre og Romsdal sammen

Med ny ferjefri E39 fra Volda mot Ålesund, Molde og Kristiansund tar Møre og Romsdal steget fra sjø til land mot en framtid med vekst og verdiskaping.

LESERINNLEGG

«Det ligger et håp og en beinhard tro på mennesket som også reiser seg igjen, i denne historien»

– Min intensjon har vært å vise styrken, egenarten og individualiteten i mennesket parallelt med den fatale og overskridende politikken, som hadde som mål å utviske nettopp dette, skriver kunstner Liv Dysthe Sønderland om sitt verk Going Grey, som vises på kunstmuseet Kube.

Hvem overbringer dødsbudskap?

fredag 19.03 2021

LESERINNLEGG

«Regjeringen har lyttet til signalene fra fylket og prioritert utvikling av E39 og E136 høyt»

Bruktbil, MDG og Møreaksen

torsdag 18.03 2021

LESERINNLEGG

Helhetlig utbygging av E136

onsdag 17.03 2021

LESERINNLEGG

Containerhavn i Elnesvågen?

Hvorfor skal man på død og liv bruke penger på å konkurrere slik at vi ender opp med en drøss med lite konkurransedyktige småhavner rundt omkring, fremfor heller å samles rundt en stor havn i området?

LESERINNLEGG

– Møre og Romsdal er medmennesker som støtter Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen takker for bidrag.

LESERINNLEGG

En mann for føden!

Alle vet at helseforetaket lenge har ønsket å drifte fødeavdelingene fra Molde for å spare penger. Kan vi nå stole på at det gjenåpnes? Og hvorfor må vi vente helt til september?

tirsdag 16.03 2021

LESERINNLEGG

Møreaksen gir optimisme

mandag 15.03 2021

LESERINNLEGG

Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft

LESERINNLEGG

Nye Veier og Statens vegvesen bør bytte prosjekt

LESERINNLEGG

Hva er likheten mellom Møreaksen og en bruktbil?

LESERINNLEGG

Hvor ble det av «folkeskikken» og voksnes ansvar for å lære våre barn og unge dette?

Ytringsfrihet og demokrati er to av de mest grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, men begge deler trues av samfunnsdebattens utvikling de siste årene. Hvor ble det av folkeskikken?

fredag 12.03 2021

LESERINNLEGG

Vi skal ha nok barnehageplasser i Molde!

torsdag 11.03 2021

LESERINNLEGG

Skal vi leve i den romantiserte fortiden «med nynorsken som song» eller i nåtiden og fremtiden og utdanne neste generasjons arbeidstakere?

Bor du i Søre Fræna, da håper vi du har tenkt deg til Jendem skole og benytte deg av din stemmerett i forbindelse med valg av målform.  

LESERINNLEGG

Kort replikk om hjartespråket

Torsdag 11. mars skal folket i Jendem skulekrins, det vil seia bygdene rundt Jendemsfjellet, stemme over kva som skal vera undervisningsspråk i skulen.

onsdag 10.03 2021

Flytt hjem til Molde, sier de

mandag 08.03 2021

Det er åpenbart noen som fremdeles tror det er biologiske grunner til at kvinner er i flertall innen omsorgsyrker

LESERINNLEGG

«Glad og stolt over at regjeringen tar initiativet til en ny utredning om kvinners helse»

LESERINNLEGG

Sterkere fokus på forskning på kvinnehelse

Kvinnedagen 8. mars er en god anledning til å påpeke at det er stort misforhold mellom forskning på menns og kvinners helse.

torsdag 04.03 2021

LESERINNLEGG:

Stem for å behalde nynorsken! Hugs på at vi bur på Karviland

LESERINNLEGG:

Hvor mange oslofolk er det ikke som har bekymret seg for besteforeldre, foreldre og venner i Molde?

Jeg er veldig takknemlig for den støtten Oslo får fra folk i hele landet. Det hjelper oss gjennom en krevende tid.

tirsdag 02.03 2021

LESERINNLEGG

Ordførar Torgeir Dahl sitt utspel er eit regelrett tillitsbrot

LESERINNLEGG

Vern om fagfolka, vær så snill

mandag 01.03 2021

Molde står fra før ikke på favorittlista til nordmøringer eller trøndere. Nå kan de føye Oslo-folk til lista

Dette var absolutt det siste Reiselivs-Molde trengte akkurat nå.

LESERINNLEGG

Ordfører Dahl har saklige poenger

LESERINNLEGG

«Vi har en pandemi. Og den må vi bekjempe sammen»

søndag 28.02 2021

LESERINNLEGG

jeg håper, ordfører i Molde, at du i fremtiden velger dine ord med omhu. At du viser den storheten og rausheten romsdalinger skal være kjent for

Les dette, Torgeir Dahl, og tenk deg litt om

torsdag 25.02 2021

LESERINNLEGG

Møreaksen inn i Nasjonal transportplan – la optimismen seire!

Vi kjenner vel alle ein pessimist. Dei aktive pessimistane lever som kjent lenge og vel på å snakke ned gode forslag og tiltak på område etter område. Pessimistane får kanskje rett av og til, men dei får sjeldan eller aldri oppleve det sjølv.

tirsdag 23.02 2021

LESERINNLEGG:

Eldre kommer ikke som en bølge

LESERINNLEGG:

– At politikere prøver å skåre billige poeng gjør meg opprørt langt inn i hjerterøttene.

mandag 22.02 2021

LESERINNLEGG

Urovekkende lesing om Godtfred Lies plass 1l

LESERINNLEGG

29 bilder av hundedritt på 350 meter! Det vil si en hundebæsj hver tolvte meter. Dette er ille!

Endelig smelter snøen, og vår datter på litt over ett år kan begynne å gå ute og utforske verden... trodde vi!

søndag 21.02 2021

LESERINNLEGG

Tips til deg som er opptatt av levende og attraktive tettsteder, og byen som regional motor!

LESERINNLEGG

Valgløftenes fergereiser!

Det lite troverdig å bare kaste ut så omfattende forslag, uten å innpasse dem i et større bilde, slik flere partier har gjort nå.

fredag 19.02 2021

LESERINNLEGG

Er vi så små at dere trenger lupe?

«Venstres miljøavtrykk og suksess har skjedd til en høy pris for Venstre, som må fire på andre viktige områder for å få gjennomslag – men at vi har holdt miljøfanen høyt og vifter hardt.»

torsdag 18.02 2021

LESERINNLEGG

Gulrot er definitivt mer effektivt enn pisk for å beholde og rekruttere ansatte

Senterpartiet har ikke sagt at vi skal beordre ansatte, og det er ikke en del av vår politikk slik hovedtillitsvalgte i Norsk sykepleierforbund hevder i sitt leserinnlegg i RB.

onsdag 17.02 2021

LESERINNLEGG

Senterpartiet - pisk eller gulrot?

LESERINNLEGG

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse

Ordførere i Norge har tilkjennegitt at kommunenes største utfordring er å rekruttere sykepleiere. Nå er det på tide å sette handling bak ordene og prioritere denne yrkesgruppen i årets forhandlinger!

LESERINNLEGG

Venstre inviterer til løsningsdialog i fergestriden

Vi må anerkjenne at byrden for både næringsliv og privatpersoner har blitt for stor. Derfor ønsker Venstre å være en del av løsningen.

LESERINNLEGG

Jeg forventer at spaden er i jorda på Hjelset før sommeren

Nå har vi ventet lenge nok. Byggestart må bli før sommeren. Ytterligere utsettelse er helt uakseptabelt.

LESERINNLEGG

Aldri har det vært større behov for et parti som setter klima og miljø først

tirsdag 16.02 2021

LESARINNLEGG

Åpent brev til Tove Henøen: – Er det verkeleg 1. april allereie?

Sp har gått ut av sitt gode skinn, og er fagleg instans i sjukehusdrift, skriv Jon Arne Lindseth.

mandag 15.02 2021

LESERINNLEGG

Vi vil ha sex på nynorsk!

Å jamstille dei to norske skriftspråka er viktig i skulen. Det gjeld og for tema der det ikkje først og fremst er språket som står i fokus.

LESERINNLEGG

«For Sp er det ikkje berre takstane som er viktig, men at ferjetilbodet kan oppretthaldast og styrkast der det trengst»

fredag 12.02 2021

LESERINNLEGG

Hvorfor morsdag? Og hva har det med gatenavn å gjøre?

onsdag 10.02 2021

LESERINNLEGG

Tunnelbranner

Katastrofer er som oftest slik som skjer langt vekk som Mont Blanc, Gudvangatunnelen eller Oslofjordtunnelen. Her i fylket satser vi på at det bare er vanndamp fra radiatoren eller litt røyk fra noen varme bremser.

tirsdag 09.02 2021

LESERINNLEGG

Derfor vil Arbeiderpartiet halvere fergetakstene

Arbeiderpartiets forslag om halverte fergetakster styrker hele kyst-Norge. Så hvorfor er Frp så negative?

LESERINNLEGG

Høyre forbereder Norge på tiden etter korona

Vi ser lyset i tunnelen nå. Det kan fortsatt bli nødvendig med nye innstramninger og restriksjoner, men enden er likevel nær – i positiv forstand. Vaksinen rulles ut, og før eller siden vil samfunnet åpnes helt igjen.

søndag 07.02 2021

LESERINNLEGG

Partiet De Kristne (PDK) går føre Ap i tanken om reduksjon i ferjetakstar

LESERINNLEGG

Lensmenn og nordmenn på skraphaugen?

LESERINNLEGG

Er du litt som Emil i Lønneberget?

Ungdomsskolen er snart slutt, og det er tid for å velge yrke og utdanning. Jeg vil oppfordre deg til å ta en titt inn i snekkerbua.

onsdag 03.02 2021

LESERINNLEGG

Hva vil Helse Midt med Helse Møre og Romsdal?

LESERINNLEGG

«Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en desentralisert sykehusstruktur, og kan være med på å drøfte det meste i helseforetaksmodellen»

mandag 01.02 2021

LESERINNLEGG

Urimelig at vårt lokale helseforetak skal bli økonomisk straffet

«Det må hensyntas at Helse Møre og Romsdal har vært underfinansiert over mange år.»

lørdag 30.01 2021

Hvordan si nei til sårt tiltrengte arbeidsplasser

torsdag 28.01 2021

Er ikke arbeidsplassene giftige nok, Torgeir Dahl?

søndag 24.01 2021

LESERINNLEGG

Lundavang er løsningen!

«Helseforetakene har vært med på å gjøre sjukhussaken til en verkebyll både i Romsdal og på Nordmøre og den er kanskje kommet så langt at den ikke lenger lar seg kurere.»

fredag 22.01 2021

LESERINNLEGG

Det er derfor Sve, på utpust og innpust, sprer feil og unøyaktigheter om fergedrifta

Frps Frank Sve er nok en gang ute med svært misvisende påstander knyttet til fergedrift. Målet er å tåkelegge at Frp i snart åtte år ikke har gjort noe som helst med fergeprisene.

onsdag 20.01 2021

LESERINNLEGG:

Faktasjekk av Frank Sve sine påstander

Fremskrittspartiet greier igjen å presentere en rekke påstander om Møreaksen uten rot i virkeligheten. Her skal jeg forsøke å besvare dem systematisk.

tirsdag 19.01 2021

LESERINNLEGG

Det er fullt mulig å få Møreaksen opp i dagen

LESERINNLEGG:

RB må snart vakne opp!

Svar på leiarartikkel i Romsdals Budstikke

LESERINNLEGG:

Senterpartiet og sykehus

søndag 17.01 2021

LESERINNLEGG:

Kjersti Toppes følsomhet

LESERINNLEGG:

Grønt, ikke blått!

fredag 15.01 2021

LESERINNLEGG

Når det gjelder Frp sine lovord om å trenere Møreaksen er ikke dette annet et barnslig forsøk på populisme

Lytt til erfarne fjellfolk kan være en god regel, for politikere sin del, kan det ofte være fornuftig å lytte til de som har fagkompetanse.

onsdag 13.01 2021

LESERINNLEGG

Ein del av Øiens argument er lettvinte, nokre feilaktige og for meg provoserande

fredag 08.01 2021

LESERINNLEGG

Miljøpolitikk eller symbolpolitikk?

LESERINNLEGG

Har vi likevel ikke forhindret at store mengder farlig avfall skal dumpes på Raudsand?

«Ikke nok med at det skal dumpes store mengder farlig avfall på Raudsand, i fjellhaller og i dagen, men det skal for en stor del også være det farlig avfallet som andre land vil kvitte seg med. »

LESERINNLEGG

Styrk maritim næring for framtida!

Arbeidsplassane og aktiviteten som maritim næring står for i Møre og Romsdal er gull verdt – både for fylket vårt og for heile landet.

torsdag 07.01 2021

LESERINNLEGG

Byggestart av SNR må ikke utsettes enda en gang!

«Helse Møre og Romsdal har det flotte slagordet «Saman for pasientane» på sin SNR-nettside. Nå er tiden kommet for at disse tre flotte ordene følges opp i praksis».

LESERINNLEGG

Passiv miljø- og klimapolitikk fra SP og H i Molde

SP og H stemte før jul imot begge budsjettforslagene fra MDG som ville redusert driftsutgifter, kuttet i utslipp og involvert næringslivet i prosessen.

LESERINNLEGG

Nedlegging av Farstad omsorgssenter

Oppfordringen til Hustadvikas politikere må være: Det er aldri for sent å snu!!

onsdag 06.01 2021

LESERINNLEGG

Kommunesammenslåing – var det liv laga?

«Folk i Midsund vil fortsatt og kanskje for alltid være midsundinger og IKKE moldensere.»

tirsdag 05.01 2021

LESERINNLEGG

«For å komme oss ut av krisen må vi skape mer og inkludere flere»

lørdag 02.01 2021

Jeg møter ikke på jobb med en forventning om å bli lagt merke til. Men det betyr ekstra mye med et smil eller et hei

Det skriver bussjåfør hos Vy Molde, Joakim Hagen (26).

fredag 01.01 2021

LESERINNLEGG

Sykehushistorien – historien om å rette baker for smed

LESERINNLEGG

Kjære tenåringsforeldre

tirsdag 29.12 2020

Farstad omsorgssenter

søndag 27.12 2020

LESERINNLEGG

Takk for 2020! Velkommen 2021! 

«På Teatret Vårt er vi takknemlige. Vi har kunnet gjennomføre et tilnærmet normalt program denne høsten, dog med halve saler. Men de halve salene har vært besøkt av hele mennesker.» 

tirsdag 22.12 2020

LESERINNLEGG:

La julen romme omtanke

mandag 21.12 2020

LESERINNLEGG:

Senterpartiet er ikke imot fellessjukehus på Hjelset

«Vi i Senterpartiet gleder oss veldig til vi er i gang med prosjektet og om noen år kan tilby pasientene på Nordmøre og i Romsdal moderne sjukehuslokaler!»

torsdag 17.12 2020

LESERINNLEGG

Ikke send sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) ut i tredje strafferunde!

LESERINNLEGG

«Kommunestyrets vedtak er lite framtidsrettet og gir lite forutsigbarhet for idretten»

tirsdag 15.12 2020

LESERINNLEGG

Tilsvar til Hustadvika Arbeiderparti

mandag 14.12 2020

LESERINNLEGG

Farstad omsorgssenter bør beholdes

søndag 13.12 2020

Investeringer i Hustadvika Kommune

Takk Molde Fotballklubb

LESERINNLEGG

Tilsvar til leiaren i RB

fredag 11.12 2020

LESERINNLEGG:

Sjukehuset utsett nok ein gong

LESERINNLEGG

Skattelistene er en sørgelig påminnelse om hvor skoen trykker i likestillingslandet Norge

LESERINNLEGG

Å føle seg krenket i dagens samfunn

torsdag 10.12 2020

LESERINNLEGG

Hovmod, stein og glashus

mandag 07.12 2020

LESERINNLEGG

Kårny, hæppy- eller sløy? Kor vart dei av, alle desse orda? Er dei i bruk enno?

LESERINNLEGG

Hustadvika – dobbelt godtgjørelse til ordføreren

LESERINNLEGG

Kjære Torgeir Dahl. Tenk om den nye storkommunen Molde hadde vært best i landet på skole og barnehager?

torsdag 03.12 2020

LESERINNLEGG

Borghild Marie (101): – Jeg blir deprimert og lei meg med tanke på at dere har tenkt å ta fra oss hjemmet vårt

onsdag 02.12 2020

Akademi og Bjørnsonpris

søndag 29.11 2020

LESERINNLEGG

«Det var med overrasking vi las i Sunnmørsposten sin leiar at ansvarleg redaktør støtta regjeringa sitt forslag til domstolsreform»

LESERINNLEGG

Bytt ut Bunadsgeriljaen med et Fredskorps

«Etter at første anbudsrunde for SNR ble avbrutt, har runde nummer to bekreftet at markedsprisen er langt over den kostnadsrammen som Helse Midt-Norge (HMN) har fastsatt.»

onsdag 25.11 2020

– Lever du med vold?

Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær?

Lever du med vold?

Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær?

LESERINNLEGG

Regjeringen styrker distriktsdomstolene

Sorenskriver Elisabeth Wiik kritiserer regjeringen for å komme med "alternative fakta" i debatten rundt ny domstolstruktur, men ender selv opp med å villede. Vi ønsker debatt om domstolene våre, men da må vi basere oss på det som faktisk er foreslått. Derfor ser jeg behov for å klargjøre - hva er det regjeringen har foreslått og hvorfor?

LESERINNLEGG

Kven driv med desinformasjon, Frølich?

Med Høgre i spissen har regjeringspartia begynt å oppføre seg merkeleg i sin kamp etter å få legge ned domstolar.

søndag 22.11 2020

LESERINNLEGG

Domstoler skal legges ned

I et innlegg i RB har stortingsrepresentant Helge Orten (H) uttalt seg blant annet om regjeringens forslag til domstolreform og møtet i tingretten.

torsdag 19.11 2020

LESERINNLEGG

Ingen domstoler skal legges ned!

onsdag 18.11 2020

Uttalelse til artikler som omhandler arbeidsmiljøet ved Flyktningtjenesten i Molde kommune

LESERINNLEGG

Regjeringspartiene innhyller nedleggelsen av tingretter i retorisk tåke – tingrett og avdelingskontor er ikke det samme

mandag 16.11 2020

LESERINNLEGG

For å gjøre det klinkende klart, Klinge!

Ingen domstoler blir lagt ned. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå.

søndag 15.11 2020

LESERINNLEGG

Er forutsigbarhet en luksus?

Politikerne i Hustadvika, tillitsvalgte og verneombud hadde dialogmøte i høst for å komme med innspill i forbindelse med pleie og omsorgstilbudet og hvilke føringer som skal legges til grunn med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i kommunen.