Tema

onsdag 23.01 2019

LESERINNLEGG

NRK Møre og Romsdal og kutta i Helse Møre og Romsdal

NRK-redaktør svarer Romsdals Budstikkes redaktør.

LESERINNLEGG

Ap og sykehus – mer champagne?

LESERINNLEGG

Regjeringen svikter sykehusene

«Høyre og FrP har råd til titalls milliarder i skattekutt til landets rikeste, men ikke noen få milliarder ekstra til sykehusene. Det er en skam.»

mandag 21.01 2019

LESERINNLEGG

Uryddig av Statens Vegvesen og Romsdal Budstikke

LESERINNLEGG

Uakseptable helsekutt i Møre og Romsdal!

Møre og Romsdal Venstre avviser sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, og slår ring om rehabiliteringssentrene i Aure og på Mork.

onsdag 16.01 2019

LESERINNLEGG

Espen Remme – kjenn på ansvaret!     

søndag 13.01 2019

LESERINNLEGG

Sjukehusene trenger penger, ikke omorganisering

lørdag 12.01 2019

LESERINNLEGG

Har Molde kommune plutselig fått god økonomi?

Når en leser RB for tiden, kan det se ut som om Molde kommune plutselig har fått god råd.

LESERINNLEGG

Pasientene i fokus!

onsdag 09.01 2019

LESERINNLEGG

«Vi godtar ikke være en del av et system som raserer pasienttilbudet»

tirsdag 08.01 2019

LESERINNLEGG

Psykologene: – Ledelsen må ta grep!

Psykologforeningen er bekymret for behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i Møre og Romsdal. Det er alvorlig at det ikke tas tak i en så tydelig og alvorlig bekymring.

mandag 07.01 2019

LESERINNLEGG

Redegjørelse om LO sin rolle i forbindelse pressemelding som ble sendt ut før helgen ang Møreaksen

LESERINNLEGG:

Kommentar til pressemeldingen fra Romsdal Regionråd

LESERINNLEGG

Politikk, organisasjon og rolleblanding i Møre og Romsdal

søndag 06.01 2019

LESERINNLEGG:

Svar til Besteforeldrenes klimaaksjon om Aasta Hansteen

– Klimautfordringene er reelle og den største utfordring verden står overfor i dag. Men debatten må bygge på fakta, ikke på feil eller antakelser.

lørdag 05.01 2019

Nyttårsønske fra godt voksen dame

Jeg er alkoholiker. Men du har aldri truffet meg på byen eller beruset i selskap

«Jeg hadde alltid en grunn til å ta et glass – når jeg var glad, kunne feire noe, var sliten, lei, sorgtung, sint eller bare ville slappe av og kose meg.»

onsdag 02.01 2019

LESERINNLEGG

«Er det noen som har ikke fulgt med i timen, ordfører?»

Er det NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner) som stikker hånden langt inn i det pålagte kommunale ansvaret eller er det Molde kommune sine politikere som løper i alle retninger og fra alt ansvaret?

LESERINNLEGG

«Utover det faglige, så har de elevene dette gjelder også fått en påminnelse om hva som er rett og galt, og at juks ikke skal lønne seg»

LESERINNLEGG

- Bompenger til besvær!

«Når vi bygger fergefrie løsninger må bompengene være på et rimelig nivå, slik at samfunnet kan ta ut gevinsten ved kortere reisetider og økt mobilitet.»

LESERINNLEGG

- Bompenge-nivået ingen kan godta

«Bompengar på meir enn 600 kr frå Ålesund og forbi Molde til Nordmøre kan ingen godta»

fredag 28.12 2018

LESERINNLEGG

«Hva er din egentlige agenda, Sve?»

tirsdag 18.12 2018

LESERINNLEGG

No må helseministeren stå fram og ta det politiske ansvaret for krisa i sjukehussektoren

torsdag 13.12 2018

LESERINNLEGG:

«Situasjonen er svært alvorlig»

Åpent brev til direktør Espen Remme og styreleder Ingve Theodorsen i HMR.

onsdag 12.12 2018

LESERINNLEGG

– Hallo, Fræna kommune: Dette er en heksegryte uten mål og menig

LESERINNLEGG

”Lottogevinst” på 76 mill. til Eide kommune

mandag 10.12 2018

LESERINNLEGG

– En rasering av den videregående skolen i Møre og Romsdal

LESERINNLEGG

Sjøen – vår mest miljøvennlige ferdselsåre

LESERINNLEGG

Spillet om Nordøyvegen

LESERINNLEGG

Grensejustering – tid for ettertanke

søndag 09.12 2018

Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen

«Should I stay or Should I go?»

torsdag 06.12 2018

LESERINNLEGG

«Nedskjæringer i den videregående skolen: Fylkespolitikerne svikter ungdommen vår»

mandag 03.12 2018

Alvorlig for godstransporten i Romsdalen

LESERINNLEGG

Raumabanen blir et monument over politikere som kun tar miljøet alvorlig i sine festtaler

Godstransporten på Raumabanen ligger på dødsleiet. Hvor er fylkes- og rikspolitikerne, trafikksikkerhetsorganisasjonene, miljø- og klimaforkjemperne, alle som i festtaler tar med «mere gods over på bane»? Nå er det alvor – Raumabanen trenger deres oppmerksomhet.

LESERINNLEGG

Nei til «Deponi for farlig avfall» på Raudsand

fredag 30.11 2018

LESERINNLEGG

Om fylkeskommunen har begått metodefeil i sine beregninger, så er det uheldig. Langt mer alvorlig er det hvis kvalitetssikringen heller ikke har avdekket dette

LESERINNLEGG

«Nordøyveien – mye tro og mye håp»

LESERINNLEGG

«Den største investeringsbeslutningen i fylket noensinne kan bli avgjort av rene tilfeldigheter»

torsdag 29.11 2018

LESERINNLEGG

Hvem som har kjørt vårt kjære fylkes økonomi i grøften, har fint lite å si. Vi kjemper for én sak. Vi kjemper for at elevene skal få den opplæringen de trenger

onsdag 28.11 2018

LESERINNLEGG

Kven har rett til å gjere seg til talspersonar for ungdom?

LERSERINNLEGG

Fylket må nå ta et valg! Gjermundnes vgs. står på spill

Gjermundnes Landbruksskole trenger ny fjøs.

LESERINNLEGG

«Anvendelsene av denne teknologien er svært lite miljøvennlig. I dag bruker en mer energi på å produsere bitcoin enn strømforbruket i Danmark og Irland»

LESARINNLEGG

Om innføring av bompengar for el-bilar på Tresfjordbrua

«Ved innføring av bompengar, vil konsekvensen bli at mange ikkje har økonomi til å kunne la barna få delta på fritidsaktivitetar.»

tirsdag 27.11 2018

LESERINNLEGG

Romsdals Budstikke nører opp under fogderidstrid!

Tilsvar til leiaren i Romsdals budstikke 27/11-2018.

LESARINNLEGG

Nordøyveg og vidaregåande skule

mandag 26.11 2018

LESERINNLEGG:

Nasjonalt og noverande deponi for farleg avfall på Raudsand - ein trugsel mot folkehelsa?

Ope brev til Nesset kommunestyre.

LESERINNLEGG

En samling av fødetilbudet for Kristiansund og Molde vil svekke den øvrige beredskapen i kommunene

søndag 25.11 2018

LESERINNLEGG

Ordførerne i ROR svarer på Frank Sve sine angrep mot Romsdal og fylkesadministrasjonen i Molde

LESERINNLEGG:

Nordøyvegen – galskap er ikke dekkende

«Når vi leser dette så er det nesten ikke til å tro, det er skremmende!»

fredag 23.11 2018

LESERINNLEGG

Videregående skoler kan ikke vente!

KRONIKK:

Nordøyvegen og fylkespolitikerenes juridiske ansvar

LESERINNLEGG:

Nye lavmål i striden om Nordøyvegen

torsdag 22.11 2018

Leserinnlegg:

Denne gongen hjelper ikkje personangrep, Torgeir Dahl!

tirsdag 20.11 2018

LESERINNLEGG

Galskap i bøtter og spann

lørdag 17.11 2018

LESERINNLEGG

«Manglende informasjon fra politiet er et demokratisk problem»

Det skriver 10 redaktører fra hele landet i et leserinnlegg.

torsdag 15.11 2018

Leserinnlegg:

Orten bør ikke bare være for hydrogenpiloten, han må stemme for den.

onsdag 14.11 2018

Leserinnlegg:

Høyre er positiv til hydrogentog

mandag 12.11 2018
2

Tall-tull fra fylkesadministrasjonen

LESERINNLEGG

Henøen: – At Reiten mener plasseringen på Hustad er problematisk er ikke annet enn provoserende

LESERINNLEGG

Verdens beste ost, - kan den produserast med eit giftdeponi som nabo?

fredag 09.11 2018

LESERINNLEGG

Ser ut til å bekrefte bygging av Nordøyvegen

torsdag 08.11 2018

LESERINNLEGG

«Fræna har satsa på at Tornes og Sylte skal vere levande bygder. Ein riv vekk grunnlaget for dette ved å avvikle skolane»

mandag 05.11 2018

Tilsvar om skolestrukturen i Fræna: Det er fint med en debatt, men la oss holde oss til saken og faktainformasjon

Brandshaug, Aas og Sande har et leserinnlegg i RB den 02.11. Det er bra med en offentlig debatt om denne type spørsmål som endrer samfunnsstrukturer.

LESERINNLEGG

Godstransport på jernbane – klima og – miljømål i utakt med statiske rammevilkår! Hva nå?

«Hvordan er så status i godstransporten på bane og konkurranseflaten mellom transportformene i dag?»

søndag 04.11 2018

LESERINNLEGG

Hjerneslag rammer også unge

– 20 prosent av de som får slag er unge og i yrkesaktiv alder. Også barn får hjerneslag.

lørdag 03.11 2018

LESERINNLEGG

Reiselivet sier nei til gift-deponi på Raudsand

«Etablering av et giftdeponi på Raudsand i tilknytning til Tingvollfjorden er en betydelig trussel og omdømmeutfordring for de som driver naturbaserte næringer» Omdømmet til regionen som reisemål vil utvilsomt påvirkes negativt ved etablering av et giftdeponi

LESERINNLEGG:

Trondheim kommune – ei farlig felle for Molde

«Rådmannen i Molde har pengesorg. Han har tenkt å spare på en måte som går ut over de svakeste av de svake.»

fredag 02.11 2018

LESERINNLEGG

Det finnes bedre løsninger enn Raudsand

torsdag 01.11 2018

Hva skjer angående KIWI-krysset?

onsdag 31.10 2018

LESERINNLEGG

Slagbehandling må satses på!

– 12.000 i Norge rammes av hjerneslag hvert år. Den minste mistanke om akutt hjerneslag er nok til å ringe 113.

LESERINNLEGG

Deponisaken: Misforståelser eller urealistiske planer?

– Jeg vil fortsatt hevde at Raudsand ikke er noe egnet sted for et anlegg for farlig avfall!

mandag 29.10 2018

LESERINNLEGG

Bjørlykkes bekymring for bratt topografi på Raudsand er under kontroll!

LESERINNLEGG

Helse Møre og Romsdal skal kutte 470 millioner, men effektivisering krever først investering!

søndag 28.10 2018

LESERINNLEGG

Grunnløs synsing om transport

Deponisaka: – Når vi nå kan betrygge Johan Oppen om at våre planer er annerledes, kan vi vel regne ham inn i heiagjengen for anlegget?

LESERINNLEGG

«Skolestruktur i Fræna – vi trenger en konklusjon»

fredag 26.10 2018

«40 punkt viser hva KrF har oppnådd»

I juni oppsummerte KrFs ledelse gjennomslag for viktige saker gjennom siste arbeidsåret i Stortinget. Dette er lite fokus på i en opphetet retningsdebatt.

tirsdag 23.10 2018

LESERINNLEGG

Svada fra Frp

LESERINNLEGG

Frank Sve splitter folk og fylket

fredag 19.10 2018

LESERINNLEGG:

«Hakk i plata» frå Sundsbø og Rasmussen

LESERINNLEGG

Equal Pay Day 19. oktober

Ikke sett kaffen i halsen!

torsdag 18.10 2018

LESERINNLEGG

Den tredje vei for KrF

LESERINNLEGG

Fnysende fylkespolitiker som «klikker i vinkel»

LESERINNLEGG

Frp vil utradere Romsdal

LESERINNLEGG

– Bruk sunn fornuft om naustbygget i Røvika

LESERINNLEGG

Dei som skal halde hjula i gang, aldersgruppa 20-66, har sanneleg ei utfordring føre seg.

onsdag 17.10 2018

LESERINNLEGG

«Å jobbe for Møreaksen»

LESERINNLEGG

«Sunnmøre og Nordmøre under sterkt press!»

LESERINNLEGG

Respekt for dugnadsarbeiderne

tirsdag 16.10 2018

LESERINNLEGG

Ferjefri E-39: – Vi blir sittende handlingslammet dersom vi hele tiden skal vente på fremtidens teknologi og løsninger

«Teknologien og nye løsninger er alltid under utvikling. Vi blir sittende handlingslammet dersom vi hele tiden skal vente på fremtidens teknologi og løsninger.»

LESERINNLEGG

«Dei som arbeidar for Romsdalsaksen vert stadig forsøkt tråkka ned»

lørdag 13.10 2018

LESERINNLEGG:

Respekt for naturen krever en profesjonell jobb

«Dugnad og frivillighet kan være en god idé, men kan ikke aksepteres dersom resultatet ikke blir fullgodt.»

LESERINNLEGG

JA til frivillighet og samarbeid i Moldemarka!

«Det som er helt sikkert er at det ikke finnes en rett metode for tilrettelegging slik Olsen gir inntrykk av i sitt innlegg.»

KRONIKK

Tilrettelegging i Moldemarka

- Mens Midsund gjør alt riktig, bryter Molde kommune alle prinsipper for god tilrettelegging i arbeidet de gjør mellom Varden og Skihytta.

fredag 12.10 2018

LESERINNLEGG:

Hemmelighold av Romsdalsaksen

Hvorfor er det ingen som får se kostnadsanslaget og verifiseringen hvis dette ikke er hemmelig? Kan Løvik sørge for at dette blir tilgjengelig?

LESERINNLEGG

Informasjon om pengebruk til Møreaksen: I eit demokrati er det interessant med openheit og innsyn

LESERINNLEGG

Skal «Mannen» legge ned 150 til 200 arbeidsplasser i Åndalsnes for sikkerhets skyld?

onsdag 10.10 2018

LESERINNLEGG

«Vi kommer gjerne til Molde, men hva har dere gjort?»

fredag 05.10 2018

«Denne gongen er det Aukra kommune sine eigedomsinntekter Jacobsen angriper»

torsdag 04.10 2018

LESERINNLEGG

Retten til en kvalifisert lærer

«Statens Vegvesen har halvvegs sett si eiga Tresfjordbru!»