Tema

tirsdag 16.07 2019

LESERINNLEGG

Gondolbane og uberørt natur

«Til syvende og sist handler dette om næringsutvikling. En må ha noe å tilby turistene.»

søndag 14.07 2019

LESERINNLEGG

Kan Molde kommune fortsette ranet?

«Det er dyrt å være fattig, og hjerteskjærende at barn ikke får råd til å delta på fotball og klassetur»

fredag 12.07 2019

Leserinnlegg

– Helge Orten, E-136 er fyrsteprioritet

«Når har du Helge, tenkt å framsnakke og sørge for at både planlegging og finansiering av alle dei prioriterte prosjekta på E-136 vert gjennomført?»

torsdag 11.07 2019

Leserinnlegg:

– Skal være unødvendig at foreldre må kjempe mot byråkratiet

Leserinnlegg:

– Alle som bor, jobber og driver bedrift i Møre og Romsdal er vinnerne med Møreaksen

onsdag 10.07 2019

LESERINNLEGG

Ikkje gravlegg fotoboksane!

tirsdag 09.07 2019

LESERINNLEGG

«En god leder i helseforetaket skal ta ansvar for å ivareta de ansatte, gjennom å legge til rette for godt samarbeid.»

LESERINNLEGG

Nye Molde SP sterkt kritisk til giftdeponi i Molde kommune

Nye Molde SP er sterkt kritisk til etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand i Nesset. Med oss på laget har vi både fylkespartiet og Møre og Romsdal sin representant på Stortinget.

LESERINNLEGG

«Det viktigste Møre og Romsdal skal gjøre de nærmeste årene er å vinne konkurransen om ungdommen»

søndag 07.07 2019

LESERINNLEGG

MDG bommer totalt om Møreaksen

lørdag 06.07 2019

LESERINNLEGG

«En ferge er fortsatt en ferge, og vil ikke kunne gi samme nytte og fleksibilitet som Møreaksen og de andre fergefrie løsningene."

LESERINNLEGG

Utdanningsavdelingen viser en holdning overfor disse sårbare ungdommene som jeg vil karakterisere som foraktfull

fredag 05.07 2019

LESERINNLEGG

Å kjøre kollektivt er et viktig miljøtiltak

Vår kunnskap om miljø og klimautvikling vokser i ett med tiden. Interessen for miljøvern øker stadig, og store deler av Norges befolkning er engasjert og ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn.

torsdag 04.07 2019

LESERINNLEGG

– Utbygging av firefelts veg er ikke i samsvar med tiltakene som må iverksettes for ett bedre bymiljø

Nei til 4 felts veg – trafikktelling etter informasjonsmøte 19. juni

onsdag 03.07 2019

LESERINNLEGG

Møreaksen – utdatert og ødeleggende.

Samferdselsministeren fikk nettopp overrakt rapporten "Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra sitt eget ekspertutvalg. Konklusjonen går rett i strupen på tanken om fergefri E 39.

LESERINNLEGG

Sørheim svarer Sve: Fylkesårsmøtet styrer SP sin politikk

– Også når det gjelder kryssing av Romsdalsfjorden. Ikke Lien, ikke Tryggestad, ikke Sørheim.

tirsdag 02.07 2019

LESERINNLEGG

Senterpartiet og Møreaksen!

Kva meiner egentlig Sp angåande Møreaksen, flytebruer og Romsdalsaksen?

torsdag 27.06 2019

Stopp firefeltsveg i Molde!

onsdag 26.06 2019

LESERINNLEGG

Motstanden mot flytebru og Romsdalsaksen, er rein feigheit !

« Både Høgre og AP vil ikkje høyre snakk om flytebruer og Romsdalsaksen, og dette er rein feigheit for dei fryktar svaret»

LESERINNLEGG

E39 Bolsønes-Kviltorp - Veg i dagen eller tunnel?

LESERINNLEGG

Kanskje verdens første bærekraftige gondolbane!! Ingen har hørt om noe lignende!!

Hvor innholdsløst er det mulig å definere «bærekraft», og likevel slippe unna med det?

tirsdag 25.06 2019

Kjære Ola Elvestuen!

Viss du vedtar deponiet, stel du frå dei neste generasjonane.

mandag 24.06 2019

Kan alt kalles bærekraftig?

Åndalsnes omtaler seg som Norges tindehovedstad og verdens beste kommune for naturglade mennesker. Her planlegger nå reiselivsaktører å bruke 300 millioner kroner på å bygge gondol opp mot stien på Romsdalseggen.

søndag 23.06 2019

LESERINNLEGG

Bostøtte fra stat eller kommune?

fredag 21.06 2019

LESERINNLEGG

Arbeid – for meg også?

Kjære politikere. Dere kan gi meg bedre livskvalitet!

LESERINNLEGG

Hyklere i bunad

Stadige avisoppslag og sykehusblogger i geriljakrigen om sykehus i Møre og Romsdal gir en kontinuerlig bekreftelse på at mottoet «Vi gir oss aldri!» etterleves intenst på Nordmøre.

LESERINNLEGG

Arbeiderpartiet mener det skal synges i skolen

LESERINNLEGG

Eldreomsorgen er viktig for Molde KrF

tirsdag 18.06 2019

LESERINNLEGG

Er Møreaksen framtidsretta og miljøvenleg?

onsdag 05.06 2019

LESERINNLEGG

Folk flest må betale for Frank Sves usosiale bilpolitikk

MDG mener Frank Sve hykler om bompenger.

tirsdag 04.06 2019

LESERINNLEGG

«Det skal ikkje vere slik at det er foreldra si lommebok som avgjer om barn får bli med på fritidsaktivitetar»

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget.

LESERINNLEGG

Skit i naboen!

Det er uholdbart om Nesset kommune, som bare har en liten flik av grense til Tingvoll- og Sunndalsfjordsystemet, skal ødelegge for næringsvirksomhet i andre kommuner i og rundt fjordsystemet.

LESERINNLEGG

«Forstå motstanden den som vil, jeg klarer det ikke.»

«Er det noen som skaper dårlig omdøme, så er det nettopp slike uttalelser som tydelig baserer seg på uvitenhet og forutinntatte holdninger.»

mandag 03.06 2019

LESARINNLEGG

«Høgre sikrar ikkje taxi i distrikta!»

«Taxitilbodet i store deler av distrikts-Norge kan lett verta mellom klokka 0600 og 1700 på kvardagar. Punktum.»

LESERINNLEGG

«Enten har ikke Orten og Jegstad forstått hva regjeringen foreslår eller så forsøker de å desinformere leserne. Begge deler er like ille.»

Svar til Orten og Jegstad.

søndag 02.06 2019

LESERINNLEGG

Høyre sikrer taxi i distriktene

Gjennom enerettsmodellen kan fylkeskommunene gjøre avtaler med den enkelte drosjeeier og sikre et godt tilpasset drosjetilbud i hele landet. Bedre koordinering med det øvrige kollektivtilbudet er en av fordelene.

lørdag 01.06 2019

LESERINNLEGG

Vi er ikke til underholdning, Nils Kvernmo.

LESERINNLEGG

Deponi - arbeidsplasser eller miljøvern? Ja takk, begge deler

«Hva ville skje om en av disse båtene som frakter farlig avfall langs vår sårbare kyst skulle komme i nød og gått på grunn?»

onsdag 29.05 2019

LESERINNLEGG

Molde si Bypakke er lik milliardar i bompengar!

Over heile landet kjem sanninga fram om Bypakkane; dei skal ikkje betalast over statsbudsjettet men over det urettvise bompengesystemet.

tirsdag 28.05 2019

LESERINNLEGG

En ventet bompengekatastrofe i Molde

mandag 27.05 2019

LESERINNLEGG

Nytt fleirtal «stoppar giftdeponiet på Raudsand»

Eit vedtak gjelder kun til neste vedtak vert fatta.

LESERINNLEGG:

MDG: – Nye Molde må ta stilling i deponisaken

onsdag 22.05 2019

LESERINNLEGG

VG lever i underholdningsbransjen. La oss ta det innover oss

Welhaven er mer sirkusdirektør enn sportsjournalist når han uten journalistiske argumenter og dokumentasjon kommenterer en fotballklubbs sjarm. Det er synd for oss som ønsker en troverdig sportsjournalistikk.

LESERINNLEGG

"Løsningen vår betyr at det blir mindre utslipp i sjøen."

Lars Wiik, svarbrev

LESERINNLEGG

Miljøgifter eit underkommunisert tema

Fremming av folkehelse i kraft av «helse i alt vi gjer»?

Leserinnlegg

VG om MFK

VGs sportskommentator Welhaven sin overraskende og nedrige tirade mot MFK, nå på mandag, har opprørt oss med blåhvitt MFK-hjerte. Hva hensikten med innlegget bortsett fra å mobbe en seriøs, elsket og hardtarbeidende fotballklubb er helt uforståelig.

tirsdag 21.05 2019

LESERINNLEGG:

Nordmøre vil komme seg på føttene igjen, men aldri under dagens regime. Sjekk derfor ut Trøndelag

LESERINNLEGG:

Et «kjemiske svarteper-spill» med de neste generasjoners fremtid!

mandag 20.05 2019

LESERINNLEGG:

«Vi ønsker politikerne lykke til med en beslutning som vil ha en avgjørende betydning for samfunns- og næringsutviklingen i kommunen»

LESERINNLEGG

Vil den nye direktøren også bedre kommunikasjonen?

Åpent brev til administrerende direktør Nils Kvernmo:

tirsdag 14.05 2019

LESERINNLEGG:

68 000 bunadsaktivister tar ikke feil!

Marit Arnstad: – Folkelig mobilisering har en lang og stolt historie i Norge.

mandag 13.05 2019

LESERINNLEGG

Nei til deponi for farlig avfall på Raudsand

torsdag 09.05 2019

LESERINNLEGG

Beregninger viser at NOx-utslipp fra et stort cruiseskip ved kai i åtte timer tilsvarer det årlige utslippet fra cirka 700 personbiler

tirsdag 07.05 2019

LESERINNLEGG

Gratis parkering i sentrum?

mandag 06.05 2019

Romsdalsaksen for miljøet!

LESERINNLEGG

Hvordan bør framtidas HMR se ut?

torsdag 02.05 2019

LESERINNLEGG

Myter på Sunnmøre

Sykehuset på Hjelset skal bygges!

«Vi opplever nå situasjonen i helseforetaket som uavklart, og vanskelig å orientere seg i på klokest mulig måte»

mandag 29.04 2019

LESERINNLEGG

Fjøssaka – innspill fra naboer

LESERINNLEGG

Kamp- og festdagen 1. mai

Den 1. mai feirer vi det fineste med Norge. Ikke fjorder og fjell. Men sterke felleskap og små forskjeller. Dagen er også en kampdag. For nå er det fineste med Norge truet.

mandag 22.04 2019

LESERINNLEGG:

Tilsvar til «Logikk og skjulte agendaer»

- Om Bunadsgeriljaen, etter å ha fått utsett nedleggjinga, vil prøve å få behalde fødeavdelinga på permanent basis, kva i alle dagar har dette med å segle under falsk flagg å gjere?

søndag 21.04 2019

LESERINNLEGG

Logikk og skjulte agendaer

«Det er grunn for å minne om at det var legene ved sykehuset i Kristiansund som i sin tid kjempet hardest for ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.»

LESERINNLEGG

Pasientene i sjukehuskampen: «Det er fullt mulig å samarbeide»

– Det skjedde noe under og etter styremøtet som skremmer meg.

lørdag 20.04 2019

LESARINNLEGG:

Svar til «Å seile under falsk flagg»

«At det kan stå om liv også for dei som bur nær sjukehuset viser vel at at det er rett å kjempe for å behalde ei fødeavdeling så nær som mogeleg der folk bur?»

mandag 15.04 2019

LESERINNLEGG

Nordmøre riv sund fylket. Løysinga er enkel: Romsdal må bli sjølvstendig

Eit uavhengig Romsdal ville vere verdas 166. største land og det 187. mest folkerike.

LESERINNLEGG

Løgner og tillit i sykehusgeriljakrigen

LESERINNLEGG

«Anders Riise forsøker å skremme folk fra å stemme MDG. Vi vil samarbeide med alle som setter klima først»

torsdag 04.04 2019

LESERINNLEGG

Avskytingen av hjort må økes

LESERINNLEGG

Heia Nordmøre!

«Av og til har eg undra meg over strategiske krumspring frå nordmørspolitikarar, denne gongen er det fullt forståeleg at dei protesterer»

onsdag 03.04 2019

LESERINNLEGG

Brukerutvalget for SNR: Frykter uroen vil påvirke negativt

tirsdag 02.04 2019

LESERINNLEGG

Frank Sve og Helse Møre og Romsdal

«Uansett hvor vi står i det politiske landskapet, så finnes det ikke tvil om hvor hovedansvaret for statens helsetilbud til befolkningen ligger.»

mandag 01.04 2019

LESERINNLEGG

Det nyttar ikkje å drive politisk spel og valkamp med pasientane som innsatsfaktor

LESERINNLEGG

Støtt ordføreropprøret på Nordmøre!

LESERINNLEGG

«Møre og Romsdal står i brann. Vil Høyre gjøre noe mer enn å varme seg på bålet?»

Ledelsen i Møre og Romsdal Arbeiderparti utfordrer Høyre om å gripe inn «før bare branntomta er igjen».

torsdag 28.03 2019

LESERINNLEGG:

Bolsønesområdet som landskapsmessig og byplanmessig egnet for en gruppe høyhus

LESERINNLEGG

Møre og Romsdal Senterparti mener at fellessykehuset skal bygges

- Støtter ikke uttalelsen til leder i Kristiansund Senterparti om at bygging av fellessykehuset på Hjelset skal stoppes.

LESERINNLEGG:

Utviklinga av Molde sentrum: Sentrum roper om hjelp, nytt engasjement og utvikling

LESERINNLEGG

Ros til klimastreikerne og ris til sure nett-troll og Frank Sve

tirsdag 26.03 2019

Uakseptabel risiko for cruisetrafikk i nordområdene

Nesten-ulykken med Viking Sky gjør at det må vurderes om tiltak må innføres for å kontrollere cruisetrafikken i norske farvann og om slike seilinger i enkelte områder må forbys.

fredag 22.03 2019

LESERINNLEGG

– Vi må begynne å behandle en krise som en krise og ikke bare en nyhet vi hører om hver dag

– Vi må begynne å behandle en krise som en krise og ikke bare en nyhet vi hører om hver dag, skriver Olava og Andrea.

SLIK SVARER KLINIKKSJEFEN:

– Jeg opplever at dette nå har gått fra å være omstillingssak til å bli et personangrep

onsdag 20.03 2019

LESERINNLEGG:

- Det vil verte ei sann fryd, når vi alle slepper å måtte lese side opp og side ned, der til dømes Møreaksen AS og Espeland framstår som den einaste sanninga over alt og alle.

LESERINNLEGG:

Klimastreiken: Ugyldig fravær - for hvem?

LESERINNLEGG:

Er Høyre i Møre og Romsdal virkelig komfortable med nedleggelsene som nå er foreslått?

LESERINNLEGG

En sentralisering av de fødetilbud og rehabiliteringstilbud vi har er totalt uakseptabelt!

LESERINNLEGG

Nytt Sykehus på Hjelset - befolkningen bærer konsekvensene av utsettelsene

tirsdag 19.03 2019

LESERINNLEGG

«Kvar er samvitet ditt, Espen Remme?»

mandag 18.03 2019

LESERINNLEGG:

Er du tunghørt, Bent Høie?

Nå er det nok. Mer enn nok.

søndag 17.03 2019

LESERINNLEGG

Er motorvei på Veøya en fordel?

«Møreaksen blir da vurdert som dårligere fordi den ikke innebærer en motorvei tett opp til det nasjonale kulturminnet på Veøya. Dette er mildt sagt en ganske uvanlig vurdering.»

fredag 15.03 2019

LESERINNLEGG

Kommunevåpen nye Molde kommune

Valg av kommunevåpen for nye Molde kommune vekker selvsagt sterke følelser og stort engasjement. Derfor har det vært viktig å gjennomføre en ryddig prosess.

mandag 11.03 2019

LESERINNLEGG:

Man vet at mange av disse ungdommen med nederlag fra videregående, er sårbare på mange felt.

LESERINNLEGG:

Åndalsnes har et sterkt fagmiljø på bratt friluftsliv

fredag 08.03 2019

LESERINNLEGG

Sjukeheimsplasser eller omsorgsboliger? Hva blir det til? Og når?

torsdag 07.03 2019

LESERINNLEGG:

Gigantisk ope lakseoppdrett i tradisjonelt fiskefelt på sørvestsida av Gossen?

– Søknad med feil og manglar.

LESERINNLEGG:

SP vil utvide spesialisthelsetenesta i Kristiansund frå eit «distriktsmedisinsk senter» til eit «avdelingssjukehus»

onsdag 06.03 2019

LESERINNLEGG:

Nok Møreakse-halleluja nå!

LESERINNLEGG:

Det forsterkar den kjensla av at ”alt skal til Elnesvågen”.

tirsdag 05.03 2019

LESERINNLEGG

"I en slik situasjon kan det være naturlig å se på som en nødløsning, etter at alle andre stener er snudd, en utreding og vurdering av konsekvenser av en parkeringsavgift på selve Trollstigen-platået."

mandag 04.03 2019

LESERINNLEGG:

Et klart og tydelig nei til deponi på Raudsand!