Tema

torsdag 23.01 2020

LESERINNLEGG

Demokratiet i Hustadvika kommune

«Hvordan forholder vi oss til tanken om et åpent og inkluderende demokrati i Hustadvika kommune?»

tirsdag 21.01 2020

LESERINNLEGG

Hustadvika på rett vei!

søndag 19.01 2020

LESERINNLEGG

Ei ferjereise, service for kven?

Det som ein gong var «Kjærleikens ferjereise» er i vel dag heller blitt; Frustrasjonens, irritasjonens, fattigdommens, forbannelsens, fråflyttingens ferjereise.

LESERINNLEGG

Det er så mye platt og dumt som kan sies at det finnes ikke grenser. Vi trenger ikke noe nytt slagord.

lørdag 18.01 2020

LESERINNLEGG

– Kuttet i helsetjenestene er så stort at det nesten tilsvarer hele Eide sykehjem, uten at dette erstattes med et nytt tilbud

– Dessverre har ikke flertallet i kommunestyret («heltene») gitt oss svar på hvordan de skal gjennomføre kuttene. Dessverre blir de heller ikke utfordret på det fra Romsdals Budstikke sin side.

fredag 17.01 2020

LESERINNLEGG:

Hvem snakker sant, herr samferdselsminister?

tirsdag 14.01 2020

LESERBREV:

Kristin Sørheim og SP, skjerp dokke!

LESERINNLEGG:

Det skal koste å bruke ferje, men hvor mye?

mandag 13.01 2020

LESERINNLEGG

Å «kompiskjøre» til jobb kan man godt gjøre dersom man bor i Parkveien og jobber på Rådhuset, men for oss er dette et umulig forslag.

LESERINNLEGG

Eldreomsorg og sjøfront i Molde kommune

torsdag 09.01 2020

LESERINNLEGG

Regjeringen må bidra til spleiselaget

Grønn teknologi skal komme alle til gode. Fergeopprøret langs norskekysten er et uttrykk for manglende oppfølging av lovnader fra Solberg-regjeringen.

tirsdag 07.01 2020

LESERINNLEGG

SP er som ein ulv i fåreklær, forsøker til stadig å vere noko heilt anna enn den dei faktisk er i praksis

torsdag 02.01 2020

LESERINNLEGG

Mulighetsfylket Møre og Romsdal

Fra 1. januar 2020 har mange kommuner og fylkeskommuner slått seg sammen. Fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland og Oslo består som før.

LESERINNLEGG

Sjøfronten i Molde har i ei foreløpig kostnadsramme på 304 millionar kroner, står det i avisa. Dette er reine galskapen!

søndag 29.12 2019

LESERINNLEGG

Møreaksen er livskraftig

mandag 23.12 2019

LESARINNLEGG:

Takk til alle som har støtta oss. Avgjerda sikrar borna godt grunnlag for opplæring i nynorsk i heile grunnskulen

Det er og morosamt å sjå at andre utanfor Julsundet får med seg kva som skjer og vel å stå fram med sine syn og meiningar. Takk for støtte og innspel i saka.

LESERINNLEGG

Ferjetakster: «Vi opplever at engasjementet har satt tydelige spor helt inn til regjering og storting»

Det politiske flertallet i Møre og Romsdal fylkeskommune mener at regjering og storting i mye større grad må bidra økonomisk i overgangen til miljøferger. Klimakutt er et nasjonalt ansvar.

LESERINNLEGG

Vi ønsker alle det same: Det skal være trygt å føde i Møre og Romsdal

Situasjonen som oppstod i november 2019, gjorde at vi måtte ta grep for å hindre at vi måtte stenge fødetilbodet.

lørdag 21.12 2019

LEDER LØRDAG 21. DESEMBER

40 nye sjukeheimsplasser et minimum

fredag 20.12 2019

LESERINNLEGG

– Elevane kjenner seg svikta av fylket

«Takk for meg» skriv Amalie Løwe i RB 11.12. «Takk for oss Møre og Romsdal» skriv Marte Waagan i SMP 12.12. To gode innlegg om korleis elevane kjenner seg svikta av fylket.

onsdag 18.12 2019

LESERINNLEGG

Ufint av aksjonistane i Julsundet

LESERINNLEGG

"Det viktigste målet for Romsdalsaksen AS har vært å stoppe Møreaksen"

LESERINNLEGG

Ferjefylket Møre og Romsdal

tirsdag 17.12 2019

LESERINNLEGG

Skivebom, Edvard Hoem!

mandag 16.12 2019

LESERINNLEGG

– Ansatte i hotellkjeden skal ha en bit av kaka, ikke bare smuler

"Bjørset er i ferd med å bli kommunens geriatriske bydel. Det bygges snart ikke annet enn eldreboliger og seniorboliger der"

DEBATT

søndag 15.12 2019

LESARINNLEGG

Slå ring om «grautmålet!»

«Valet av målform i skulen gjeld ikkje berre elevane og foreldra deira. Det får nesten alltid store ringverknader i kommunen og lokalsamfunnet, ja til og med på det nasjonale planet.»

fredag 13.12 2019

LESERINNLEGG:

Fortsatt ferjer eller Romsdalsaksen?

onsdag 11.12 2019

LESERINNLEGG

Takk for meg!

tirsdag 10.12 2019

LESERINNLEGG

Lokaldemokratiet styres av forvaltningsrettslige spilleregeler

mandag 09.12 2019

LESERBREV

Regjeringa må skjerpe seg - klimavennlige ferger må belønnes

Det er urimelig at fergetrafikantene skal betale for overgangen til klimavennlige ferger.

LESERINNLEGG

Moldes toppklubber på ville veier?

fredag 06.12 2019

LESERINNLEGG

Du Frank, du Frank!

LESERINNLEGG

Forslaget om å legge ned YSK-fagene fremstår for oss som lite fremtidsrettet, og stikk i strid med det næringen selv ønsker

torsdag 05.12 2019

LESERINNLEGG

Videregående skoleplasser på Tøndergård skole truet

«Tøndergård skole er ikke en luksus som Molde holder seg med, slik sakspapirene antyder.»

LESERINNLEGG

Om økte fergetakster

«Foreslåtte kutt i fergetilbudet og økte fergetakster vil få store konsekvenser for Aure kommune og Møre og Romsdal fylke.»

onsdag 04.12 2019

LESERINNLEGG

Fra prat til handling i klimapolitikken

Leserinnlegg:

Hvorfor styrer reiselivet mot en stille epidemi?

tirsdag 03.12 2019

LESARINNLEGG

Frekkheitas nådegave

Eg har sjeldan sett eit så nedlatande og arrogant lesarinnlegg som stortingsrepresentant Marianne Synnes frå regjeringspartiet Høgre har i Romsdals Budstikke 25. november.

mandag 02.12 2019

LESERINNLEGG

Kommunalminister Monica Mæland, du må svare på hvorfor det haster å ta stilling til dette.

tirsdag 26.11 2019

Lerserinnlegg:

Svar i gondolsaken

Leserinnlegg:

Nye og bedre veier er et klimatiltak

mandag 25.11 2019

LESERINNLEGG:

«Den skjulte volden som ikke gir blåmerker, er et stort folkehelseproblem»

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

LESERINNLEGG

Det er nesten ikke til å tro at dette kan skje i næringsfylket Møre og Romsdal

Ferjeskamfylket Møre og Romsdal!

Fylket som er størst på ferjer og alltid har vore i front skal no sakke etter og bli eit sutrefylke.

Leserinnlegg:

Ordførerens nei!

Jeg synes så langt ordføreren har vist for lite tydelig lederskap og derved foreløpig har tapt noe autoritet.

onsdag 20.11 2019

LESERINNLEGG

Hvis Fannefjord videregående legges inn under Romsdal videregående skole, så vil det være et feiltrinn

Åpent brev fra ansatte ved Fannefjord videregående skole til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal

LESERINNLEGG

Jakt og Fiske. Ny fjellov. Innenbygds og utenbygds jegere - diskriminering av allmennheten

tirsdag 19.11 2019

Leserinnlegg:

«Vi kan ikke satse i Eidsvåg, Batnfjord, Midsund eller andre distriktssamfunn dersom det ikke er praktisk mulig for familier å bo der»

søndag 17.11 2019

LESERINNLEGG:

«Behovet for et internasjonalt samarbeid vil øke i åra som kommer»

Konsekvenser av å legge ned fylkets eneste IB tilbud

lørdag 16.11 2019

LESERINNLEGG:

Fylkestinget har skulda - ikkje Nordøyvegen

LESERINNLEGG:

«Lokale bedrifter vil også truleg miste verdifull arbeidskraft»

LESERINNLEGG:

«Det er nok av utfordringer og ta av i Møre og Romsdal»

LESERINNLEGG:

«Ungdommane blir taparane»

LESERINNLEGG:

«Er dette en riktig prioritering for Norge som industrinasjon?»

LESERINNLEGG:

Kuttforslag med ringverknadar

torsdag 14.11 2019

Leserinnlegg:

Arbeiderpartiet sitt alternativ

Leserinnlegg:

«Et system det burde ha vært ryddet opp i for lenge siden»

onsdag 13.11 2019

Sp, Ap, SV og Høgre raserar vidaregåande skule!

Leserbrev:

Yrkesfagene og dens plass i fylket

Leserbrev:

«Skal det bu folk i heile landet, må vi ha gode tenester nært der folk bur»

tirsdag 12.11 2019

Leserbrev:

«Jeg kan ikke stå inne for å jobbe med en bærekraftig merkeordning i Rauma, samtidig som destinasjonen kjører et parallelt løp med motsatt fortegn»

Leserbrev:

Sats på nynorsken!

Leserinnlegg:

«Kvaliteten på det planfaglige arbeidet og prosessen er skremmende elendig»

Leserinnlegg:

Fortetting kan vere bra- også i Julsundvegen!

mandag 11.11 2019

LESERINNLEGG

Er musikk viktig?

LESERINNLEGG

– Uriktige påstander fra Bjørn Jacobsen

«I RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.»

fredag 08.11 2019

Fylkeskommunen mot straumen

Framtiden står på spill for Gjermundnes!

Rettsikkerhet for utviklingshemmede i Molde kommune

torsdag 07.11 2019

Leserinnlegg:

Stopp rasering av vidaregåande skular i vårt fylke!

Leserinnlegg

«Ikkje rart dei satt igjen med ei kjensle av håplausheit»

Leserinnlegg:

Anbefaler ikke Raudsand!

onsdag 06.11 2019

Leserinnlegg:

Refleksjoner om kuttene

tirsdag 05.11 2019

LESERINNLEGG

«Hva skjer om man i 2035 finner at man kan drive usubsidierte hurtige og hyppige el-ferger som er rimeligere på pris og bra nok på tid til å konkurrere med Møreaksens bompenger?»

LESERINNLEGG

«Molde kommunestyre kan på vegne av alle innbyggarane i Istad kommunane bruke forkjøpsretten på Moldekraft sine Istad aksjer»

mandag 04.11 2019

Leserinnlegg:

«Nokon vil ha Nye Veier, og andre er visstnok på ville veier»

fredag 01.11 2019

LESERINNLEGG:

Vern av Veøya – Svar til Valderhaug og Jacobsen

onsdag 30.10 2019

LESERBREV

Fortsatt ferje, vesentleg betre «effekt» enn Møreaksen!

Leserbrev:

Veøya skal forbli en fredet plett!

Leserbrev:

Hvorfor er det da så mange som er redd for å få utredet Romsdalsaksen?

Leserbrev:

«Utredning» av Romsdalsaksen

mandag 28.10 2019

Leserinnlegg:

«Saka framstår som ei arealkonflikt, der den eine ikkje godtek at andre kjem og haustar av det han reknar som sitt»

søndag 27.10 2019

LESERINNLEGG

Svar til Solli om Veøya: «Ladde og feilaktige uttrykksmåtar for å forsterke bodskapen din»

«Vil Romsdalsaksen, slik planane i dag føreligg, stå i vegen for ei vidare utforsking av Veøya?», skriv Lars Valderhaug.

lørdag 26.10 2019

LESERINNLEGG

Møreaksen suverent bedre enn ferge

LESERINNLEGG

Planforslag i Molde radbrekker privatretten

Kannibalisering av Julsundvegen 89

tirsdag 22.10 2019

Leserinnlegg

En vinn-vinn situasjon i både skole og barnehage for alle parter.

Leserinnlegg:

Sentralisering av verste sort

Så lenge kommunane verken har makt og mynde eller herredøme over eigne ressursar og verdiar, blir dette berre innhaldslause ord.

onsdag 16.10 2019

– Ålesund, Kristiansund og Volda sjukehus si framtid!

Utredning av Romsdalsaksen og ferje!

Etter årelang kamp fra SV gikk endelig fylkestinget inn for en uttalelse om å utrede Romsdalsaksen og elektriske hyppige ferjer. Dette er svært gledelig og viser at engasjement nytter!

mandag 14.10 2019

LESERINNLEGG

Vi trodde klimaødeleggelser i vårt nærmiljø var verdt å kjempe mot! Hvorfor er det så stille?

torsdag 10.10 2019

LESERINNLEGG

Krav om tillitsfull utredning

Striden rundt kryssing av Romsdalsfjorden er stor og tiltakende. Til nå har over 11.300 personer signert krav om utredning av alternativet Romsdalsaksen (RA).

LESERINNLEGG

Ekte oppmerksomhet er den fineste gaven man kan få og gi

mandag 07.10 2019

Lite gange lite gange lite er nesten ingen ting….

LESERINNLEGG

Klage på farlig skoleveg for barna i Årsbogen på Vevang

fredag 04.10 2019

LESERINNLEGG

Den sinnsyke kjærligheten

torsdag 03.10 2019

LESERINNLEGG

«Nye bestillinger fra Samferdselsdepartementet gjør at Statens vegvesen nå skal gjøre nye vurderinger av E39 Ålesund-Molde»

LESERINNLEGG

«Lokalavisa kan bedre enn denne anmeldelsen»

onsdag 02.10 2019

LESERINNLEGG

Å falle mellom to domstolar

«Vi i Senterpartiet er heilt tydelege på at ei massiv sentralisering av domstolane, inkludert jordskifterettane, er uaktuelt».

tirsdag 01.10 2019

LESERINNLEGG

Når knuste egg blir røre - ikke omelett