Tema

tirsdag 19.01 2021

LESERINNLEGG

Det er fullt mulig å få Møreaksen opp i dagen

LESERINNLEGG:

RB må snart vakne opp!

Svar på leiarartikkel i Romsdals Budstikke

LESERINNLEGG:

Senterpartiet og sykehus

søndag 17.01 2021

LESERINNLEGG:

Kjersti Toppes følsomhet

LESERINNLEGG:

Grønt, ikke blått!

fredag 15.01 2021

LESERINNLEGG

Når det gjelder Frp sine lovord om å trenere Møreaksen er ikke dette annet et barnslig forsøk på populisme

Lytt til erfarne fjellfolk kan være en god regel, for politikere sin del, kan det ofte være fornuftig å lytte til de som har fagkompetanse.

onsdag 13.01 2021

LESERINNLEGG

Ein del av Øiens argument er lettvinte, nokre feilaktige og for meg provoserande

fredag 08.01 2021

LESERINNLEGG

Miljøpolitikk eller symbolpolitikk?

LESERINNLEGG

Har vi likevel ikke forhindret at store mengder farlig avfall skal dumpes på Raudsand?

«Ikke nok med at det skal dumpes store mengder farlig avfall på Raudsand, i fjellhaller og i dagen, men det skal for en stor del også være det farlig avfallet som andre land vil kvitte seg med. »

LESERINNLEGG

Styrk maritim næring for framtida!

Arbeidsplassane og aktiviteten som maritim næring står for i Møre og Romsdal er gull verdt – både for fylket vårt og for heile landet.

torsdag 07.01 2021

LESERINNLEGG

Byggestart av SNR må ikke utsettes enda en gang!

«Helse Møre og Romsdal har det flotte slagordet «Saman for pasientane» på sin SNR-nettside. Nå er tiden kommet for at disse tre flotte ordene følges opp i praksis».

LESERINNLEGG

Passiv miljø- og klimapolitikk fra SP og H i Molde

SP og H stemte før jul imot begge budsjettforslagene fra MDG som ville redusert driftsutgifter, kuttet i utslipp og involvert næringslivet i prosessen.

LESERINNLEGG

Nedlegging av Farstad omsorgssenter

Oppfordringen til Hustadvikas politikere må være: Det er aldri for sent å snu!!

onsdag 06.01 2021

LESERINNLEGG

Kommunesammenslåing – var det liv laga?

«Folk i Midsund vil fortsatt og kanskje for alltid være midsundinger og IKKE moldensere.»

tirsdag 05.01 2021

LESERINNLEGG

«For å komme oss ut av krisen må vi skape mer og inkludere flere»

lørdag 02.01 2021

Jeg møter ikke på jobb med en forventning om å bli lagt merke til. Men det betyr ekstra mye med et smil eller et hei

Det skriver bussjåfør hos Vy Molde, Joakim Hagen (26).

fredag 01.01 2021

LESERINNLEGG

Sykehushistorien – historien om å rette baker for smed

LESERINNLEGG

Kjære tenåringsforeldre

tirsdag 29.12 2020

Farstad omsorgssenter

søndag 27.12 2020

LESERINNLEGG

Takk for 2020! Velkommen 2021! 

«På Teatret Vårt er vi takknemlige. Vi har kunnet gjennomføre et tilnærmet normalt program denne høsten, dog med halve saler. Men de halve salene har vært besøkt av hele mennesker.» 

tirsdag 22.12 2020

LESERINNLEGG:

La julen romme omtanke

mandag 21.12 2020

LESERINNLEGG:

Senterpartiet er ikke imot fellessjukehus på Hjelset

«Vi i Senterpartiet gleder oss veldig til vi er i gang med prosjektet og om noen år kan tilby pasientene på Nordmøre og i Romsdal moderne sjukehuslokaler!»

torsdag 17.12 2020

LESERINNLEGG

Ikke send sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) ut i tredje strafferunde!

LESERINNLEGG

«Kommunestyrets vedtak er lite framtidsrettet og gir lite forutsigbarhet for idretten»

tirsdag 15.12 2020

LESERINNLEGG

Tilsvar til Hustadvika Arbeiderparti

mandag 14.12 2020

LESERINNLEGG

Farstad omsorgssenter bør beholdes

søndag 13.12 2020

Investeringer i Hustadvika Kommune

Takk Molde Fotballklubb

LESERINNLEGG

Tilsvar til leiaren i RB

fredag 11.12 2020

LESERINNLEGG:

Sjukehuset utsett nok ein gong

LESERINNLEGG

Skattelistene er en sørgelig påminnelse om hvor skoen trykker i likestillingslandet Norge

LESERINNLEGG

Å føle seg krenket i dagens samfunn

torsdag 10.12 2020

LESERINNLEGG

Hovmod, stein og glashus

mandag 07.12 2020

LESERINNLEGG

Kårny, hæppy- eller sløy? Kor vart dei av, alle desse orda? Er dei i bruk enno?

LESERINNLEGG

Hustadvika – dobbelt godtgjørelse til ordføreren

LESERINNLEGG

Kjære Torgeir Dahl. Tenk om den nye storkommunen Molde hadde vært best i landet på skole og barnehager?

torsdag 03.12 2020

LESERINNLEGG

Borghild Marie (101): – Jeg blir deprimert og lei meg med tanke på at dere har tenkt å ta fra oss hjemmet vårt

onsdag 02.12 2020

Akademi og Bjørnsonpris

søndag 29.11 2020

LESERINNLEGG

«Det var med overrasking vi las i Sunnmørsposten sin leiar at ansvarleg redaktør støtta regjeringa sitt forslag til domstolsreform»

LESERINNLEGG

Bytt ut Bunadsgeriljaen med et Fredskorps

«Etter at første anbudsrunde for SNR ble avbrutt, har runde nummer to bekreftet at markedsprisen er langt over den kostnadsrammen som Helse Midt-Norge (HMN) har fastsatt.»

onsdag 25.11 2020

– Lever du med vold?

Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær?

Lever du med vold?

Er du en blant 150 000 som hvert år opplever vold, trakassering og overgrep fra en som står deg nær?

LESERINNLEGG

Regjeringen styrker distriktsdomstolene

Sorenskriver Elisabeth Wiik kritiserer regjeringen for å komme med "alternative fakta" i debatten rundt ny domstolstruktur, men ender selv opp med å villede. Vi ønsker debatt om domstolene våre, men da må vi basere oss på det som faktisk er foreslått. Derfor ser jeg behov for å klargjøre - hva er det regjeringen har foreslått og hvorfor?

LESERINNLEGG

Kven driv med desinformasjon, Frølich?

Med Høgre i spissen har regjeringspartia begynt å oppføre seg merkeleg i sin kamp etter å få legge ned domstolar.

søndag 22.11 2020

LESERINNLEGG

Domstoler skal legges ned

I et innlegg i RB har stortingsrepresentant Helge Orten (H) uttalt seg blant annet om regjeringens forslag til domstolreform og møtet i tingretten.

torsdag 19.11 2020

LESERINNLEGG

Ingen domstoler skal legges ned!

onsdag 18.11 2020

Uttalelse til artikler som omhandler arbeidsmiljøet ved Flyktningtjenesten i Molde kommune

LESERINNLEGG

Regjeringspartiene innhyller nedleggelsen av tingretter i retorisk tåke – tingrett og avdelingskontor er ikke det samme

mandag 16.11 2020

LESERINNLEGG

For å gjøre det klinkende klart, Klinge!

Ingen domstoler blir lagt ned. Alle tinghus og jordskifteretter skal bestå.

søndag 15.11 2020

LESERINNLEGG

Er forutsigbarhet en luksus?

Politikerne i Hustadvika, tillitsvalgte og verneombud hadde dialogmøte i høst for å komme med innspill i forbindelse med pleie og omsorgstilbudet og hvilke føringer som skal legges til grunn med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i kommunen.  

LESARINNLEGG

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

«For å sikre juridiske arbeidsplassar og at folk skal ha tilgang til lokale domstolar og advokathjelp over heile landet, må vi faktisk oppretthalde dei eksisterande tingrettane og jordskifterettane. »

onsdag 11.11 2020

LESERINNLEGG

Arbeiderpartiet vil ha en desentralisert domstolstruktur!

Arbeiderpartiet sier nei til en sniknedleggelse av domstolene, og stemmer mot regjeringens forslag om større rettskretser.

LESERINNLEGG

«Eg trudde denne type retorikk var forbeholdt Trump og hans stab»

tirsdag 10.11 2020

LESERINNLEGG

Kutt i eldreomsorgen i Hustadvika

Tilsvar til Lisbeth Valle.

mandag 09.11 2020

LESERINNLEGG

Barna må ha kunnskap om hva overgrep er før de trenger det

Nå starter Redd Barnas kampanjeuke mot vold og seksuelle overgrep mot barn: Ønsker å bryte taushet og øke kunnskap.

søndag 08.11 2020

LESERINNLEGG

Kvinner i Aukra lever lengst!

fredag 06.11 2020

Eldreomsorg - Hustadvika kommune står foran store prioriteringsoppgaver!

torsdag 05.11 2020

LESERINNLEGG

«Heldigvis er vi fleire parti i kommunestyret, med mange ulike syn på kva som er det rette å gjer»

tirsdag 03.11 2020

LESERINNLEGG

Er det riktig at administrasjonen blir syndebukk for politiske prioriteringer?

LESERINNLEGG

Fremtidens helse- og omsorgstilbud i Hustadvika kommune

mandag 02.11 2020

LESERINNLEGG

Heimen vår – den skal ikkje leggast ned!

søndag 01.11 2020

LESERINNLEGG

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal haster

«Det kan ikke være ensidig fokus på økonomi og reduksjon av fasiliteter når en er kommet så nære løsningene.»

torsdag 29.10 2020

LESERINNLEGG

Verdens slagdag: Hver fjerde av oss vil få slag! Bli ikke en av dem!

«Vårt viktigste budskap er at man ringer 113 ved den minste mistanke om hjerneslag. Sekundene teller, vent ikke med å ringe!»

tirsdag 27.10 2020

Gjemnes styrer mot Robek?

LESERINNLEGG

En stor takk til ordføreren som så problemet og satte i gang strakstiltak

LESERINNLEGG

Vi må forvalte dei viktige ressursane og verdiane våre på den eine sida og ta vare på miljøet på den andre. Eg har god tru på at Noreg greier begge deler.

mandag 26.10 2020

«Ordvalget kunne vært bedre. Den kritikken tar jeg»

lørdag 24.10 2020

LESERINNLEGG

«Vi i Kristiansund blir ofte beskyld for å yppe til fogderistrid, men vi er ikke ute etter å «stjele» arbeidsplasser fra Molde»

Jeg har med stor interesse lest reportasjen på Rbnett om bekymringen fra Alf Reistad og ROR i forhold til statlige arbeidsplasser i Molde, og jeg må si at ble litt overrasket over innholdet i bekymringene.

mandag 19.10 2020

LESERINNLEGG

Hvilke rettigheter og plikter har en ordfører egentlig?

lørdag 17.10 2020

LESERINNLEGG

«Plast er ikkje berre et lokalt problem, det er eit globalt problem, og vi må løyse det ved internasjonalt samarbeid»

fredag 16.10 2020

LESERINNLEGG

Fraværsgrensen må «fredes»!

LESERINNLEGG

Ja til bru over Langfjorden – om mulig!

Frank Sve hevder i leserinnlegg at jeg og Statens vegvesen er mot ferjefri kryssing av Langfjorden – det er feil!

LESERINNLEGG

Møreaksen motarbeider kryssing av Langfjorden

Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen AVD Møreaksen, snakkar ned flytebru på Langfjorden, er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

tirsdag 13.10 2020

LESERINNLEGG

Romsdalsaksen + Langfjordforbindelsen er vinn-vinn for alle

mandag 12.10 2020

LESERINNLEGG

Jeg tror at Midsund som samfunn må tenke nytt – og det relativt raskt

Jeg har valgt å bruke deler av en artikkel som Jonny Engdal skrev i avisa Driva og som kan passe bra for tidligere Midsund kommune og nå Molde.

LESERINNLEGG

Blir det rehabilitering i Kristiansund?

Dette er et nødvendig spørsmål fordi reduksjon av sengetallet i akuttsjukehuset på Hjelset til et minimum, gir enda mindre mulighet for rehabilitering i sjukehus enn i dag.

fredag 09.10 2020

LESERINNLEGG

Kristin Sørheim prioriterar alt anna enn ferjedrifta – er det verkeleg mulig å vere så greinalaus?

torsdag 08.10 2020

Tenk langsiktig. Tenk på kommende generasjoner. Bevar Moldemarka

onsdag 07.10 2020

LESERINNLEGG

Frp svikter kystbefolkninga

LESERINNLEGG

Ferjefiasko frå Høgre

LESERINNLEGG

«Ulik innsats, eller ulike prioriteringer, gir ulike resultater. Det er virkeligheten»

fredag 02.10 2020

LESERINNLEGG

Svar til Rasmussen «Hvem lyver, Valderhaug?»

«Bunadsgeriljaen har ikkje ein einaste gong gått imot at Romsdal skal få nytt sjukehus. Vi har derimot uttrykt forståing og støtte for dette.»

LESERINNLEGG

Konspirasjonar høyrer ingen plass heime i ein demokratisk prosess

tirsdag 29.09 2020

LESERINNLEGG:

Hvem lyver, Valderhaug?

Rasmus Rasmussen: Svar til Lars Valderhaug

LESERINNLEGG

Jeg har aldri vært inne på tanken om utmelding før, men nå er problemstillingen aktuell

Jeg har aldri vært inne på tanken om utmelding før, men nå er problemstillingen aktuell.

mandag 28.09 2020

LESERINNLEGG:

Lyg du, Rasmussen?

torsdag 24.09 2020

LESERINNLEGG

Tillit til ordfører Tove Henøen

LESERINNLEGG

Om bestilte konklusjoner og redaksjonen i Tidens Krav

Lederen i avisen Tidens Krav (TK) 21. september (nettutgaven) har tittelen «Troverdighet til salgs».

onsdag 23.09 2020

LESERINNLEGG

Møreaksen: Ett år har endret mye!

tirsdag 22.09 2020

LESERINNLEGG

Investeringer i fellessjukehus på fem milliarder kroner gir dårligere sjukehustjenester til innbyggerne i fylket

søndag 20.09 2020

LESERINNLEGG

Brudd på frivillige forhandlinger

Du har kanskje måtte vente noen minutt på bussen før, vel nå kan ventetida bli lengre, mye lengre.

torsdag 17.09 2020

LESERINNLEGG

Deponiplanene for Raudsand – inne i en avgjørende fase

«Ta grep nå og sørg for at reguleringsplanen tas opp til ny vurdering.»

LESERINNLEGG

Kommunedelplan E39 Julbøen-Molde

Moldemarkas Venner arbeider for å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde, med vekt på å bevare variasjon i natur og dyreliv.

onsdag 16.09 2020

50 er ikke nok?

Det deles nå i sosiale i hopetall profilbilder med teksten "50 er ikke nok". Nei, 50 er ikke nok, men skal vi hjelpe flest så skjer dette utenfor Norges grenser.

tirsdag 15.09 2020

LESERINNLEGG

For dyre tjenester? 

søndag 13.09 2020

LESERINNLEGG

Vern Moldemarka!

fredag 11.09 2020

LESERINNLEGG

Raudsand: Det er deponering av uorganisk farlig avfall som er kjernen i saken, men vedtaket gir et signal om «null»

LESERINNLEGG

Nei, Terje Tovan, Åndalsnes jubler ikke for E136 lagt utenom

torsdag 10.09 2020

LESERINNLEGG

«Det Molde-regionen trenger er en samlende ordfører som respekterer voteringer foretatt i demokratiets ånd»

onsdag 09.09 2020

LESERINNLEGG

Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst