Tema

mandag 26.10 2020

«Ordvalget kunne vært bedre. Den kritikken tar jeg»

lørdag 24.10 2020

LESERINNLEGG

«Vi i Kristiansund blir ofte beskyld for å yppe til fogderistrid, men vi er ikke ute etter å «stjele» arbeidsplasser fra Molde»

Jeg har med stor interesse lest reportasjen på Rbnett om bekymringen fra Alf Reistad og ROR i forhold til statlige arbeidsplasser i Molde, og jeg må si at ble litt overrasket over innholdet i bekymringene.

mandag 19.10 2020

LESERINNLEGG

Hvilke rettigheter og plikter har en ordfører egentlig?

lørdag 17.10 2020

LESERINNLEGG

«Plast er ikkje berre et lokalt problem, det er eit globalt problem, og vi må løyse det ved internasjonalt samarbeid»

fredag 16.10 2020

LESERINNLEGG

Fraværsgrensen må «fredes»!

LESERINNLEGG

Ja til bru over Langfjorden – om mulig!

Frank Sve hevder i leserinnlegg at jeg og Statens vegvesen er mot ferjefri kryssing av Langfjorden – det er feil!

LESERINNLEGG

Møreaksen motarbeider kryssing av Langfjorden

Når ein høyrer referat frå Statens vegvesen AVD Møreaksen, snakkar ned flytebru på Langfjorden, er det på høgt tid med litt rydding i STVV region midt.

tirsdag 13.10 2020

LESERINNLEGG

Romsdalsaksen + Langfjordforbindelsen er vinn-vinn for alle

mandag 12.10 2020

LESERINNLEGG

Jeg tror at Midsund som samfunn må tenke nytt – og det relativt raskt

Jeg har valgt å bruke deler av en artikkel som Jonny Engdal skrev i avisa Driva og som kan passe bra for tidligere Midsund kommune og nå Molde.

LESERINNLEGG

Blir det rehabilitering i Kristiansund?

Dette er et nødvendig spørsmål fordi reduksjon av sengetallet i akuttsjukehuset på Hjelset til et minimum, gir enda mindre mulighet for rehabilitering i sjukehus enn i dag.

fredag 09.10 2020

LESERINNLEGG

Kristin Sørheim prioriterar alt anna enn ferjedrifta – er det verkeleg mulig å vere så greinalaus?

torsdag 08.10 2020

Tenk langsiktig. Tenk på kommende generasjoner. Bevar Moldemarka

onsdag 07.10 2020

LESERINNLEGG

Frp svikter kystbefolkninga

LESERINNLEGG

Ferjefiasko frå Høgre

LESERINNLEGG

«Ulik innsats, eller ulike prioriteringer, gir ulike resultater. Det er virkeligheten»

fredag 02.10 2020

LESERINNLEGG

Svar til Rasmussen «Hvem lyver, Valderhaug?»

«Bunadsgeriljaen har ikkje ein einaste gong gått imot at Romsdal skal få nytt sjukehus. Vi har derimot uttrykt forståing og støtte for dette.»

LESERINNLEGG

Konspirasjonar høyrer ingen plass heime i ein demokratisk prosess

tirsdag 29.09 2020

LESERINNLEGG:

Hvem lyver, Valderhaug?

Rasmus Rasmussen: Svar til Lars Valderhaug

LESERINNLEGG

Jeg har aldri vært inne på tanken om utmelding før, men nå er problemstillingen aktuell

Jeg har aldri vært inne på tanken om utmelding før, men nå er problemstillingen aktuell.

mandag 28.09 2020

LESERINNLEGG:

Lyg du, Rasmussen?

torsdag 24.09 2020

LESERINNLEGG

Tillit til ordfører Tove Henøen

LESERINNLEGG

Om bestilte konklusjoner og redaksjonen i Tidens Krav

Lederen i avisen Tidens Krav (TK) 21. september (nettutgaven) har tittelen «Troverdighet til salgs».

onsdag 23.09 2020

LESERINNLEGG

Møreaksen: Ett år har endret mye!

tirsdag 22.09 2020

LESERINNLEGG

Investeringer i fellessjukehus på fem milliarder kroner gir dårligere sjukehustjenester til innbyggerne i fylket

søndag 20.09 2020

LESERINNLEGG

Brudd på frivillige forhandlinger

Du har kanskje måtte vente noen minutt på bussen før, vel nå kan ventetida bli lengre, mye lengre.

torsdag 17.09 2020

LESERINNLEGG

Deponiplanene for Raudsand – inne i en avgjørende fase

«Ta grep nå og sørg for at reguleringsplanen tas opp til ny vurdering.»

LESERINNLEGG

Kommunedelplan E39 Julbøen-Molde

Moldemarkas Venner arbeider for å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde, med vekt på å bevare variasjon i natur og dyreliv.

onsdag 16.09 2020

50 er ikke nok?

Det deles nå i sosiale i hopetall profilbilder med teksten "50 er ikke nok". Nei, 50 er ikke nok, men skal vi hjelpe flest så skjer dette utenfor Norges grenser.

tirsdag 15.09 2020

LESERINNLEGG

For dyre tjenester? 

søndag 13.09 2020

LESERINNLEGG

Vern Moldemarka!

fredag 11.09 2020

LESERINNLEGG

Raudsand: Det er deponering av uorganisk farlig avfall som er kjernen i saken, men vedtaket gir et signal om «null»

LESERINNLEGG

Nei, Terje Tovan, Åndalsnes jubler ikke for E136 lagt utenom

torsdag 10.09 2020

LESERINNLEGG

«Det Molde-regionen trenger er en samlende ordfører som respekterer voteringer foretatt i demokratiets ånd»

onsdag 09.09 2020

LESERINNLEGG

Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst

tirsdag 08.09 2020

LESERINNLEGG

«Greinaløyse» på høyring

mandag 07.09 2020

LESERINNLEGG

Omsorgsunndragelse kan være ulovlig uten å være straffbarIllu

Det uheldige med Romsdals Budstikkes forsideoppslag er at man kan få et inntrykk av at det nå er «fritt frem» for foreldre som ønsker å bryte private barneavtaler, rettsforlik eller rettsavgjørelser.

LESERINNLEGG

Nok nå, Dahl?

Finnes det tillit igjen? Nei, mener Frp!

fredag 04.09 2020

Kommunestyret er overkjørt!

Slik ble «granskning» av Sjøfronten til «grundig undersøkelse».

tirsdag 01.09 2020

LESERINNLEGG:

Regionen trenger et visningssenter på Atlanterhavsveien!

søndag 30.08 2020

LESERINNLEGG

Ødelegger vi Jendemsfjellet?

mandag 24.08 2020

LESERINNLEGG

Men helseforetaket har allerede konkludert!

LESERINNLEGG

Kven si stemme, er «én» stemme?

Kvar blir stemma høyrt, til eit stort fleirtal av befolkninga her i fylket som ynskjer Romsdalsaksen eller fortsatt ferjer?

søndag 23.08 2020

LESERINNLEGG

Nei, alt var ikke bedre før

LESERINNLEGG

La oss få ny reguleringsplan for Raudsand!

fredag 21.08 2020

LESERINNLEGG

Bjørn Jacobsen og demokrati

torsdag 20.08 2020

LESERINNLEGG:

Tangens inhabilitet blir et problem

onsdag 19.08 2020

LESERINNLEGG:

Torgeir Dahl, du hindra folkestyret og arbeidet for eit betre miljø!

Tilsvar til innlegg fra Torgeir Dahl.

tirsdag 18.08 2020

Bjørn, du lyver!

mandag 17.08 2020

LESERINNLEGG

Deponisaken nok en gang

Nå må motstanderne dokumentere sine påstander

fredag 14.08 2020

LESERINNLEGG

Norsk lov gjeld for kommunestyret og ordføraren i Molde

torsdag 13.08 2020

LESERINNLEGG

«Norsk lov gjelder også for kommunestyret i Molde»

Ordfører Torgeir Dahl (H) svarer Bjørn Jacobsen (SV).

tirsdag 11.08 2020

LEDER 12. AUGUST

Koronaen vil prege oss gjennom høsten

mandag 10.08 2020

LESERINNLEGG

Idrettskretsen: – Vi er alle lei oss, frustrerte og utolmodige, men vi må vere lojale

fredag 07.08 2020

LESERINNLEGG

Julbøen – Molde og Statens vegvesen

mandag 03.08 2020

LESERINNLEGG

Stortingsverv til låns

LESERINNLEGG

Mistillit og maktkonsentrasjon?

LESERINNLEGG

Inntektsfordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge

LESERINNLEGG:

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde: Finnes det akseptable løsninger?

onsdag 29.07 2020

LESERINNLEGG

Gjør Hustadvika bedre for elbiler

tirsdag 14.07 2020

LESERINNLEGG

Budstikka kan være trygg – Masterplanen skal ikke glemme indrefileten sin!

søndag 12.07 2020

LESERINNLEGG

Svar til Bjørn Jacobsen

torsdag 09.07 2020

LESERINNLEGG

Tiltalt for å ville berge helse og miljø på Raudsand?

tirsdag 07.07 2020

LESERINNLEGG

Finnes ikke maken i verden

torsdag 02.07 2020

LESERINNLEGG:

Sykehusene i Møre og Romsdal snytt for milliardbeløp?

tirsdag 23.06 2020

LESERINNLEGG

Feil påstander fra Romsdalsaksen AS

LESERINNLEGG:

Uriktige påstander fra Frank Sve om Statens vegvesen

LESERINNLEGG

Radarparet i Frp

Det er overmåte interessant at Frank Sve og Jon Georg Dale no må skrive nesten likelydande innlegg og nesten dagleg for å prøve å ta veljarar frå Senterpartiet.

mandag 22.06 2020

LESERINNLEGG

Nå er det nok – nå orker vi ikke mer

Takk til Nordmøre og Romsdal Fotballkrets for sitt innlegg forleden. Nå må vi alle stå opp for breddeidretten og for våre idrettsungdommer.

søndag 21.06 2020

LESERINNLEGG

Tilsvar til leiar i RB: STVV har «gløymt» fylket – ikkje Stortinget!

fredag 19.06 2020

LESERINNLEGG

Politiet har tatt stilling på Haramsøya

Rødt er bekymret for måten politiet brukes mot lokalbefolkningen i disse sakene om vindkraftverk. Dette varsler om en autoritær tendens, for å tvinge gjennom rasering av naturen.

LESERINNLEGG

«Dette orker vi ikke mer ... »

«Enten så bryter vi reglene eller så slutter vi» er frustrasjonen de får høre.

torsdag 18.06 2020

LESERINNLEGG

«Aldri har det vore meir usikkert for Møreaksen»

LESERBREV

Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga

For oss i politiet er det utfordrande når det er "vanlege" folk  med stort samfunnsengasjement som utfordrar tenesteutøvinga vår. Mange i politiet er slett ikkje for ei utbygging på Haramsøy. Som politifolk må vi likevel klare å skilje mellom personlege oppfatningar og pliktene som tilsette i politiet.

LESERBREV

Tina Bru: Er Haramsøya rettsløs?

Spørsmålet til Tina Bru: er det ingen som skal påse at konsesjonen på Haramsøya ikke bryter folks rettigheter?

onsdag 17.06 2020

LESERINNLEGG

Stø kurs for Møreaksen

LESERINNLEGG

Min frihet stopper når din starter...

LESERINNLEGG

Deponisaken: Vi vant! 

Et klart og tydelig Nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand blir innarbeidet i strategiplaner.

tirsdag 16.06 2020

LESERINNLEGG

Slette bompengegjeld eller gratis ferjer?

Når Frank Sve hevdar at Kristin Sørheim og SP har lova gratis ferje, er det altså løgn.

søndag 14.06 2020

LESERINNLEGG

Kem skal rydde opp i giftdeponiet i Molde om 50 år?

LESERINNLEGG

Kjære ordfører Dahl, vi ber deg og kommunestyret om å tenke nytt omkring forslaget om å legge ned innføringsklassen

torsdag 11.06 2020

LESERINNLEGG:

Kom i gang med opprydding og drift på Raudsand!

Utbetalingene til oppdrettskommunene må opprettholdes!

"Norsk havbruk har utviklet seg til en av stor og viktig næring med en årlig produksjon på over 1.2 millioner tonn og en omsetning på over 100 mrd. kroner. "

søndag 07.06 2020

LESERINNLEGG

Vindkraft i rettssystemet

lørdag 06.06 2020

LESERINNLEGG

Domstolene trenger brobyggere

I et innlegg i Romsdals Budstikke den 4. juni kom stortingsrepresentant Jenny Klinge med en rekke påstander som Domstoladministrasjonen (DA) har behov for å kommentere.

LESERINNLEGG

Kva skjer med domstolane når Domstoladministrasjonen tapar?

Det gjer alltid vondt å tape. Særleg om du har arbeidd for noko i årevis og trudde at premien stod klar, med namnet ditt inngravert.

fredag 05.06 2020

LESERINNLEGG:

Rødt vil ha politisk kontroll over pengebruken på Sjøfronten

Rødt kommer i kommunestyret 18. juni med en interpellasjon om Sjøfronten.

LESERINNLEGG:  

«Det er tydelig at det ikke bare «deponimotstanderne» som er usikker og skeptisk til prosjektet»

Torbjørn Polden har hatt et leserinnlegg i flere lokalaviser de siste dagene. Han er bekymret for at deponidebatten er ubalansert, lite faglig fundert og preget av mistro og mistenkeliggjøring.

LESERINNLEGG

Frank Sve: RB med politisk «slagside»!

LESERINNLEGG

SV-politiker Bjørn Jacobsen farer ikke med løgner

Svar til blant annet Thorbjørn Polden om planene på Raudsand.

torsdag 04.06 2020

Hva velger vi å gjøre om virus truer barnehagene igjen?

LESERINNLEGG:

Manglende logikk om salg av øl

LESERINNLEGG:

Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune

Hva/hvem skal en tro på i saken om gjenvinning/deponi på Raudsand

tirsdag 02.06 2020

LESERINNLEGG

Arbeidsfolk må komme bedre ut

Da bedriftene trengte hjelp, stilte myndighetene opp på rappen, og nesten uten å stille krav. Når det kommer til arbeidstakerne, blir de henvist til sosialen og bedt om å utsette ferien.

fredag 29.05 2020

LESERINNLEGG:

Det har blitt et sikkert tegn på vår og sommer at vi i Kringstadbukta Vel må gå ut i RB for å minne kommunen på at den har ansvar for vedlikehold av det fantastiske friområdet

tirsdag 26.05 2020

LESERINNLEGG

Inntil det blir mulig å varsle rasfare for hver eneste fjellside burde vi lage kart der ruter og kjente rasområder blir tegnet inn

mandag 25.05 2020

LESERINNLEGG

Fylkeslederen i Sosialistisk Venstreparti farer med løgn

LESERINNLEGG

– Folket langs Sunndalsfjorden har lidd nok no

LESERINNLEGG

Evakuer barna fra Moria nå!

fredag 22.05 2020

LESERINNLEGG

Hvorfor skal innføringsklassen ved Sellanrå skole legges ned?

mandag 18.05 2020

Fortetting - komponere et klassebilde