Tema

onsdag 20.03 2019

LESERINNLEGG

En sentralisering av de fødetilbud og rehabiliteringstilbud vi har er totalt uakseptabelt!

LESERINNLEGG

Nytt Sykehus på Hjelset - befolkningen bærer konsekvensene av utsettelsene

tirsdag 19.03 2019

LESERINNLEGG

«Kvar er samvitet ditt, Espen Remme?»

mandag 18.03 2019

LESERINNLEGG:

Er du tunghørt, Bent Høie?

Nå er det nok. Mer enn nok.

søndag 17.03 2019

LESERINNLEGG

Er motorvei på Veøya en fordel?

«Møreaksen blir da vurdert som dårligere fordi den ikke innebærer en motorvei tett opp til det nasjonale kulturminnet på Veøya. Dette er mildt sagt en ganske uvanlig vurdering.»

fredag 15.03 2019

LESERINNLEGG

Kommunevåpen nye Molde kommune

Valg av kommunevåpen for nye Molde kommune vekker selvsagt sterke følelser og stort engasjement. Derfor har det vært viktig å gjennomføre en ryddig prosess.

mandag 11.03 2019

LESERINNLEGG:

Man vet at mange av disse ungdommen med nederlag fra videregående, er sårbare på mange felt.

LESERINNLEGG:

Åndalsnes har et sterkt fagmiljø på bratt friluftsliv

fredag 08.03 2019

LESERINNLEGG

Sjukeheimsplasser eller omsorgsboliger? Hva blir det til? Og når?

torsdag 07.03 2019

LESERINNLEGG:

Gigantisk ope lakseoppdrett i tradisjonelt fiskefelt på sørvestsida av Gossen?

– Søknad med feil og manglar.

LESERINNLEGG:

SP vil utvide spesialisthelsetenesta i Kristiansund frå eit «distriktsmedisinsk senter» til eit «avdelingssjukehus»

onsdag 06.03 2019

LESERINNLEGG:

Nok Møreakse-halleluja nå!

LESERINNLEGG:

Det forsterkar den kjensla av at ”alt skal til Elnesvågen”.

tirsdag 05.03 2019

LESERINNLEGG

"I en slik situasjon kan det være naturlig å se på som en nødløsning, etter at alle andre stener er snudd, en utreding og vurdering av konsekvenser av en parkeringsavgift på selve Trollstigen-platået."

mandag 04.03 2019

LESERINNLEGG:

Et klart og tydelig nei til deponi på Raudsand!

LESERINNLEGG:

Alle forstår at dersom Møreaksen skulle bli bygd, kan ein ikkje setje trafikken frå dette gjennom dagens Molde by

torsdag 28.02 2019

LESERINNLEGG

- Flytt legevakta østover fra den trange bykjernen

Gledelig om Møreaksen

Skolesaka i Fræna

Er de som roper høyest egentlig interessert i svarene fra Fræna AP?

tirsdag 26.02 2019

LESERINNLEGG:

Prosjektet ble startet fordi kommunene rundt Molde har store problemer med å få til egen legevakt.

LESERINNLEGG

Det sier seg selv at det kan bli «rått parti» mellom by og land i det nye kommunestyret dersom saken skal tas videre dit. 

mandag 25.02 2019

LESERINNLEGG

– Flytt legevakta i Molde og frigjør sjukeheimsplasser

LESERINNLEGG

Hva skal folk i Fræna bruke det avviste engasjementet til?

søndag 24.02 2019

LESERINNLEGG

Ny storlegevaktordning, et nytt sentraliseringstiltak

lørdag 23.02 2019

LESERINNLEGG

– Må ha fagfolkene med seg for å gjennomføre snuoperasjonen

torsdag 21.02 2019

LESERINNLEGG

«En nærskole for barna burde være viktigere en å bygge nytt sentrum!»

mandag 18.02 2019

LESERINNLEGG

Ny Haukås skole kunne ha stått ferdig neste år

Dessverre kan skolen nå tidligst stå ferdig i 2021/22.

lørdag 16.02 2019

LESERINNLEGG

Et framtidsscenario etter barnehagereform

Håkon Vego er en av flere foreldre som engasjerer seg for St. Sunniva Barnehage. Her presenterer han sitt framtidsscenario for Molde etter barnehagereformen.

fredag 15.02 2019

LESERINNLEGG

Hvilken troverdighet står Sp i Fræna igjen med i skolesaken?

– Ordføreren vil skape et bilde av at den nye sentrumsskolen blir altfor dyr. 

torsdag 14.02 2019

LESERINNLEGG

Statens vegvesen, «Skjerp dokke!»

«At Romsdalsaksen sine talsmenn ikkje får lov av STVV til å møte transportkomiteen, er direkte forkastelig»

onsdag 13.02 2019

Om ikke Senterpartiet i Fræna taper valget, taper barna

mandag 11.02 2019

LESERINNLEGG

Justisministeren må se alvoret for politiet

fredag 08.02 2019

LESERINNLEGG

– Vondt å se slike påstander i avisa

LESERINNLEGG

Barn i sentrum!

onsdag 06.02 2019

LESERINNLEGG

Det haster med nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal

LESERINNLEGG

Ingen kvinner ønsker å føde under transport!

mandag 04.02 2019

– Politileiinga har ikkje vore flinke nok til å fortelje medarbeidarar og publikum om positive effektar av politireforma

Måndag vart siste års innbyggjarundersøking for politiet presentert. Undersøkinga viser at tilliten til politiet har gått kraftig tilbake.

lørdag 02.02 2019

LESERINNLEGG

Hvis pasienter heller velger Trøndelag, tyder det på at vi ikke har likeverdig tilbud

Åpent brev til direktør Slørdahl i HMN.

fredag 01.02 2019

Debatt om krisen i politiet:

- En mistillitserklæring mot de 75 ekstra politifolkene som har kommet til Møre og Romsdal

torsdag 31.01 2019

LESERINNLEGG

Svært bekymret for ringvirkningene av helsekuttene

mandag 28.01 2019

Fortsatt to sykehus - en farlig løsning. Del 2

LESERINNLEGG

– Føler oss bedradd av administrasjonen

LESERINNLEGG

«Leve hele livet» med brukeren i forsetet

søndag 27.01 2019

LESERINNLEGG

Ny regjering, nye hån mot kvinners rettigheter

«Over hele landet har menn og kvinner i alle aldre igjen måtte tatt til gatene for å forsvare retten til selvbestemt abort.»

LESERINNLEGG

Har dere en strategi?

«Har dere en strategi for å løse økte utfordringer med manglende beredskaps- og følgetjeneste?»

lørdag 26.01 2019

LESERINNLEGG

Nei, abort er ikke drap!

«Abort og fosterreduksjon er ikke drap. Det er selvstendige valg om eget liv.»

fredag 25.01 2019

LESERINNLEGG

Over eller under sjø?

Møreaksen: Undersjøisk tunnel og bru. Romsdalsaksen: Flytebruer og landbaserte bruer.

LESERINNLEGG

«Historien levner ikke Ap stor ære når det gjelder sjukehus i Møre og Romsdal»

torsdag 24.01 2019

LESERINNLEGG

Hva mener Arbeiderpartiet om sykehussaken i morgen?

onsdag 23.01 2019

LESERINNLEGG

NRK Møre og Romsdal og kutta i Helse Møre og Romsdal

NRK-redaktør svarer Romsdals Budstikkes redaktør.

LESERINNLEGG

Ap og sykehus – mer champagne?

LESERINNLEGG

Klimahovedstaden Molde, §112 og dobbeltmoral?

«Valget 2019 bør gi Molde en klimainteressert ordfører som ikke er dobbeltmoralsk, men som tar vår tids største utfordring på alvor. JA til en ny ordfører!»

LESERINNLEGG

Regjeringen svikter sykehusene

«Høyre og FrP har råd til titalls milliarder i skattekutt til landets rikeste, men ikke noen få milliarder ekstra til sykehusene. Det er en skam.»

mandag 21.01 2019

LESERINNLEGG

Uryddig av Statens Vegvesen og Romsdal Budstikke

LESERINNLEGG

Uakseptable helsekutt i Møre og Romsdal!

Møre og Romsdal Venstre avviser sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, og slår ring om rehabiliteringssentrene i Aure og på Mork.

onsdag 16.01 2019

LESERINNLEGG

Espen Remme – kjenn på ansvaret!     

søndag 13.01 2019

LESERINNLEGG

Sjukehusene trenger penger, ikke omorganisering

lørdag 12.01 2019

LESERINNLEGG

Har Molde kommune plutselig fått god økonomi?

Når en leser RB for tiden, kan det se ut som om Molde kommune plutselig har fått god råd.

LESERINNLEGG

Pasientene i fokus!

onsdag 09.01 2019

LESERINNLEGG

«Vi godtar ikke være en del av et system som raserer pasienttilbudet»

tirsdag 08.01 2019

LESERINNLEGG

Psykologene: – Ledelsen må ta grep!

Psykologforeningen er bekymret for behandlingstilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i Møre og Romsdal. Det er alvorlig at det ikke tas tak i en så tydelig og alvorlig bekymring.

mandag 07.01 2019

LESERINNLEGG

Redegjørelse om LO sin rolle i forbindelse pressemelding som ble sendt ut før helgen ang Møreaksen

LESERINNLEGG:

Kommentar til pressemeldingen fra Romsdal Regionråd

LESERINNLEGG

Politikk, organisasjon og rolleblanding i Møre og Romsdal

søndag 06.01 2019

LESERINNLEGG:

Svar til Besteforeldrenes klimaaksjon om Aasta Hansteen

– Klimautfordringene er reelle og den største utfordring verden står overfor i dag. Men debatten må bygge på fakta, ikke på feil eller antakelser.

lørdag 05.01 2019

Nyttårsønske fra godt voksen dame

Jeg er alkoholiker. Men du har aldri truffet meg på byen eller beruset i selskap

«Jeg hadde alltid en grunn til å ta et glass – når jeg var glad, kunne feire noe, var sliten, lei, sorgtung, sint eller bare ville slappe av og kose meg.»

onsdag 02.01 2019

LESERINNLEGG

«Er det noen som har ikke fulgt med i timen, ordfører?»

Er det NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner) som stikker hånden langt inn i det pålagte kommunale ansvaret eller er det Molde kommune sine politikere som løper i alle retninger og fra alt ansvaret?

LESERINNLEGG

«Utover det faglige, så har de elevene dette gjelder også fått en påminnelse om hva som er rett og galt, og at juks ikke skal lønne seg»

LESERINNLEGG

- Bompenger til besvær!

«Når vi bygger fergefrie løsninger må bompengene være på et rimelig nivå, slik at samfunnet kan ta ut gevinsten ved kortere reisetider og økt mobilitet.»

LESERINNLEGG

- Bompenge-nivået ingen kan godta

«Bompengar på meir enn 600 kr frå Ålesund og forbi Molde til Nordmøre kan ingen godta»

fredag 28.12 2018

LESERINNLEGG

«Hva er din egentlige agenda, Sve?»

tirsdag 18.12 2018

LESERINNLEGG

No må helseministeren stå fram og ta det politiske ansvaret for krisa i sjukehussektoren

torsdag 13.12 2018

LESERINNLEGG:

«Situasjonen er svært alvorlig»

Åpent brev til direktør Espen Remme og styreleder Ingve Theodorsen i HMR.

onsdag 12.12 2018

LESERINNLEGG

– Hallo, Fræna kommune: Dette er en heksegryte uten mål og menig

LESERINNLEGG

”Lottogevinst” på 76 mill. til Eide kommune

mandag 10.12 2018

LESERINNLEGG

– En rasering av den videregående skolen i Møre og Romsdal

LESERINNLEGG

Sjøen – vår mest miljøvennlige ferdselsåre

LESERINNLEGG

Spillet om Nordøyvegen

LESERINNLEGG

Grensejustering – tid for ettertanke

søndag 09.12 2018

Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen

«Should I stay or Should I go?»

torsdag 06.12 2018

LESERINNLEGG

«Nedskjæringer i den videregående skolen: Fylkespolitikerne svikter ungdommen vår»

mandag 03.12 2018

Alvorlig for godstransporten i Romsdalen

LESERINNLEGG

Raumabanen blir et monument over politikere som kun tar miljøet alvorlig i sine festtaler

Godstransporten på Raumabanen ligger på dødsleiet. Hvor er fylkes- og rikspolitikerne, trafikksikkerhetsorganisasjonene, miljø- og klimaforkjemperne, alle som i festtaler tar med «mere gods over på bane»? Nå er det alvor – Raumabanen trenger deres oppmerksomhet.

LESERINNLEGG

Nei til «Deponi for farlig avfall» på Raudsand

fredag 30.11 2018

LESERINNLEGG

Om fylkeskommunen har begått metodefeil i sine beregninger, så er det uheldig. Langt mer alvorlig er det hvis kvalitetssikringen heller ikke har avdekket dette

LESERINNLEGG

«Nordøyveien – mye tro og mye håp»

LESERINNLEGG

«Den største investeringsbeslutningen i fylket noensinne kan bli avgjort av rene tilfeldigheter»

torsdag 29.11 2018

LESERINNLEGG

Hvem som har kjørt vårt kjære fylkes økonomi i grøften, har fint lite å si. Vi kjemper for én sak. Vi kjemper for at elevene skal få den opplæringen de trenger

onsdag 28.11 2018

LESERINNLEGG

Kven har rett til å gjere seg til talspersonar for ungdom?

LERSERINNLEGG

Fylket må nå ta et valg! Gjermundnes vgs. står på spill

Gjermundnes Landbruksskole trenger ny fjøs.

LESERINNLEGG

«Anvendelsene av denne teknologien er svært lite miljøvennlig. I dag bruker en mer energi på å produsere bitcoin enn strømforbruket i Danmark og Irland»

LESARINNLEGG

Om innføring av bompengar for el-bilar på Tresfjordbrua

«Ved innføring av bompengar, vil konsekvensen bli at mange ikkje har økonomi til å kunne la barna få delta på fritidsaktivitetar.»

tirsdag 27.11 2018

LESERINNLEGG

Romsdals Budstikke nører opp under fogderidstrid!

Tilsvar til leiaren i Romsdals budstikke 27/11-2018.

LESARINNLEGG

Nordøyveg og vidaregåande skule

mandag 26.11 2018

LESERINNLEGG:

Nasjonalt og noverande deponi for farleg avfall på Raudsand - ein trugsel mot folkehelsa?

Ope brev til Nesset kommunestyre.

LESERINNLEGG

En samling av fødetilbudet for Kristiansund og Molde vil svekke den øvrige beredskapen i kommunene

søndag 25.11 2018

LESERINNLEGG

Ordførerne i ROR svarer på Frank Sve sine angrep mot Romsdal og fylkesadministrasjonen i Molde

LESERINNLEGG:

Nordøyvegen – galskap er ikke dekkende

«Når vi leser dette så er det nesten ikke til å tro, det er skremmende!»

fredag 23.11 2018

LESERINNLEGG

Videregående skoler kan ikke vente!