Tema

mandag 11.11 2019

Syrisk kvinne i Fræna fikk fylkets likestillingspris

Mayada Alfaiyad fra Syria, bosatt i Fræna, blir tildelt likestillingsprisen 2019.

torsdag 07.11 2019

Dette tjener den nye helsesjefen

Øyvind Bakke, ny adm.dir. i Helse Møre og Romsdal, får 1,8 millioner i lønn og en bilordning verdt 600.000 kr.

36

6-700 med i øvelse på Molde sjukehus

«Buss har frontkollidert med tankbil på Lønset - rundt 50 er skadd»

Full buss kolliderer med tankbil med ammoniakk. Det var scenariet 6-700 ansatte deltok i på Molde sjukehus torsdag.

tirsdag 05.11 2019

Helseregionen:

Ti helsetopper i Møre og Romsdal tjener bedre enn helseministeren

Fem tannklinikker blir lagt ned

Fylkeskommunen sliter med å skaffe tannleger til flere av de minste tannklinikkene. Det fører til at tannklinikkene i Midsund, Aukra, Eidsvåg, Eide og Batnfjordsøra avvikles, foreslår fylkesrådmannen.

torsdag 31.10 2019

Molde kommune kjøpte inn vaksiner til 550 russ – 320 benyttet seg av tilbudet

Molde kommune kjøpte inn vaksiner til 550 russ – så mange benyttet seg av tilbudet

Russen som ble vaksinert i vår var kun beskyttet mot hjernehinnebetennelse de siste 14 dagene av russetida. Drøyt halvparten benyttet seg av tilbudet.

Folkehelseinstituttet: – Lengre russetid kan tale for tidligere vaksine

Folkehelseinstituttet vil ikke instruere kommunen om gjennomføringen, men erfarer at russefeiringen starter stadig tidligere.

onsdag 30.10 2019

LEDER TORSDAG 31. OKTOBER

Ta vaksinen!

tirsdag 29.10 2019

Allmennleger følger oftest ikke retningslinjene for oppfølging av slagpasienter. Hvorfor?

– Er det for mye velment behandling?

Allmennleger som behandler slagpasienter, følger dem vanligvis ikke opp i pakt med nasjonale retningslinjer. Er det legene eller retningslinjene det da er noe feil med?

Skrikende mangel på psykologspesialister og psykologer – særlig for barn og unge

Sjukehusa i fylket mangler 50 psykologer

Helseforetaket skriker etter psykologer, psykologspesialister og psykiatere. Men de greier ikke rekruttere i konkurransen med kommuner og landet ellers. Særlig for barn og unge er mangelen stor.

mandag 28.10 2019

– Tilstand av unormal utmattelse

Overlege Guttorm Eldøen ved Molde sjukehus forteller at mellom ti og tyve prosent er betydelig plaget av fatigue etter slag. Halvparten har fatigue til en viss grad.

Verdens slagdag markeres 29. oktober

Etter hjerneslagene kom de usynlige plagene

«Du ser så frisk ut» får Marianne Tangen (46) og Lisbeth Rød (51) stadig høre. Fatigue, utmattelse, synes ikke på utsida, men er en vanlig konsekvens av hjerneslag.

torsdag 24.10 2019

Vil tilsette Remmes etterfølgar neste veke

- Ambisjonen er å få på plass ei tilsetting i løpet av neste veke.

onsdag 23.10 2019

Nytt sjukehus kommer - nå legges trykk på å bygge felles fagmiljø

- Point of no return, sa HMR-sjefen om kontrakten for nytt sjukehus. Nå vil styret ha trykk på å bygge sammen fagmiljøa i Molde og Kristiansund.

Sa frå til styret Helse Møre og Romsdal

– Sjukepleiarar må bli flinkare til å melde frå

Ingen spør om det er høgt arbeidspress og høgt arbeidstempo i helsevesenet, seier styremedlem Anette Lekve i Helse Møre og Rosmdal.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

Brukerne gleder seg stort over sjukehuskontrakten

– I brukerutvalget har vi aldri hatt strid om plassering av nytt sjukehus, sier leder Ingrid Løseth.

Svein Ingar Hovde (50) fra Åfarnes fikk et lite «drypp» før MFK-Haugesund på søndag

– Jeg burde nok ha droppet MFK-kampen

Supersupporter Svein Ingar Hovde (50) innser at han heller burde dratt på sjukehuset enn på Aker stadion søndag. Han ble trolig rammet av et lite «drypp» før kampen.

tirsdag 22.10 2019

Tillitsvalgte på kontraktsignering

– Endelig er vi kommet så langt

– Nå har vi signert kontrakt på det fysiske bygget. Men minst like viktig er det at vi nå klarer å begynne å jobbe i lag.

mandag 21.10 2019

3860 doser med influensavaksine er på plass i Molde fra onsdag

– Vaksinasjon er noe vi gjør for hverandre

– 3860 doser med influensavaksine er klar til å settes fra onsdag av, sier ass. kommuneoverlege Signe Hjorth i Molde. Hun håper at det vil gå med langt flere doser, også til folk som ikke er i en av risikogruppene.

fredag 18.10 2019

Torve: – Det gir håp at Frank Sve nå velger å løfte sjukehusøkonomien inn i fylkestinget

– Sjukehussektoren er klart underfinansiert. Som politiker i et parti i regjering, håper jeg Frank Sve har påvirkning inn i regjeringa og kan endre på dette.

torsdag 17.10 2019

Sve tror innsparingene til helseforetaket kan få fylket til å sprekke

Vil at fylkestinget skal ta grep.

tirsdag 15.10 2019

28 personer på venteliste

– I forbindelse med kommunesammenslåiinga er det nå en prosess for å se hvordan vi kan fordele hjelpemiddeloppgavene.

Birgitta Castor Rødal har ventet i fire måneder på ny innerullestol

MS-sjuke Birgitta (63) fikk innvilget ny rullestol i juli. Ennå har den ikke kommet

MS-sjuke Birgitta Castor Rødals rullestoler (63) fikk innvilget ny elektrisk innerullestol i juli. Ennå har den ikke kommet.

Beklager ventetiden

– Det er mange grunner til at ventetiden har vært lang i denne saken.

torsdag 10.10 2019

LESERINNLEGG

Ekte oppmerksomhet er den fineste gaven man kan få og gi

onsdag 09.10 2019

– Det er viktig at noen går foran og forteller

Oddrun Beyer Holm i Mental Helse Molde, er glad for alle som gjør det lettere for andre å stå for den man er.

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse

Da Kim Thoresen-Vestre sprengte skapet

For 19 år siden tok Kim et valg for å redde sin egen psykiske helse.

tirsdag 08.10 2019
4

– Veldig lærerikt! Men teknologien kan nok ikkje erstatte menneskeleg kontakt

Med fagleg innføring og rundtur på Aukra Omsorgsenter fekk nærare 100 sjukepleiestudentar tirsdag oppleve velferdsteknologi i praksis. – Veldig lærerikt! Men teknologien kan nok ikkje erstatte menneskeleg kontakt, meinte tredjeårsstudentane Ann Elise Kiplesend og Christel Hansen.

søndag 06.10 2019

300 ruspasienter skal få gratis heroin

Regjeringen setter av 13,1 millioner kroner til et forsøk med heroinassistert behandling.

I dag kan du få en sms med spørsmål om sjukdom og helse

Setter i gang ny, nasjonal helseundersøkelse.

lørdag 05.10 2019

LEDER LØRDAG 5. OKTOBER

Engeli Johansens konfliktpolitikk

«Som nasjonal talsmann kan ikke Engeli Johansen drive lokalpolitikk etter eget forgodtbefinnende.»

fredag 04.10 2019

Markerte verdensdagen for psykisk helse

– Mange eldre er ensomme

Fredag var 20 eldre invitert til lunsj med framtidige helsefagarbeidere fra Fræna vgs. Anne Lise Ukkelberg (84) tror mange eldre sitter mye aleine. – Sjøl er jeg heldig og har mange rundt meg, sier hun.

Brexit kan gi medisinmangel i Norge

Storbritannia har innført et forbud mot å videreeksportere livsviktige medisiner de har importert. Ved brexit kan det bli mangel på legemidler i Norge.

torsdag 03.10 2019

Daglig leder i Norse Feedback:

Opplever stor internasjonal interesse

– Pasienter i somatikk får tilgang til dyrt og avansert utstyr som CT og ME. Det er på tide pasienter i rus og psykiske helse også får innovative verktøy, sier Vie – som opplever stor internasjonal interesse for norske Norse Feedback.

Først i Norge med nytt digitalt verktøy i rusbehandling

Rusavhengig moldekvinne: – Verktøyet funker fordi jeg ikke kan lure meg unna

Den rusavhengige moldekvinna i 20-åra er ikke i tvil etter ett års testing av nytt digitalt verktøy: – Behandlingstimene fungerer mye bedre enn før.

Disse vil bli ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal

Det var 12 søkere på stillinga som administrerende direktør. Målet er å gjøre en ansettelse i løpet av oktober.

lørdag 28.09 2019

[TETT PÅ]

Marka venter

Henning Fosse (67) gikk nylig av med pensjon etter 15 år som helsesjef i Molde. Han tror ikke han kommer til å tvinne tommeltotter.

torsdag 12.09 2019

Legene i Molde gikk sammen om et krafttak for å sikre rett bruk av vanedannende sovemedisin og beroligende sovemidler:

Slik har legene i Molde klart å dramatisk redusere pasientenes bruk av medisin med bivirkninger

mandag 02.09 2019

LESERINNLEGG

Sykehusstriden vil ingen ende ta!

søndag 01.09 2019

SOMMERPRATEN

PÅ TOKT FOR PASIENTENES RETTIGHETER

En sjukepleier fra Kristiansund har overtatt roret på skuta der mannskapet daglig skal stå på for pasientenes rettigheter i fylket. Godt, da, at hun er glad i folk, er modig og direkte – og trener bootcamp hver uke.

fredag 30.08 2019

Sommeren i pleie og omsorg langt unna fjorårets krisesommer, men det er stor knapphet på ledige langtidsplasser, sier tildelingskontoret

Greier ikke tilby enerom ved langtidsvedtak

Antall betalingsdøgn på sjukehus synker noe, men fortsatt opptas halvparten av korttidsplassene på institusjon av beboere med langtidsplass.

LEDER FREDAG 30. AUGUST

Monopolet som står like sterkt

«Jo mer bruk av alkohol, jo flere helseskader i befolkningen. »

mandag 19.08 2019

MFK med gatelag for rusavhengige

torsdag 15.08 2019

Helseforetaket med mer underskudd i sommer - nå kommer kuttforslagene

Underskuddet vokser i helseforetaket. Prognosen for året er satt til - 88,2mill.kroner, som er 56 mill. kroner dårligere enn resultatkravet.

Avtale inngått for solskjerming av Nobel – arbeidet er allerede i gang

onsdag 14.08 2019

LEDER ONSDAG 14.AUGUST

Mangler Tittel

mandag 12.08 2019

Lars Kyllo og Ragnhild Halsten fra Fræna etterlyser et bedre system for foreldre med dødssyke barn

Lars Kyllo og Ragnhild Halsten fra Fræna etterlyser et bedre system for foreldre med dødssyke barn: – Vi mister dyrebar tid vi kunne brukt med Isabella

Isabella er dødssyk. Hun blir trolig ikke eldre enn fire år. Foreldrene kjemper det de beskriver som en kamp mot Fræna kommune for å gi dattera hjelpen hun trenger. Mandag kom Sylvi Listhaug på besøk.

torsdag 08.08 2019

Helse Møre og Romsdal lyser ut direktørstillinga snart

I midten av august lyser Helse Møre og Romsdal ut stillinga som adm.dir.

onsdag 31.07 2019

LEDER ONSDAG 31. JULI

Glemte sjukehusa å lære av feilene?

mandag 29.07 2019

15–20 dehydrerte eldre har søkt Molde legevakt bare de siste dagene

Ber eldre huske å drikke

– Eldre mister evnen til å føle tørst. I denne varmen blir de derfor fort dehydrert og får hodepine, blir svimmel, og føler seg generelt ganske sjuk.

Nye Nobel slit i varmen, manglar solskjerming

– Dette må ordnast, vi bestiller markiser

– Slik kan vi ikkje ha det. Kommunen har ansvaret, no bestiller vi solskjerming til Nobel-bygget. I beste fall får vi det på plass denne veka.

tirsdag 09.07 2019

LESERINNLEGG

«En god leder i helseforetaket skal ta ansvar for å ivareta de ansatte, gjennom å legge til rette for godt samarbeid.»

mandag 08.07 2019

Innfører nye retningslinjer etter svikt i pasientbehandling

For å styrke behandlingen av alvorlig nedkjølte pasienter, innfører Helse Midt-Norge en felles retningslinje som skal gjelde for alle sjukehusene i regionen.

torsdag 04.07 2019

– Ensidig fokus på omsorgsboliger økonomisk motivert

Pensjonistforbundet i MR frykter at kommunene ikke har penger til å gjennomføre ny eldrereform.

Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter vil ikke være nok – trenger mer plasser i sentrum

Mener politikerne i Molde har misforstått behovet til de eldre

onsdag 03.07 2019

Fylkeslegen tilfreds med nye regler for førerkort for eldre: – Sikkerheten ivaretas

Flere frykter økt risiko for ulykker etter nye regler om førerkort for eldre, men fylkeslegen i Møre og Romsdal tror ikke det blir noe problem.

tirsdag 02.07 2019

Har stort behov for flere plasser på Råkhaugen – de kommer om to år

Fortsatt benyttes en stor andel korttidsplasser av personer med vedtak om langtidsplass. Flere plasser på Råkhaugen står ikke ferdig før seint 2021.

Reagerer på at mannen ble avvist: – De sa han var for urolig

Dagen før mannen hadde fått korttidsplass på Glomstua fikk Jorunn Veiset (77) beskjed om at han likevel ikke fikk komme dit – fordi han var for urolig.

Molde kommune sliter med å gi tilbud til eldre som tidligere ble henvist til alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset

– Ikke rigget for denne gruppen eldre

Pleie og omsorg slår alarm om en økning i svært krevende pasientgrupper blant de eldre. Samtidig er det nesten ingen korttidsplasser ledige til å avlaste deres pårørende.

søndag 30.06 2019
2

Rask psykisk helsehjelp i Eide og Fræna med gode erfaringer fra første driftsår

Fikk hjelp til å takle angst og depresjon

Christian Kjørsvik Nerlandsrem (28) og Tor Erlend Kirkhaug (26) har slitt med angst og depresjon, og ble henvist til Rask psykisk helsehjelp. – Man kan bli bedre, men da må man søke hjelp, sier Nerlandsrem.

2

– Brukergruppa er «oss alle»

Det har vært omtrent like mange kvinner som menn innom Rask psykisk helsehjelp det første året. 

onsdag 26.06 2019

KRONIKK

Refleksjoner fra en storm

Dette kommer ikke til å handle om medisinsk kompetanse eller beredskapsplaner. Mest handler det om takknemlighet til gode kolleger.

mandag 24.06 2019
9

Lederfall i toppledelsen av Helse Møre og Romsdal siden 2016. Kun 2 av 10 blir igjen

Lederfall i toppledelsen av Helse Møre og Romsdal siden 2016. Kun 2 av 10 blir igjen

Mens helseforetaket har havnet i et stadig mørkere uføre, har ledergruppa i Helse Møre og Romsdal nærmest blitt pulverisert i løpet av tre år. Kun to av de 10 direktørene i Espen Remmes utvalgte ledergruppe fra 2016 står igjen når året er omme.

onsdag 19.06 2019

Erdal sluttar som klinikksjef – blir fagleg leiar for innføringa av Helseplattformen i HMR

Henrik Erdal fekk sterk kritikk frå Kristiansund etter at han sa at føden i Molde har betre kvalitet enn føden i Kristiansund.

tirsdag 18.06 2019

Helse Møre og Romsdal kommer dårlig ut i VG-avsløring av nattlige transporter av eldre – Høie har satt foten ned for praksisen

– Kjenner oss ikke igjen i statistikken

Helse Møre og Romsdal kjenner seg ikke igjen i VGs sak som plasserer helseforetaket i landstoppen når det gjelder natt-transport av eldre.

VG: – Gir et riktig bilde

– Vi mener VGs sak gir et riktig bilde av natt-transporter av eldre på såkalte grønne turer ut av norske sjukehus.

– Nattransport uheldig for pasientene

Men kommuneoverlege Cato Innerdal opplever det ikke som en problemstilling i Molde at eldre transporteres på natt fra sjukehus til der de bor.

Legemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året

mandag 17.06 2019

Kurset «Tankevirus» skal gi elever ved Molde videregående skole redskap til å håndtere negative tanker

Lærer hvordan de skal jobbe med negative tanker: – Lett å tenke at «det er noe galt med meg» eller «det er min feil»

Desse fire får levere tilbod på nytt akuttsjukehus

Betonmast AS, Hent AS, Skanska Norge AS og Veidekke Entreprenør AS får levere tilbod på fellessjukehuset på Hjelset.

søndag 16.06 2019

LEDER MANDAG 17. JUNI

Respektløs transport av eldre om natta

torsdag 06.06 2019

Foreslår kostnadsreduksjon tilsvarende 130 årsverk

– Vi må få kontroll på økonomien på kort sikt, seier konstituert adm.dir Nils Kvernmo i ei pressemelding frå Helse Møre og Romsdal. Kvernmo utelukker ikkje oppseiingar.

onsdag 05.06 2019

Seksetasjes bygg kan romme ny legevakt

Et nybygg kan passe både for «Senter for tidlig-innsats» og et nytt helsehus.

Molde Eiendom KF og rådmannen i Molde anbefaler ny regulering av området og «mulighetsstudie» for bruk av Fabrikkvegen 4, 6 og 8 til andre kommunale formål

Her kan det bli et toppmoderne helsehus

Molde Eiendom ber politikerne vente med å selge Fabrikkvegen til det er kartlagt hvilke kommunale tjenester som kan dra nytte av en så stor og sentrumsnær plassering.

tirsdag 04.06 2019
6

Økonomidirektør Heidi Nilsen i Helse Møre og Romsdal om den pressa økonomien i helseforetaket:

– SNR er bare én av grunnene til den store omstillinga

Har nytt akuttsjukehus på Hjelset skylda for dagens kraftige kutt i helseforetaket? Eller er SNR løsninga på foretakets økonomiske krise? Dette svarer økonomidirektøren.

søndag 02.06 2019

Reagerer på Ap-kollega som kritiserer Støre for å stå ved sjukehusframdrift

Ap-ordføreren forundra over utspill fra partifelle i Kristiansund

– Det er greit å være uenig i vedtaket om fellessjukehus på Hjelset. Men en eller annen gang må man bare si at «slik ble det».

Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem i Norge

Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling, opplyser Helsedirektoratet, som vil redusere forekomsten med 90 prosent innen 2023.

lørdag 01.06 2019

LESERINNLEGG

Vi er ikke til underholdning, Nils Kvernmo.

Et flertall mener Norge bør åpne for aktiv dødshjelp

51 prosent mener Norge bør åpne for aktiv dødshjelp, ifølge undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

torsdag 30.05 2019

Ap-profil i Kristiansund opprørt over Støres forsikring om fellessjukehuset

Valgkampleder for Kristiansund Ap vil ikke ha besøk fra partiledelsen i valgkampen, etter Støres sjukehusforsikring.

Studie: Tungmetaller i morsmelken til alle norske mødre

Spesielt kveite, mager fisk, skjell og krabbe førte til kvikksølv i morsmelken, ifølge studien.

Dataspillavhengighet er en offisiell diagnose

Verdens helseorganisasjon har bestemt at dataspillavhengighet er en offisiell diagnose. – Den må brukes med forsiktighet, sier Medietilsynet.

onsdag 29.05 2019

492 sykehusansatte ut i streik etter brudd i meklingen

Klokka 6 i dag tidlig gikk 492 ansatte sykehusansatte ut i streik. – Vi gjør alt vi kan for å unngå tvungen lønnsnemnd, sier arbeidstakerorganisasjonene.

tirsdag 28.05 2019

Støre vil ha sjukehuset bygget etter planen

– Ap er for at det skal komme nytt sjukehus som planlagt. Det sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han forventer at Helse Midt holder oppe framdrifta.

mandag 27.05 2019

«Fantastisk respons» på 5-dagers anoreksibehandling

Oslo universitetssykehus tilbyr en intensiv behandling av anoreksi på 5 dager, med poliklinisk oppfølging etterpå.

Molde-forsker trenger 100 kvinner fra 13 år og oppover til forskningsprosjekt

– Sjøl om anoreksi er en alvorlig sjukdom, er det viktig å vite at man kan bli frisk! Det sier moldeforsker som søker kvinner over 18 år til prosjekt. Mål: bidra til bedre behandling av anoreksi.

mandag 20.05 2019

Gjemnes sjukeheim har fravær på bare 2,9 prosent l Flere tiltak har gitt effekt

På landsbunnen i sjukefravær

Sjukefraværet blant de ansatte på Gjemnes sjukeheim var i april helt nede i 2,9 prosent. Det er trolig blant det laveste fraværet i landet i denne sektoren.

lørdag 18.05 2019

Virtuell legetime testet for første gang i Molde

onsdag 15.05 2019

Kvernmo henter inn ekstern gruppe

Går mot 100 millioner i minus i år

Økonomien i helseforetaket forverrer seg måned for måned. Så langt i år går det mot et minus på 100 millioner.

3

Enestemmig: Fødesammenslåing er utsatt på ubestemt tid

Direktøren kan ikke si noe nærmere om nytt tidspunkt for fødesammenslåing. - En utmattelsestaktikk, sa leder for bunadsgeriljaen til styret om utsettelsesvedtaket.

Brev fra personalet ved føde- og barselavdelingen i Molde

– Nå kjenner også vi et behov for å uttrykke oss

I et brev til administrerende direktør og styret for helseforetaket i Møre og Romsdal kommer personalet ved føde- og barselavdelingen i Molde med sine meninger.

tirsdag 14.05 2019

Espen Remmes høgre hand går av som direktør

Også kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim sluttar i leiinga i Helse Møre og Romsdal.

mandag 13.05 2019

LESERINNLEGG:

Sjukeheimsplasser og legevaktplassering

«Fra politisk hold er det stille, der ligger det største ansvaret»

søndag 12.05 2019

LEDER

Vi trenger hver eneste sjukepleier

lørdag 11.05 2019

Faktisk.no har sjekket påstand om fødetall

Nei, antall kvinner som føder uplanlagt utenfor sykehus er ikke doblet på 15 år

Slagsvold Vedums påstand om at dobbelt så mange kvinner føder utenfor sykehus som for 15 år siden, ble gjengitt av NTB og publisert av blant annet Aftenposten, Nationen og Dagsavisen .

Arbeidstilsynet pålegger strakstiltak etter lungesykdom ved Langsten

Arbeidstilsynet advarer etter utbruddet av lungesykdom ved verftet i Vestnes i vinter.

Pakkeforløp for ADHD og utmattelsessjukdommer

Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til fire nye helse-pakkeforløp

fredag 10.05 2019

Nå skal leieprisene i Nobel avgjøres – rådmannen enig med styret i Molde Eiendom KF

Nå skal leieprisene i Nobel avgjøres: Nyere og bedre – derfor dyrere?

Skal behandles i formannskapet i Molde på tirsdag.

torsdag 09.05 2019

Styret i helseforetaket starter jakta på ny leder til uriasposten etter Espen Remme

Vil finne sjef i ekspressfart

Allerede denne måneden vil Helse Møre og Romsdal lyse ut stillinga etter Espen Remme. Målet er å få hans etterfølger på plass så snart som mulig.

mandag 06.05 2019

LESERINNLEGG

Hvordan bør framtidas HMR se ut?