Tema

søndag 02.01 2022

Vil ha mer fart på Farstad

Kommunestyret i Hustadvika vil ha fortgang i ombyggingen av nedlagte Farstad omsorgssenter.

mandag 27.12 2021

Nytt tilbud på Nobel neste år:

Restaurant måtte flytte fordi kommunen vil bruke lokalene – dette blir det nye tilbudet

Nobel seniorsenter blir et samlingssted for aktiviteter for eldre i Molde. – Vi gleder oss til å bli litt mer synlig og tilgjengelig, sier kultursjef Janny Meese.

torsdag 16.12 2021

Nå er Vistdal-saka vedtatt – ordføreren spøkte med at han vil sende regning til kommunedelsutvalget

Forslaget fra kommunedelsutvalget i Nesset gikk helt til topps i kommunestyret. Nå skal det bygges åtte nye omsorgsboliger i Vistdal, som med enkle grep skal kunne bli til et døgnbemannet bofellesskap igjen.

lørdag 11.12 2021

Sykepleierforbundet om rekrutteringsproblem:

– Molde har vært ganske bortskjemt

– For pengene Molde kommune bruker på ekstra innleie, kunne de fått 40 nye sjukepleiere. Situasjonen er alvorlig og krever nye tiltak, sier fylkesleder Trine Bruseth Sevaldsen i NSF Møre og Romsdal.

onsdag 08.12 2021

Roper varsko om mangel på fagfolk:

Mangel på sjukepleiere i hele kommunen – koster dyrt

Det meste av merforbruket i helse og omsorg skyldes mangel på fagfolk. Hele 37 millioner kroner er brukt på ekstravakter og overtid i år.

mandag 06.12 2021

Nå har politikerne bestemt seg – dette skjer med Vistdal

Politikerne vil bygge nye omsorgsboliger i Vistdalen, men det skal ikke være et bemannet bofellesskap som i dag.

Gikk i fakkeltog for Vistdal bofellesskap – i dag skal saka opp

Bygdefolket tente hjerte av lys for å vise hvor mye bofellesskapet betyr for bygda.

torsdag 02.12 2021

Nytt forslag om framtida for Vistdal bofellesskap – så mye vil det koste å renovere

En totalrenovering av bofellesskapet vil koste minst 21 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår igjen å flytte tilbudet til Eidsvåg.

mandag 29.11 2021

Nå blir det «samboergaranti» på sjukeheim – men dette bekymrer politikerne

Når den ene får langtidsplass, skal den andre kunne følge med på korttidsplass. – Det kan føre til et press på spesielt kvinner, sier Inger Lise Trønningsdal (H).

fredag 19.11 2021

Vistdalen-debatten fortsetter:

Dahl: Nesset lot forfallet gå altfor langt i Vistdalen bofellesskap

Tidligere Nesset lot bofellesskapet forfalle altfor mye, ifølge Torgeir Dahl. – Enten tar vi investeringen og sørger for at det blir godt nok, eller så må vi avslutte driften, sa ordføreren om det 44 år gamle bygget.

Siste budsjett som ikke rokker ved struktur?

Stor enighet om moldeøkonomien for 2022 – vil stå sammen i tøffere tider

mandag 15.11 2021

Trekker saka om bofellesskapet – dette skjer nå

Kommunen vil vente på ekstern rapport om kostnaden for å ruste opp bofellesskapet i Vistdal. Samtidig advarer leder for helse og omsorgsutvalget: – Faglig forsvarlighet har havnet i skyggen i debatten.

– Kommunen snakker usant – søkere er blitt avvist

– Søkere til bofellesskapet i Vistdal er blitt avvist med begrunnelse i planene om nedleggelse. Kommunen feilinformerer når det hevdes at det ikke har vært søkere dit det siste halvanna året.

fredag 12.11 2021

LEDER LØRDAG 13. NOVEMBER

Den vanskelige knuten i eldreomsorgen

onsdag 10.11 2021

Eldrerådet: – Vi blir ikke hørt

– Vi forventer ikke at vår mening i enhver sammenheng blir fulgt opp og vi skjønner den vanskelige situasjonen Molde er i, men Eldrerådets protest vises ikke i saka.

tirsdag 09.11 2021

Siste: Nå er en ny vurdering av Vistdal bofellesskap klar

Politikerne fjernet nedleggelsen av Vistdal bofellesskap fra kuttlista til helse- og omsorg i august. Nå er saka tilbake og utredet på nytt – med samme konklusjon.

– Det tryggeste huset i bygda

Gratulantene sto i kø under tirsdagens offisielle åpning av det nye helsehuset i Eidsvåg. – Dette er det tryggeste huset i bygda, fastslo byggekomiteens leder, Svein Atle Roset.

Dette er dommen fra de første beboerne

Det er vel to uker siden Gunnhild Austlid Oppigard, Berit Thorhus og Ingrid Toven flyttet til det nye helsehuset. – Her er det lettvint å bo, fastslår de.

torsdag 28.10 2021

Koronasmitte på Kirkebakken omsorgssenter for tredje gang:

– Det er en krevende situasjon

– Vi har slått ned smitte effektivt to ganger før, og skal gjøre det igjen, sier enhetsleder Hilde Oppigård.

onsdag 27.10 2021

Koronautbrudd ved Kirkebakken omsorgssenter

Fire brukere er smittet av en fullvaksinert ansatt. Institusjonen i Molde sentrum er nå stengt for besøkende.

fredag 22.10 2021

Molde kommune presiserer om omsorgsboliger

– Dersom du bor i Midsund eller Nesset får du tildelt bolig der og ikke i gamle Molde, hvis du ikke selv ønsker det, opplyser KTK.

torsdag 21.10 2021
9

Eldre i trygdebustader på Bergmo:

Mange trygdeleilegheiter på Bergmo står tomme - dette seier dei som bur her

God stemning, fellesskap og ei hjelpande hand når det trengst – men også sorg over nedlagt butikk og forslag til forbetring.

tirsdag 19.10 2021

Eldrerådet protesterer mot kutt i eldreomsorgen:

– Helt feil rekkefølge

– Feilen er at man tenker at penger må spares nå, og så skal man se på hva man får til etterpå. Det sier Kjell Bugge i Molde eldreråd om politikernes vedtak om å kutte 16 sjukeheimsplasser på Kirkebakken og fryse antall plasser på Råkhaugen.

mandag 18.10 2021

LESERINNLEGG

Tidligere behovsstyrt budsjettering er blitt til budsjettert behovsstyring

Han fikk rett, den gamle ordføreren som sa dette alt for flere år sia om eldreomsorga. 

LESERINNLEGG

Den lovfestede eldreomsorg og verdighet skal ikke rokkes ved

Jeg vil i minst mulig grad, bidra til at frykt og utrygghet skal bre seg i den delen av befolkningen som frem til pensjonsalder har gjort sitt beste for å bygge landet vårt til et av de beste land i verden å bo i.

søndag 17.10 2021

8 av 16 leiligheter er tildelt:

Nå flytter leietakerne inn her

Beboerne som har fått tildelt omsorgsbolig i det nye helsehuset i Eidsvåg er i gang med innflyttinga.

4

Så mange omsorgsboliger står tomme i Molde – kommunen får ikke leietakere som ønsker å bo der

I nye Molde kommune står nå 30 kommunale trygde- og omsorgsboliger tomme. – Eldre i dag har andre behov og ønsker enn før i tiden. En del av boligene er rett og slett ikke attraktive nok, sier tildelingskontoret.

torsdag 14.10 2021

Eldreomsorg: – Vi har blitt tøffere på å sende hjem folk

Kontoret som tildeler sjukeheimsplasser i Molde forteller at de har blitt «tøffere» på å sende pasienter direkte hjem fra sjukehus. Samtidig søker flere eldre bofelleskap med heldøgns omsorg, mens færre ønsker å bo i kommunens omsorgsboliger.

tirsdag 12.10 2021

KrF brukte dobbeltstemme – vant fram med mildere kuttforslag i eldreomsorgen

– Det er ikke med lett hjerte jeg legger ned sjukeheimsplasser, men vi kan ikke bare stikke hodet ned i sanden. Dette gir oss et visst handlingsrom, sier Inger Cecilie Frisvoll (KrF).

Enhetsleder på Kirkebakken om dobbeltrom: – Ansatte må være «flyttebyrå»

– De ansatte er alt for mye «flyttebyrå» for å hele tiden sørge for at riktige personer deler rom. Det er tidvis kaos, forteller Hilde Oppigård, enhetsleder ved Kirkebakken omsorgssenter.

torsdag 07.10 2021

Foreslår å la gamle plasser stå tomme når nye tas i bruk i 2022:

Nå brukes 97 millioner kroner på å bygge ut Råkhaugen – men gir trolig ikke flere sjukeheimsplasser

De nye plassene på Råkhaugen er etterlengtet for en økende pasientgruppe med personer som har krevende demens. Samtidig vil kommunalsjefen la de «gamle» plassene stå tomme for å spare.

tirsdag 05.10 2021

Politikerne sendte kutt i sjukeheimsplasser i retur – nå er nytt forslag klart

Administrasjonen holder fast på forslaget om å kutte 22 sjukeheimsplasser for å møte store økonomiske og personalmessige utfordringer i eldreomsorgen. Ifølge kommunalsjefen er det ikke mulig å fortsette med like mange sjukeheimsplasser som i dag.

fredag 24.09 2021

Vedtok 12-årsplan for eldreomsorgen

Likte ikke timing på helse- og omsorgsplan: – Å lansere en slik sak i valgkampen er en «snublefelle»

Temperaturen var høg da den nye helse- og omsorgsplanen for Molde kommune 2021-2033 ble vedtatt i kommunestyret. Men det politikerne krangler mest om, står det ikke noe om i planen.

torsdag 09.09 2021

– Følte flyttingen som et overgrep

– Det er graverende. Flyttingen har gått altfor fort, og har vært en veldig stor belastning for både mor og oss som pårørende, sier Anne Lise Vatne Eide.

tirsdag 07.09 2021

– Det kan ikke være lettere å få sjukeheimsplass i ytterkantene av kommunen enn i sentrum

Hvor framtidas sjukeheimsplasser skal ligge ble tema da formannskapet behandlet den nye helse- og omsorgsplanen. – Ingen politiske parti kan se bort ifra fakta, sier Frank Ove Sæther (Ap).

onsdag 25.08 2021

Politikerne raste over rammen i helse og omsorg – slik står det til med økonomien i Molde

– Dersom det er et politisk ønske om å øke budsjettrammen til helse og omsorg, må budsjettrammen til andre tjenester reduseres tilsvarende, sier økonomisjefen i Molde om merforbruket på 40 millioner kroner i helse og omsorg.

tirsdag 24.08 2021

Sist gang Molde gjorde dette fikk kommunen regning på flere titalls millioner

Etter at Molde kuttet 16 sjukeheimsplasser i 2015 ble utskrivningsklare pasienter liggende på sjukehus for over 30,5 millioner kroner i perioden 2015-2019.

mandag 23.08 2021

Bråbrems for sjukeheimskutt hos politikerne i Molde

Et samlet helse- og omsorgsutvalg vedtok å sende saka om kutt i sjukeheimsplasser i Molde og Eidsvåg tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning.

søndag 22.08 2021

LESERINNLEGG:

Ei varsla katastrofe for Molde kommune

politikk

LESERINNLEGG:

Skal dei svakaste gå med overskot?

torsdag 19.08 2021

LESERINNLEGG

En verdig eldreomsorg?

tirsdag 17.08 2021

Molde kommune har prøvd samme oppskrift før – slik forklarer kommunalsjefen at det må de lykkes med nå

Stort merforbruk, liten utsikt til friske midler og et økende rekrutteringsproblem. – Vi er nødt til å tilpasse tjenestene for fremtida. Omstilling må til for å kunne nå målet om en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon, sier kommunalsjef helse og omsorg i Molde, Tanja Thalén.

Foreslår stor omlegging av eldreomsorgen i nye Molde kommune:

Politikerne håpet på å bygge ut flere sjukeheimsplasser på Skåla – nå tvinger økonomien administrasjonen til å foreslå kutt

Administrasjonen foreslår å kutte 22 sjukeheimsplasser i Molde og Nesset for å komme nærmere økonomisk balanse.

torsdag 12.08 2021

Varslet sparetiltak i ny helse- og omsorgsplan

Struktur og antall sjukeheimsplasser blir tema når Molde kommune skal planlegge en eldreomsorg som skal ta høyde for flere eldre og en strammere kommuneøkonomi.

torsdag 24.06 2021

Molde kommune skal vedta ny helse og omsorgsplan for 2021-2033:

Varsler kutt i Molde etter sommeren: – Det vil bli tøft

Kommunalsjef Tanja Thalén holder kortene tett til brystet om det vil bli foreslått flere eller færre sjukeheimsplasser. – Vi legger fram forslag til ulike tiltak og så blir det opp til politikerne å prioritere.

torsdag 17.06 2021

Vil ha andre boller for politikerne

Nå kan politikerne i Hustadvika få servert den samme maten som de gir til kommunens eldre og pleietrengende.

lørdag 12.06 2021

Ny helse- og omsorgsplan (2021-2033) ute på høring:

Molde forventer flere eldre – men helse og omsorg må kutte

Molde har i dag 45 flere sjukeheimsplasser enn sammenliknbare kommuner. – Handlingsrommet for å komme i økonomisk balanse ligger i å se på antall og type institusjonsplasser, sier kommunalsjefen.

tirsdag 04.05 2021

Nå skal alle 75-åringer i Molde få hjemmebesøk

– Tilbudet er et vennlig «dytt» om å ta stilling til ting som gjør at man best mulig og lengst mulig kan mestre å bo i eget hjem.

torsdag 04.03 2021

Gjemnes fikk store ekstrakostnader gjennom koronaåret 2020

Kommunen sliter med økonomien, men er klar for sin største investering noensinne

Gjemnes måtte bruke fra oppsparte fond i fjor for å få regnskapet i balanse. Nå retter kommunen blikket fram mot sin største investering noensinne; nytt helsehus til 258 millioner kroner.  

onsdag 24.02 2021

Rauma kommune må betale ned 39 millioner kroner på gammel moro:

– Vi skulle aldri ha flyttet inn i Helsehuset med 90 plasser

Sparepengene er brukt opp. Rauma kommune må betale ned over 39 millioner kroner på gammel moro. 19 plasser i det nye Helsehuset står tomme. Ytterligere 11 plasser skal ut av drift.

fredag 19.02 2021

Dei som flyttar inn her får eigen livsgledekonsulent. – Det er ikkje mange kommunar som har ei slik stilling

Skal skape livsglede for dei 64 som skal flytte inn på Stella Maris.

torsdag 11.02 2021

Helse og omsorg hadde et snitt på 9,8 prosent sjukefravær i 2020, men det er store forskjeller:

Hos denne arbeidsplassen er sjukefraværet både på snittet og ekstra lavt

Hos Kleive- og Skåla omsorgssenter er sjukefraværet både på snittet for hele sektoren, og ekstra lavt. I 2020 gikk det et skille mellom sjukeheimene og hjemmetjenesten.

mandag 08.02 2021

Positiv trend fortsetter:

Fortsatt rekordfå liggedøgn på sjukehus

Molde kommune bruker kapasiteten i hele kommunen til å ta ut ferdigbehandlete pasienter fra sjukehuset.

lørdag 30.01 2021

Må vente på deler fra Italia:

Kan ikke si når heisen er i gang igjen – må vente på deler fra Italia

Heismotoren repareres så snart delen ankommer Molde fra Italia. Men Molde Eiendom KF kan ikke si nøyaktig når det blir.

Heisen i Gotfred Lies plass 1 står – igjen

Astrid (89) kommer seg ikke ut av sin egen heim

– Jeg føler meg innestengt. At heisen står blir en tilleggsbelastning, spesielt nå i koronatida, sier Astrid Solbakken, som bor i 5. etasje, for tida uten heis.

onsdag 13.01 2021

Vil ha lokal kunst på veggene

Men du trenger ikke være kunstner for å være med i konkurransen.

torsdag 07.01 2021

LESERINNLEGG

Nedlegging av Farstad omsorgssenter

Oppfordringen til Hustadvikas politikere må være: Det er aldri for sent å snu!!

torsdag 17.12 2020

Hustadvika vedtok store kutt:

– Burde ha oss heim og skjemmes

Aksjonistene kjempet til siste slutt, men forgjeves: Farstad omsorgssenter blir avviklet. Arbeiderpartiets gruppeleder mener politikerne burde skjemmes.

Politikerne møtt av aksjonister

Politikerne i Hustadvika ble møtt av aksjonister før kommunestyremøte torsdag.

tirsdag 15.12 2020

Eldreombudet opererte med gamle tall: Møre og Romsdal er ikke lenger verstingen

Eldremillionene her lokalt røyk unna i slutten av november.

mandag 14.12 2020

LESERINNLEGG

Farstad omsorgssenter bør beholdes

tirsdag 08.12 2020

Politikerne behandlet ny rapport: - Jeg greier nesten ikke å slutte å smile

Politikerne i Molde behandlet ny rapport om kommunens betalingsdøgn på sjukehus. Økonomirapporten var ikke like lystig lesning.

søndag 06.12 2020

Nå begynner arbeidet med å oppdatere planen for eldreomsorgen i nye Molde

Merforbruket på 54 mill. kr forsterker behovet for å se på antall institusjonsplasser. – Det vil verken være nok fagfolk eller komme nok friske penger til å drive slik som i dag.

fredag 04.12 2020

Null utskrivningsklare pasienter på sjukehus og null på vent på Kirkebakken:

Sensasjonell utvikling i helse og omsorg i nye Molde

Antall overliggere på sjukehus fra Molde kommune er rekordlavt i 2020. – Vi er veldig glad for dette, men vi vet også at ting kan snu fort, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Tanja Thalén.

Kampen for Farstad fortsetter:

Overrakte over 700 underskrifter mot nedlegging: – Hadde jeg vært innbygger, hadde jeg sikkert skrevet under sjøl

– Hadde jeg vært innbygger hadde jeg sikkert skrevet under sjøl. Men som politikere må vi prioritere. Det er vårt lodd.

mandag 23.11 2020

Sterkt imot å gå videre med utvidelse av Skåla omsorgssenter:

– Forslaget ser helt bort ifra hvor flest folk blir gamle

– Posisjonen lovet Senterpartiet å satse på Skåla, men utbyggingen er i strid med fakta om hvor folk i Molde blir gamle, sier Frank Ove Sæther (Ap).

Politikerne vedtok å utrede flere plasser på Skåla og Kleive – dette sier rapporten

Kommunedirektøren ber politikerne vente med avgjørelsen til de kan se behovet for hele nye Molde under ett. Han advarer mot kostnaden med å drifte plassene i en sektor som allerede går 50 millioner i minus.

torsdag 19.11 2020

Bygger om Farstad til omsorgsboliger-

Farstad omsorgssenter legges ned som institusjon, og bygges om til omsorgsboliger. Beboere flyttes til andre institusjoner og de ansatte skal få tilbud om andre jobber i kommunen.

onsdag 11.11 2020

Fortsetter kampen for Farstad. – Det har vært en veldig stor respons

Kort tid etter at lista var lagt ut var det samlet flere hundre underskrifter for å bevare Farstad omsorgssenter.

fredag 06.11 2020

Eldreomsorg - Hustadvika kommune står foran store prioriteringsoppgaver!

torsdag 05.11 2020

Stemte ned kommunedirektørens forslag

– Fremstår nærmest som molbopolitikk

– Denne saken burde aldri handlet om økonomisk gevinst, men om verdig alderdom.

Politikerne i Hustadvika møtt av 200 demonstranter

Rundt to hundre personer demonstrerte mot planene om å legge ned Farstad omsorgssenter.

mandag 02.11 2020

Protestmarkering for Farstad omsorgssenter

Politikerne i formannskapet i Hustadvika vil bli møtt av en folkemengde når de torsdag skal behandle forslaget om å legge ned Farstad omsorgssenter.

torsdag 29.10 2020

Enhetsleder på Farstad:

Enhetsleder på Farstad om nedleggingsforslaget:– Baklengs inn i framtida

– Elevtallet i kommunen går ned mens antall eldre vil øke kraftig. I en slik situasjon skal man legge ned omsorgssenteret. Jeg lurer på om vi nå går baklengs inn i framtiden .

Dette sier politikerne

Høyre er tydelig på at de vil gå imot nedleggelse av Farstad omsorgssenter. Frp mener nedleggelsen er hårreisende.

onsdag 28.10 2020

Flere institusjoner kan bli lagt ned

Flere institusjoner i Hustadvika kan bli lagt ned i løpet av de kommende åra.

Vil legge ned Farstad omsorgssenter

– Sinne og frustrasjon

Kommunedirektøren i Hustadvika foreslår å legge ned Farstad omsorgssenter for å spare penger. Ansatte, beboere og pårørende reagerer sterkt på planen.

mandag 12.10 2020

Så mye kostet ombyggingen av Nobel

Da de forrige eierne ikke fant lønnsomhet i eget boligprosjekt, kontaktet de Molde kommune for salg. Nå viser tallene hvor mye det kostet å bygge om hotellet til et døgnbemannet bofellesskap.

søndag 11.10 2020

Nye plasser på Råkhaugen forsinket med to år – kan stå ferdig sommeren 2022

Opprinnelig vedtak sa at sjukeheimsplassene skulle åpnes «seinest 2020», men en stor økning i svært krevende pasientgrupper gjorde at tegningene måtte skrotes.

tirsdag 15.09 2020

Tildelt Omsorgsprisen i Møre og Romsdal for 2020

Sandøytunet heidra for god mat

Storkjøkkenet på Harøya lagar god og kortreist mat. Det får dei no pris for.

torsdag 27.08 2020

Advarer mot ostehøvel

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune foreslår å legge ned helseinstitusjoner for å få økonomien i balanse. Han advarer politikerne sterkt mot å bruke "ostehøvelprinsippet".

fredag 21.08 2020

– Mange pårørende har hatt en veldig tøff periode

Flere måneder med koronastengt dagtilbud fikk følger for mange, sier kommunalsjefen for helse og omsorg.

torsdag 20.08 2020

Tillitsvalgte om merforbruket og krav om å kutte 50 millioner:

– Vi er inne i en ond sirkel

Tillitsvalgte i helse og omsorg sier de gjerne vil fortelle politikerne hvor skoen trykker. – Grunnbemanningen er et lurt sted å starte. I dag brukes alt for mye tid på å skaffe folk, sier de.

søndag 02.08 2020

Tomrefjord pensjonistlag runder 40 år:

Kunne endelig møtes igjen etter koronapause

Tomrefjord pensjonistlag kunne igjen møtes etter nesten et halvt års korona-pause. – Nå føler vi oss ganske trygge, sier leder Elin Furland.

torsdag 30.04 2020

Avdekket legionellabakterier ved omsorgssenter

Ansatte, beboere og pårørende ble torsdag orientert om funn av legionallabakterier ved Skåla omsorgssenter i Molde.

onsdag 25.03 2020

Reagerer på manglende nett-tillatelse

Hos ROR-IKT fikk Harald Hjelle beskjed om at Glomstua måtte søke om tillatelse til å få KOMP-en på gjestenettet. Nå beklager de svaret – og gir Hjelle tilgang uten omveier.

– Å snakke på en skjerm er bedre enn ingenting

Ikke alle mestrer Skype og Facetime. Harald Hjelle fant en annen måte å holde kontakten med faren, Arne Hjelle (82), på Glomstua omsorgssenter.

søndag 23.02 2020

Hustadvika kommune står foran dype kutt i helse- og omsorgsbudsjettet

– Ingen er skjermet

De tidligere kommunene Fræna og Eide brukte langt mer på helse- og omsorgstjenester enn gjennomsnittskommunen i landet. Nå må den nye Hustadvika kommune gjennom knallharde kutt.

lørdag 01.02 2020

– Framtidsfullmakt gjorde ting mye enklere

– Framtidsfullmakta har gjort ting veldig mye enklere for oss, sier Hanne Aastebøl Nerland, som har to nærstående som har blitt dement. Hun sitter også i styret i Molde Demensforening.

mandag 13.01 2020

LESERINNLEGG

Eldreomsorg og sjøfront i Molde kommune

torsdag 09.01 2020

Klart for første møte i utvalget som får eldrebølgen i fanget

Det nye utvalget for helse og omsorg i Molde kommune ledes politisk av Inger Cecilie Frisvoll (KrF). Administrativt ledes helse- og omsorg av den nye kommunalsjefen Tanja Thalén.

lørdag 28.12 2019

Trygve Grydeland svarer på kritikken

– Vi satser på de eldre

– Vi har vedtatt en stor satsing på eldre. Men for å ivareta behovene til de eldre må vi samtidig satse på de yngre, sier Trygve Grydeland (H).

Bitten Linge reagerer på språkbruk i Molde kommunestyre

– Jeg føler meg krenket

– Når Trygve Grydeland lurer på hvem som vil bo i kommunen om Molde skal være en geriatrisk avdeling, blir jeg direkte krenket på vegne av de eldre, sier Bitten Linge (82).

torsdag 12.12 2019

Sjukeheimsavdeling sto i fare for å bli nedlagt. Nå har politikerne sagt sitt

En avdeling med 11 plasser ved Fræna sjukehjem blir likevel ikke lagt ned. Kommunestyret i Hustadvika sa torsdag nei til kommunedirektørens ønske om å legge ned avdelingen for å spare penger

tirsdag 03.12 2019

Bygging av flere sjukeheimsplasser på Skåla er ikke med i skissen til økonomiplan de neste fire åra:

Posisjonen lovet 16 nye sjukehjemsplasser på Skåla. Byggingen har ikke fått plass på budsjettet de neste fire årene

søndag 24.11 2019

Leserinnlegg:

Eldreomsorgen må bli best mulig, ikke billigst mulig

Når 1 av 5 sykepleiere slutter etter 10 år på grunn av nettopp dette, er det viktigste grepet å øke grunnbemanningen.

torsdag 21.11 2019

Merforbruket i Molde kommune øker utover året:

«Situasjonen har forverret seg betydelig de siste to årene og særlig inneværende år»

Tjenestene bruker 51,4 millioner kroner mer enn budsjettert i 2019. Familie- og sosial og Helse og omsorg sliter mest.

fredag 04.10 2019

Markerte verdensdagen for psykisk helse

– Mange eldre er ensomme

Fredag var 20 eldre invitert til lunsj med framtidige helsefagarbeidere fra Fræna vgs. Anne Lise Ukkelberg (84) tror mange eldre sitter mye aleine. – Sjøl er jeg heldig og har mange rundt meg, sier hun.

onsdag 04.09 2019

Eldreminister Sylvi Listhaug besøkte Glomstua og fikk status på eldreomsorgen i Molde

– Dere må prioritere bedre

Eldreministeren roser driften ved Glomstua – men ber politikerne i Molde prioritere bedre for å få opp antall langtidsplasser ved sjukheimenene.

tirsdag 03.09 2019

–Jeg legger meg langflat i spørsmålet om sjukeheimsplasser

Etter siste kommunevalg inngikk Ap og Høyre en historisk allianse i Molde. Hvordan har disse åra vært for Molde Ap i posisjon?

lørdag 31.08 2019

KrF vil ha kontantstøtte til eldre

Kristelig Folkeparti vil ha ny ordning og foreslår utredning av kontantstøtte for eldre slik at de pårørende kan gi sine eldre omsorg.

fredag 30.08 2019

Sommeren i pleie og omsorg langt unna fjorårets krisesommer, men det er stor knapphet på ledige langtidsplasser, sier tildelingskontoret

Greier ikke tilby enerom ved langtidsvedtak

Antall betalingsdøgn på sjukehus synker noe, men fortsatt opptas halvparten av korttidsplassene på institusjon av beboere med langtidsplass.

torsdag 15.08 2019

Avtale inngått for solskjerming av Nobel – arbeidet er allerede i gang

fredag 02.08 2019

Molde pensjonistforening inviterer politikerne til debatt mandag

– Hver femte innbygger betegnes som eldre. Så politikerne har all grunn til å stille opp

Pensjonistforeningen vil høre hva politikerne vil gjøre for de eldre.

torsdag 04.07 2019

– Ensidig fokus på omsorgsboliger økonomisk motivert

Pensjonistforbundet i MR frykter at kommunene ikke har penger til å gjennomføre ny eldrereform.

Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter vil ikke være nok – trenger mer plasser i sentrum

Mener politikerne i Molde har misforstått behovet til de eldre

tirsdag 02.07 2019

Har stort behov for flere plasser på Råkhaugen – de kommer om to år

Fortsatt benyttes en stor andel korttidsplasser av personer med vedtak om langtidsplass. Flere plasser på Råkhaugen står ikke ferdig før seint 2021.

Reagerer på at mannen ble avvist: – De sa han var for urolig

Dagen før mannen hadde fått korttidsplass på Glomstua fikk Jorunn Veiset (77) beskjed om at han likevel ikke fikk komme dit – fordi han var for urolig.

Molde kommune sliter med å gi tilbud til eldre som tidligere ble henvist til alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset

– Ikke rigget for denne gruppen eldre

Pleie og omsorg slår alarm om en økning i svært krevende pasientgrupper blant de eldre. Samtidig er det nesten ingen korttidsplasser ledige til å avlaste deres pårørende.

søndag 16.06 2019

LEDER MANDAG 17. JUNI

Respektløs transport av eldre om natta

lørdag 11.05 2019

LEDER

Eldre hever stemmen i bekymring

fredag 10.05 2019

Nå skal leieprisene i Nobel avgjøres – rådmannen enig med styret i Molde Eiendom KF

Nå skal leieprisene i Nobel avgjøres: Nyere og bedre – derfor dyrere?

Skal behandles i formannskapet i Molde på tirsdag.

torsdag 14.03 2019
6

Mandag 17. juni kan de første beboerne flytte inn i byens nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Fra hotell til omsorg – slik blir nye Nobel

Det nærmer seg ferdigstilling av de 25 boenhetene i Nobel. Beboerne kan vente seg lyse leiligheter og sentrums flotteste takterrasse.

onsdag 13.03 2019

Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet mener kommunene må våkne

-Er rød stein viktigere enn sjukeheimsplass?

Antall eldre øker, men kommunene har sovet i timen og ikke holdt tritt med omsorgstilbudene, mener fylkesleder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet. – Er det sånn at rød stein er viktigere enn sjukeheimsplasser? spør han.

lørdag 09.03 2019

Dahl: – Utsettelsene av Nobel og Råkhaugen skuffer meg

– Nobel skulle åpne i fjor, nå blir det før sommeren, sier ordfører Torgeir Dahl (H).

– Det vi gjør i dag er brannslokking

Problemene i Moldes eldreomsorg startet da 16 sjukeheimsplasser på Røbekk ble lagt ned.

– Vi hadde trengt de 16 sjukeheimsplassene på Røbekk fram til nye Nobel

Det sier Frank O. Sæther (Ap), som medgir at eldreomsorgen i Molde ikke er bra nok.

tirsdag 05.03 2019

Politikerne la ned 16 sjukeheimsplasser i 2015 – siden den gang har Molde kommune fått regninger fra helseforetaket på over 30 millioner kroner

Starter året med rekordmange på sjukehus. Har fått regning på 30,5 millioner kroner siden 2015

De to første månedene i 2019 hadde Molde kommune flere ferdigbehandlete pasienter liggende på sjukehus enn noensinne.

mandag 04.03 2019

Nye Råkhaugen-plasser først fra seinhøsten 2021

Det hjalp ikke at politikerne før jul i fjor vedtok åpning «seinest i 2020».

Fortsatt behov for flere sjukeheimsplasser

– Nobel ikke en sjukeheim

Beboere på nye Nobel må greie seg på nivå med heimeboende som får hjelp.

søndag 03.03 2019

– Det gjør inntrykk å lese om henne

Situasjonen til Solbjørg (83) ble et tema i plan- og utviklingsutvalget.

– Jeg lengter heim og har gjort meg fortjent til en plass i Molde, sier Solbjørg Bækkelund, som føler seg ensom på Vestnes sjukeheim

– For Guds skyld, ikke bli gammel

Molde kommune har ikke sjukeheimsplass til Solbjørg Bækkelund (83) og sendte henne til Vestnes. Hun sakner sterkt å ha sine nærmeste rundt seg, og føler seg som en kasteball i systemet.

tirsdag 19.02 2019
2

Matserveringen kan bli endret for å unngå mye tid til pakking og oppvarming

Hverdagsmaten serveres på fat

Beboerne på Rauma helsehus kan fra april få middagsmaten varm fra grytene. Blant politikerne er det stemning for å gå over til prinsippet om at kjøkkenet serverer varm mat fem dager i uka.

søndag 10.02 2019

Sylvi Listhaug vil kutte ut kognitiv test av eldre ved fornying av førerkortet

– Eldre blir diskriminert

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) vil fjerne de kognitive testene som bilførere over 75 må gjennom for å beholde førerkortet.

onsdag 28.11 2018
5

MFK-veteranene serverte, sang og ga bort 10.000 kroner til Råkhaugen dagsenter

Sølvfesten på Råkhaugen var gullet verdig

MFK-veteranene serverte alt «på sølvfat» da Råkhaugen dagsenter arrangerte sin store sølvfest. Det inkluderer en gave på 10.000 kroner. De blåhvite veteranene er også aktivitetsvenner for personer med demens.

onsdag 14.11 2018

Eldre i omsorgsboliger fikk budskap om døden i postkassa

– Dette er skremsel, og er ikke greit i det hele tatt, sier pårørende.

mandag 12.11 2018
4

Mevoldtunet til 13 millioner kroner ble offisielt åpnet i Julsundet mandag

Tror Mevoldtunet blir et løft for Julsundet

Den nybygde omsorgsbasen med sambruksrom, helsestasjon og kontor til heimetjenesten skal møte befolkningsveksten på fastlands-Aukra.

tirsdag 06.11 2018

Tirsdag besøkte eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen, Råkhaugen dagsenter

Eldreministeren møtte eldre med demens på Råkhaugen Frits (82): – Jeg er glad vi fikk vist hvor godt vi har det her

Fritz Halstensen (82) er glad for at ministeren ville besøke dagsenteret, slik at hun fikk se hvor godt de har det.

onsdag 24.10 2018

Nesset skal vedta plan for helse og omsorg 2018–2025

Vil ta vidare Nessets gode helsetilbod

Nesset har gode og til dels unike helse- og omsorgstenester, som må vidareførast også etter kommunesamanslåinga.

fredag 19.10 2018

Sertifikat for minibuss ikke lenger nok for helsearbeidere, blir dyrt for kommunen

Sertifikat for minibuss ikke lenger nok for helsearbeidere. Det blir dyrt for kommunen

Helsearbeidere med sertifikat for minibuss har i alle år skysset brukere til og fra dagsenter. Det er det slutt på. Kravet om yrkessjåførkompentanse slår brått inn og koster kommunen store summer.

Driver av kjøreskole: – Jeg greier heller ikke å forstå det

Leidulf Inderhaug i Team trafikkskole klør seg i hodet over tolkingen av yrkessjåførforskriften.

LEDER LØRDAG 20. OKTOBER

Et stort, men nødvendig omsorgsløft

torsdag 18.10 2018
10

Ny helse- og omsorgsplan for Molde 2018–2025 er nå endelig vedtatt # Gir snarlig utbygging av 24 sjukeheimsplasser på Råkhaugen

Nå blir det flere sjukeheimsplasser i Molde

Når utbyggingen av Råkhaugen starter opp, må vi ha flaggdag i Molde! sier Ann Elida Solheim (Frp).

Slik er vedtaket om eldreomsorgen

Den vedtatte helse- og omsorgsplana vil bygge ut 32 plasser på Råkhaugen.

tirsdag 16.10 2018

Vi blir flere og flere innbyggere over 80 år. Sjekk utviklingen i din kommune

I løpet av de neste ni åra kommer tallet på innbyggere over 80 år i Romsdals Budstikkes dekningskommuner til å øke kraftig.

mandag 15.10 2018
4

Fredagskafé for eldre, sjuke og pleietrengende hver 14. dag i Elnesvågen

Danseløva Mads (72) får swing på sakene

Hver 14. dag arrangerer Elnesvågen helselag sin faste fredagskafé. Den er gull verdt for eldre, sjuke og pleietrengende. Gull verdt er også danseløva Mads Aure (72), som alltid får swing på sakene!

lørdag 06.10 2018

LEDER LØRDAG 6. OKTOBER

Flere sjukeheims-plasser nødvendig

tirsdag 02.10 2018

– Det er ikke bærekraftig slik vi holder på i dag

Fagsjefen varsler en stor omstilling i helse- og omsorg når det blir flere eldre og færre yrkesaktive.

H, Ap, KrF og V med «marsjordre» om sjukeheimsplasser – Sp, Frp og SV kom også med forslag, men sluttet seg til flertallet

Vil bygge ut Råkhaugen umiddelbart

Politikerne vil bygge ut 24 nye sjukeheimsplasser på Råkhaugen og utrede mer på Skåla og Kleive på sikt.

Elvis kom til den internasjonale eldredagen: – Lever så lenge på dette, at jeg kan bli 150 år!

torsdag 20.09 2018
5

Molde må kutte kraftig. Men disse områdene skal skjermes

SV og Borgerlisten ville også skjerme Tiltak funksjonshemmete for kutt i 2019, men ble nedstemt.

Etterlyste debatt om pleie- og omsorg

SV-representant vil ha temaet opp i kommunestyret.

Han skrev leserinnlegg om tapt utsikt. Så dukket en anonym giver opp

Tobben Farstad skrev leserinnlegg om den tapte utsikten fra Kirkebakken. For to uker siden kom en anonym giver med et maleri. – Jeg kaller det for Det tapte panorama, sier Tobben rørt.

mandag 17.09 2018

Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal med klare råd til Molde kommune om rekrutteringa til framtidas eldreomsorg:

Sykepleierforbundet med klare råd til Molde om framtidas eldreomsorg

– Det bør ikke bare være opp til politikerne å synse og mene noe om eldreomsorgen, uten at de sitter på godt faktagrunnlag, sier Sykepleierforbundet.

tirsdag 04.09 2018

LESERINNLEGG

«Det er å håpe at politikerne har vilje og mot til å prioritere»

Geriater og tidligere overlege Håvard Heggdal med klar beskjed til moldepolitikerne:

Geriater: – Molde kommune spenner bein på sin egen strategi

– Mangelen på sjukeheimsplasser er så stor at den står i vegen for at folk kan bo lengst mulig heime.

mandag 03.09 2018

Palliativ eining i Midsund skal stå klar i løpet av året

No blir helsetilbodet komplett: – Endeleg!

Riving og ombygging er i gang, snart står rom for smertelindring klart. Med det blir helsetilbodet i Midsund komplett.

tirsdag 21.08 2018

LEDER ONSDAG 22. AUGUST:

Eldrebølgen er nok ingen bløff

tirsdag 07.08 2018

Har krav på sjukeheimsplass med ny lov

Eldrerådet vil ha den nye rettigheten med i plana.

Eldrerådet i Molde advarer mot å bare bygge ut bofellesskap med heldøgns omsorg

Eldrerådet advarer: Etterlyser flere sjukeheimsplasser i ny plan

– Å holde seg til dagens dekningsgrad er altfor defensivt, sier Eldrerådet.

fredag 22.06 2018

LEDER LØRDAG 23. JUNI

Flott omsorg for eldre innbyggere

søndag 03.06 2018

LEDER MANDAG 4. JUNI

Spennende tanker om eldretilbud

lørdag 02.06 2018

Gulljazz mangler grunnfinansiering, men;

– I Molde blir det Gulljazz på by’n!

– Kulturopplevelser er like viktige for eldre og Gulljazz har vært årets store happning. Det betyr enormt! Nå er vi glade for at det blir et tilbud i år også, sier enhetsleder ved Glomstua omsorgssenter, Corinna Stene.

Må skaffe minst 30 nye sjukeheimsplasser innen 2025

I tillegg foreslås 16 nye plasser på Råkhaugen og 25 i nye Reknes terrasse.

fredag 01.06 2018

Lanserer ny helse og omsorgsplan for Molde kommune for 2018-2025: «Mitt liv – mine valg – min tjeneste»

– Å bo heime vil være målet for de fleste

Men Molde kommune vil trenge både mer forebyggende tiltak og flere plasser med heldøgns omsorg.

onsdag 30.05 2018

Slik vil Astero utvikle tilbudet til eldre

Nye boliger til eldre, skal lette trykket på de kommunale plassene, og gi arbeidstrening for å få mer arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren.

lørdag 19.05 2018

Spør ikke pasientene

– Da ville nok en del ha sagt nei til Midsund.

fredag 18.05 2018

Leie av korttids sjukeheimsplasser i Midsund kommune sparer Molde kommune for 2.473 kroner per døgn

«Halv pris» på sjukeheimsplasser

For Molde er det god økonomi i å kutte antall betalingsdøgn på sjukehus. – Folk er glade for å slippe å ligge og vente på sjukehuset så lenge, sier Margareth Hoff Berg (Frp).

mandag 14.05 2018

Bilde av eldre på Fræna omsorgssenter får stor oppmerksomhet

Dette bildet fra Fræna omsorgssenter hylles i sosiale medier

– I Fræna ser vi en positiv trend til at de eldre tas med ut på ulike aktiviteter, sier enhetsleder for pleie og omsorg.

onsdag 07.03 2018
4

Matomsorg for eldre tema på velsmakende vårtakkefest i Wenaas-huset i Måndalen

Hotellkongen og to kokker bidrar til bedre mat for de eldre. Slik ble de takket

Ronald Takke, Lars Wenaas og Merethe Bolstad. Tre personer som i høyeste grad bidrar til bedre matomsorg for eldre. Derfor ble de også hedret med gavedryss og festmat i Wenaas-huset tirsdag.

tirsdag 27.02 2018

Frp med kopi av gammelt Ap-ønske

Kjærlighetsgaranti også i Fræna?

søndag 25.02 2018

Vil ha garanti for at ektepar og samboere ikke skilles om en havner på sjukehjem

Molde FrP tar initiativ til ny "Samboergaranti" i kommunen.