Tema

torsdag 09.07 2020

– Kan beklage språkbruk, men må forstå at dette vekker følelser

Arild Svensli sier at det er forståelig at folk reagerer.

Advarer mot kraftig språkbruk

I et Facebook-innlegg angående deponiet på Rausand hagler kommentarene mot kommunepolitiker Svein Atle Roset (KrF). Innlegget er skrevet av en annen kommunestyrerepresentant, Arild Svensli (H).

fredag 19.06 2020

Bergmesteren: – Det er lovstridig å følge kommunens vedtak

Bergmesteren Raudsand påklager kommunestyrets vedtak.

onsdag 17.06 2020

LESERINNLEGG

Deponisaken: Vi vant! 

Et klart og tydelig Nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand blir innarbeidet i strategiplaner.

søndag 14.06 2020

LESERINNLEGG

Kem skal rydde opp i giftdeponiet i Molde om 50 år?

torsdag 11.06 2020

LESERINNLEGG:

Kom i gang med opprydding og drift på Raudsand!

fredag 05.06 2020

LESERINNLEGG:  

«Det er tydelig at det ikke bare «deponimotstanderne» som er usikker og skeptisk til prosjektet»

Torbjørn Polden har hatt et leserinnlegg i flere lokalaviser de siste dagene. Han er bekymret for at deponidebatten er ubalansert, lite faglig fundert og preget av mistro og mistenkeliggjøring.

lørdag 30.05 2020

SV-Bjørn mot SV-Bjørn i deponisaka

LEDER LØRDAG 30. MAI

Å spenne krokfot gir ingen gevinst

fredag 29.05 2020

Storvik: – Vedtaket i strid med løyva som er gitt

Bergmesteren Raudsand avventer no kommunestyrets vedtak.

Sp avviser kritikk frå deponitilhengarar

– Har ikkje snudd i deponisaka

Senterpartiet stemde først ja, så nei til Raudsandsøknad - årsaka var mistyding om kva saka eigentleg handla om.

onsdag 27.05 2020

Sterke reaksjoner på formannskapets avslag på Raudsand-søknad

Sjokk, skuffelse og sinne etter Raudsand-vedtak

Tilhengerne av prosjektene på Raudsand i harnisk etter negativt vedtak i formannskapet.

tirsdag 26.05 2020

Debatt om rammetillatelse og dispensasjon for Deponi 2:

Formannskapet sier nei til Raudsand-søknad

Formannskapet sier nei til rammeplan for Deponi 2, og til søknad om dispensasjon.

torsdag 14.05 2020

LESERINNLEGG

Et prosjekt basert på tillit?

"Slik prosjektet er presentert utsettes skattebetalerne i Molde kommune for økonomisk og miljømessig høy risiko. Det sa vi i 2017 og det mener vi i 2019."

onsdag 13.05 2020

LESERINNLEGG:

Hakk i plata fra Giftaksjonen!

tirsdag 12.05 2020

LESERINNLEGG:

Hva driver egentlig Molde Høyre med i deponisaken?

«Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende hva vi nå opplever.»

tirsdag 28.04 2020

Kl. 13: Formannskapet skal drøfte Sjøfronten og deponisaken

Flere store saker på sakskartet.

tirsdag 21.04 2020

LESERINNLEGG

Desse spørsmåla bør politikarane i Molde stille seg om Raudsand

fredag 10.04 2020

LESERINNLEGG

Dahl setter samarbeidet i Molde i en krise

Det er Dahl som setter samarbeidet i Molde i krise. Ordføreren svarer ikke på hvorfor ingen av de som er kritiske til Raudsand ble invitert i møtet med statsråden.

onsdag 08.04 2020

LESERINNLEGG

Samarbeid i krisetid

Bjørn Jacobsen etterlyser et bedre samarbeid i Molde mellom posisjon og opposisjon i disse krisetider.  Samtidig kaster han ut en del påstander som viser at han egentlig først og fremst er ute etter motsetninger og konflikt.

tirsdag 07.04 2020

LESERINNLEGG

Ordføreren utfordrer demokratiet – igjen

LESERINNLEGG

Når Regjeringa i ei krisetid klarar å samarbeide så godt dei gjer med opposisjonen må dette vere muleg i Molde og?

mandag 30.03 2020

LESERINNLEGG

Tanker kring etablering av deponi/gjenvinningsanlegg på Raudsand

tirsdag 03.03 2020

Spør om deponisaka i Stortinget - er bekymret for industrien

Elsa-May Norderhus (Ap) spør klima- og miljøministeren hva han gjør for å løse industriens utfordring med nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge.

fredag 28.02 2020

Naturvernforbundet er bekymra:

Fryktar steinfylling kan rase

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal fryktar den voldsomme steinfyllinga som må til for å legge til rette kaiområdet på Raudsand kan rase og utløyse ein tsunami.

torsdag 20.02 2020

Molde Frp støtta ikkje omkampsaka om deponiplan. Leiaren forklarer årsaka

Molde Frp støtta ikkje omkampsaka om deponiplanen – Simon Sandnes forklarer årsaka.

søndag 16.02 2020

Ap i nye Molde sier nei til deponiplaner

I kommunestyret ble partiet delt, men årsmøtet til nye Molde Ap vedtok forslag om at partiet på fylkesnivå sier nei til deponiplanene på Raudsand.

LESERINNLEGG

«Et ja til reguleringsplanen er det samme som et ja til deponi»

Et knippe representanter fra Molde Høyre etterspør i leserinnlegg av 12.02 en faglig begrunnelse og faktatall knyttet til motstanden mot etablering av nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand i Molde kommune.

LESERINNLEGG

«Vi støtter oss til et føre-var-prinsipp for våre neste generasjoner, faglige vurderinger fra forskningsmiljø og innsigelser fra naboene»

Representanter fra Molde Høyre skriver i RB (12.02.20) om mottak av spesialavfall på Raudsand, og spør «om MDG er imot fordi noen har sagt de skal være det». Her er vårt tilsvar.

torsdag 06.02 2020
4

Deponisaka splittet kommunestyret i Molde

– Hadde jeg visst dette, hadde det ikke blitt noen storkommune, sa en svært skuffet Nesset-politiker. Nå vil Molde kommunestyre behandle deponisaka sjøl, men vet ennå ikke helt hvilket handlingsrom de har.