Tema

torsdag 01.04 2021

LESERINNLEGG:

Veien ut av NTP

tirsdag 30.03 2021

LESERINNLEGG

Tid for avklaringer?

LESERINNLEGG

E39 og bypakke i Molde

mandag 29.03 2021

LESERINNLEGG

Torgeir Dahl i sorg over bypakken

LESERINNLEGG

Når en sint ordfører havner i mindretall

mandag 03.08 2020

LESERINNLEGG:

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde: Finnes det akseptable løsninger?

Ny E39 Julbøen-Fuglset:

– Det er spesielt at dette plutseleg blir sett på som utdatert

MDG saknar alternativ til den planlagte nyvegen i Moldemarka vest.

onsdag 10.06 2020

Frank Sve (Frp) mener Statens vegvesen ikke har bygget en centimeter ny veg

Langer ut mot Statens vegvesen: – Flere prosjekt er vedtatt, men ikke en centimeter veg er bygd

– Vegvesenet klarer ikke å få ferdig planene for nye vegprosjekt. Hvorfor skal vi tru på dere nå? spurte Frank Sve (Frp). – Straks pengene kommer, bygger vi veg, svarte strategisjef Kjetil Strand.

fredag 15.05 2020

Statens vegvesen: – Vi må se på hva dette vil bety

Prosjektlederen for E39 Bolsønes-Kviltorp i Statens vegvesen sier de skal sette seg ned over helga og gå igjennom vedtaket fra politikerne i Molde.

onsdag 13.05 2020

Varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) er tydelig om innfartsvegen:

Senterpartiet avviser at de har snudd om innfartsvegen. – Håper en utredning avdekker andre muligheter

Senterpartiet har støttet innstillingen for planprogram for E39, strekningen Bolsønes – Kviltorp, både i hovedutvalget og formannskapet. Etter all sannsynlighet gjør de det også i kommunestyret, men de ønsker ikke firefeltsveg på strekningen.

tirsdag 05.05 2020

Sørheim: - Vil ikke snakke ned Bypakke Molde

- Molde ligger nok litt lenger bak i løypa enn Ålesund og Kristiansund med sin bypakke, men jeg mener det er realistisk å få bygget Bypakke Molde i løpet av ti år, sier fylkespolitiker Kristin Sørheim.

Sve: - Bypakke Molde er død

- Når verken fylkeskommunen eller kommunen har nåla i veggen, er det helt urealistisk å tenke på kostbare bypakker til flere milliarder kroner. Bypakke Molde er død, minst 10-20 år framover, sier Frank Sve (Frp).

tirsdag 21.04 2020

Planprogram for detaljregulering av E39 Bolsønes-Årø:

– Det vi gjør nå er skadebegrensning

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) behandlet tirsdag planprogrammet for detaljregulering av E39 Bolsønes-Årø. Utvalget la inn flere punkt i kommunedirektørens innstilling for å ha mer kontroll på prosjektet.

fredag 15.11 2019

LEDER FREDAG 15. NOVEMBER

Langt fram for sykkelbyen Molde

tirsdag 29.10 2019

Leserbrev:

Har Bypakken for Molde blitt en sovepute?

onsdag 18.09 2019

LEDER TORSDAG 19. SEPTEMBER

Moldes bykvaliteter kan ikke forringes

torsdag 08.08 2019

Venstre vil ha «miljølokk»

Molde Venstre mener en 150–200 meter brei kulvert med lokk av gress over E39 vil knytte sjøen tettere til Retiroskogen.

onsdag 07.08 2019

Aksjonsgruppa: – Er ikke overbevist

Facebookgruppe ser ikke behovet for fire felt på grunn av kollektivøkning.

Høyre vil ha egen avkjøring til KGB l Holder fast på behov for kollektivfelt, men vil droppe gang- og sykkelveg i sør

Molde Høyre med nytt forslag. Slik vil de løse striden om innfartsvegen langs Fannestranda

Molde Høyre vil «krympe» den planlagte innfartsvegen langs Fannestranda. – Men behovet for å løfte kollektivtrafikken med flere felt kommer vi ikke unna, sier Torgeir Dahl.

søndag 14.07 2019

LESERINNLEGG

Fannestrandas fremtid og Møreaksen

«Konsekvensen er ødeleggelse av eksisterende boliger, vegetasjon og miljø langs hele vakre Fannestranda»

onsdag 26.06 2019

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) møtte lokale bedrifter for å lytte – taus om bompenger i Bypakke Molde

Samferdselsministeren møtte lokale bedrifter for å lytte – taus om bompenger i Bypakke Molde

Samferdselsminister Jon Georg Dale ville ikke svare på om Bypakke Molde bør finansieres med bompenger. Onsdag møtte han lokalt næringsliv for innspill.

onsdag 19.06 2019

– Skillet mellom Bypakken i Molde og ferjefri E39 Molde - Ålesund går i et kryss på Fuglset

Løsningene i Bypakken som skal bedre trafikkbildet i Molde vil ha god en effekt på byen – også med fortsatt ferjedrift.

Slik er status på bypakke Molde i 2019

Selv om reguleringa av bypakke Molde er godt i gang nå, er det verken konkret innhold eller penger på bordet ennå.

onsdag 29.05 2019

LESERINNLEGG

Molde si Bypakke er lik milliardar i bompengar!

Over heile landet kjem sanninga fram om Bypakkane; dei skal ikkje betalast over statsbudsjettet men over det urettvise bompengesystemet.

tirsdag 28.05 2019

LESERINNLEGG

En ventet bompengekatastrofe i Molde

tirsdag 10.04 2018

LESERINNLEGG

Satser på sykkel i Bypakke Molde

torsdag 30.11 2017

LESERINNLEGG

– Mulighetene for finansiering av en tunnelløsning mellom Bolsønes og Lergrovik vurderes på nytt

Vil bruke besparelsen på E39 mellom Breivika og Molde til tunnel

lørdag 11.11 2017

LESERINNLEGG

Skulle vi velge å si nei til en fire-felts løsning i dagen, vil hele regninga havne hos bilistene