Sprek

Men har tidspunktet du trener noe å si for effekten?