MFK-spissens personlige drama: Her holder Ohi sønnen han trodde han skulle miste