Sander Svendsen: – Jeg driter i pengene eller hvor jeg bor