Vil ha akademi i særklasse

Nøkkelpersoner i MFK har lagtt hodene i bløt og stilt en rekke kritiske spørsmål. Resultatet er MoldeAkademiet, som skal gi fotballen i hele Romsdal et kvalitetsløft.
MFK

MOLDE: Molde Fotballklubb er selve lokomotivet i den romsdalske fotballverden, men det er massevis av vogner bak. MoldeAkademiet (MA) har tenkt på dem alle, og er et prosjekt som virker like spennende som det er nøye planlagt og forankret. Målgruppa er spillere i alderen 6-16 år samt de som skal trene dem. – Vi hadde et informasjonsmøte på Aker stadion mandag kveld, med bortimot 100 prosent oppmøte fra klubbene i Romsdal. Totalt var det 70 deltakere på møtet, som ble en skikkelig opptur for oss som har jobbet med MoldeAkademiet. Oppslutningen er unison, sier Are Lervik, som blir daglig leder i MA.

Startet i fjor.

Forarbeidet til MA har pågått i trekvart år, med Tore Hagh, Are Lervik og Erling Moe som sentrale i planleggingsfasen. Adm.dir. Tarje Nordstrand Jacobsen forteller her litt om bakgrunnen for storsatsingen som nå lanseres: – Egenrekrutteringen har ikke vært så bra som tidligere, verken i MFK eller i kretsen. Både toppfotball og bredde stakk hodene sammen for å diskutere virkemidler for å øke kvaliteten og bredden i arbeidet med å få fram unge talenter. – Det er lagt ned et formidabelt arbeid, og akademiplanene er forankret i styrene til både klubben og AS-et. Konseptet vil bli et kjempeløft for alle klubbene i kretsen, både for utøvere og for trenere og ledere, mener Nordstrand Jacobsen.

Snarlig oppstart.

MA har en planlagt oppstart 1. februar. Tore Hagh & Co understreker at Rom ikke ble bygd på en dag, men at rammen nå er klar, og at tiltakene som skal igangsettes skal gjennomføres 100 prosent fra første dag. Til sammen vil det dreie seg om knappe 50 plasser i alderen 10 til 16 år. – Akerhallen er helt sentral, den innebærer en ny tidsalder og blir akademiets hjemmebane. Dette er en tung satsing fra MFK sin side, og vi stiller betydelige ressurser til rådighet for alle klubber som ønsker å delta, i nært samarbeid med kretsen, forklarer Tore Hagh – som har lagt ned mye arbeid i MA-planleggingen. – Hva slags tilbud skal akademiet gi, og til hvem? – Vi skal gi et helhetlig tilbud, og starte tidligere enn hva som har vært vanlig i forhold til barnas alder. Vi starter først opp med tre spillerutviklingsgrupper, inndelt på alder, med spillere fra en rekke klubber. Her har kretsen og klubbene den beste oversikten. Videre vil vi ha stor fokus på trenerutvikling, med to månedlige tiltak for trenere fra hele Romsdal i tillegg til to årlige seminar, sier Tore Hagh – som opplyser at både kosthold, mental trening og holdninger skal stå på akademiets dagsorden.

Tidlig krøkes.

Treningsgruppen fra 10-12 år skal ledes av Frode Nakken, og barna skal hovedsakelig være fra Molde. Det skal trenes hver torsdag, i likhet med gruppene fra 12-14 år og 14-16 år. Disse trenes henholdsvis av Bendik Hareide og Knut Hallvard Eikrem. – I takt med at spillerne blir eldre skal kjerneområdet utvides til å gjelde hele Romsdal. Det er gratis for spillerne å være med på spillerutviklingen, MFK tar regninga. Men vi jobber med å få inn støttespillere som kan hjelpe oss til å finansiere dette løftet, sier Tore Hagh – som ikke vil ut med budsjettrammene for MA, annet enn at det er snakk om store summer.

Flere tilbud.

I løpet av året er det også planer om lekegrupper for barn fra 6-10 år, og et samarbeid med skolene om FFO – fotballfritidsordningen, et spennende tilbud for barn fra 8-12 år. Akademiet skal også tilby fotballskoler i sommerferien, både i Molde og i distriktet. Utvalgte talenter får videre muligheten til et opplegg som kalles "sommerproffs". – MoldeAkademiet er et barne- og ungdomsprosjekt som er ganske unikt i norsk fotball per i dag, på grunn av det store spekteret vi skal tilby, mener Erling Moe, som blir spiller- og trenerutvikler i MA.

Flere på A-laget.

MFK håper selvfølgelig at akademiet med tid og stunder skal føre til flere lokale spillere både på A-laget og på aldersbestemte landslag. Og de har ingen betenkeligheter med å "luke ut" så unge spiller som ned mot ti år – da med fokus på guttespillere. – Alt er i tråd med hva forbundet ønsker seg, og vi legger opp til et differensiert tilbud. Vi spisser ikke noe lag, men gir de beste talentene et frivillig ekstratilbud som et supplement til tilbudet fra egen klubb, sier Are Lervik. – MoldeAkademiet skal bli et konkurransefortrinn for MFK, og et godt verktøy for å utvikle enda bedre relasjoner til de andre klubbene i Romsdal. Det blir et viktig tiltak for at MFK skal holde posisjonen som ett av landets topplag de kommende tiårene, sier Tore Hagh.