Tjærnås: Manchester United viste at de kan true alle. Nå gjenstår neste steg.