Går Gutan på ei cupbombe? Chat med Helge under Hammerfest-TIL