Ekspertene uenige om Fløys muligheter til å holde plassen

foto