Sport

Helsedirektoratet sier nei til NFFs bønn om unntak fra karantenereglene

Fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt har i et brev til helsedepartementet bedt om unntak fra karantenereglene for toppfotballen, men helsemyndighetene anbefaler ikke at det gis. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB