Idrettsstjerner betaler PR-byråer for å si unnskyld på sosiale medier. Har det gått for langt?