Her har turnlaget sin siste utendørstrening: – Det skal bli bra å komme inn i hallen igjen

Turnlaget i junior teamgym består av jenter i alderen 13–17 år. Den siste tiden har all trening foregått utendørs, eller individuelt på treningssenter. Turnlaget i junior teamgym består av jenter i alderen 13–17 år. Den siste tiden har all trening foregått utendørs, eller individuelt på treningssenter.