Denne innleide stjernen gjør Sogndal trygg

Foto: Illustrasjon: Endre M. Lilletvedt / Ill.grunnlag: Scanpix og Shutterstock