Åpner for russisk deltagelse. Kraftige reaksjoner fra Trondheim