Eliteseriedommer Kai Erik Steen er klar på hva som er Toppdommerforeningens holdning: Nei til obosligarunde på mandager!

Som VG tidligere har skrevet er både Norsk Supporterallianse (NSA) og spillerorganisasjonen NISO imot at hovedrunden spilles på mandager kommende sesong.

– Før fjorårssesongen – da Obosligaen var satt opp uten en særlig fast dag – sendte vi ut en bekymringsmelding til Norges Fotballforbund. Det gjorde også NISO og NSA uavhengig av oss. På bakgrunn av dette ble det opprettet en gruppe som så på dette sammen, forteller Kai Erik Steen, leder i Toppdommerforeningen.

Brevet var merket «bekymringsmelding på vegne av dommerne i Obosligaen» og ble sendt til forbundsstyret, forteller han.

– Vi fikk til en løsning som gjorde at vi kunne være med på det sesongen 2021, og vi har fått til samme type løsning i 2022, men vi er ikke fornøyde med at det spilles på ukedager. Det kan gi ringvirkninger på sikt, mener han.

Østsiden Askøy FK-dommeren er bekymret for rekrutteringen og kvaliteten når kamper blir lagt på dager der dommerne har sin sivile jobb.

– Skal man dømme i Obosligaen må man nå sette av ukedager, og da vil nok en del heller prioritere andre ting enn fotballdømming.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF sier det ble nedsatt en arbeidsgruppe etter brevet fra dommerne.

– Gjennom 2020 og 2021 har vi hatt jevnlige diskusjoner med Toppdommerforeningen rundt kamper på ukedager. Vi har sammen fått på plass ordninger med kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, tilpassede reiser samt gitt dommerne stor frihet til å avstå fra å dømme uten at dette skal få konsekvenser, opplyser Fisketjønn.

– Senest sist uke var vi i kontakt med foreningens leder med tanke på å utvide dagens ordninger. Vi har ikke mottatt noen negative signaler fra foreningen og håper og tror de kommer til oss om de er bekymret, legger han til.

Det er Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Fotball Media og rettighetshaver Discovery som i fellesskap setter opp spilleplanen.

Valget av mandag har bakgrunn i klubbenes ønske om å komme ut av skyggen til Eliteserien – og heller «skinne» på en egen dag.

VGs ringerunde viser derimot at bare et fåtall klubben ønsker at hovedrunden skal være på mandager.

Rettighetshaver Discovery har hatt suksess med «Fotball Direkte: Obosligaen», der man kan følge hovedrunden direkte.

– Vi er positive til at Obosligaen får en egen tid, men da bør man heller tørre å ta kampen med Bundesliga og Premier League på lørdager enn å spille på hverdager, mener Steen.