Dansk avis hevder Grytebust er aktuell for storklubb