Sørlending med suksess i KFUM Oslo. Avslo tilbud fra Start.