OL-vinner reagerer kraftig: – Feil, rotete og kritikkverdig