Idrettspresidenten ønsker en aavklaring fra helsedirektøren om stenging av forskjellige anlegg. Idrettspresidenten ønsker en aavklaring fra helsedirektøren om stenging av forskjellige anlegg. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Dette lurer mange på. Onsdag kommer helsedirektøren med svar.

Idrettspresident Berit Kjøll har bedt om en straksavklaring fra helsedirektøren om stenging av forskjellige anlegg og aktiviteter. Onsdag får hun svar.

– Jeg har snakket med Berit Kjøll i dag og sagt at vi i løpet av morgendagen (onsdag) vil komme med et tydelig svar, og forhåpentligvis et godt svar for idretten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB etter den daglige pressekonferansen tirsdag.

– De samme regler gjelder for idretten som for all annen aktivitet, at vi ikke skal være i grupper på flere enn fem og ha to meters avstand til hverandre i det offentlige rom, men jeg håper vi kan gi noe mer konkrete retningslinjer for idretten, og fagfolkene våre jobber med det nå, sier Guldvog videre.

Ønsker klargjøring

Norges idrettsforbund (NIF) sendte forrige onsdag et brev til Helsedirektoratet med anmodning om en klargjøring av vedtaket fra 12. mars om forbud mot idrettsarrangementer, organisert idrettsaktivitet og stenging av blant annet svømmehaller.

Bakgrunnen er en opplevelse av ulik fortolkning og praksis rundt om i kommunene for gjennomføring av vedtaket.

Idrettspresident Berit Kjøll vil ha en klargjøring fra Helsedirektoratet om stenging av idrettsanlegg ettersom det blir tolket forskjellig rundt om i kommunene. Helsedirektør Bjørn Guldvog lover svar onsdag. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stor usikkerhet

Resultatet er ifølge en pressemelding fra NIF usikkerhet og mange spørsmål fra hele idrettsbevegelsen. Idrettspresident Kjøll ba tirsdag om en straksavklaring.

– I dag er det betydelig usikkerhet blant våre forbund og medlemmer vedrørende hva som er lov og hva som ikke er lov etter vedtaket, og vi får derfor svært mange henvendelser med spørsmål om dette. Usikkerheten knyttet til forståelsen av vedtaket innebærer økt risiko for ulik praksis i forskjellige kommuner og forskjellige idretter, og vi opplever også svært ulik adgang til å drive idrett, skriver Kjøll.

– Vi ønsker naturligvis at våre medlemmer avstår fra å utøve aktivitet i strid med vedtaket eller i strid med råd fra norske helsemyndigheter, men dette er svært krevende uten ytterligere veiledning til hvordan vedtaket skal forstås, heter det videre.

NFF: – Uklare råd fører til mange spørsmål

Også Norges Fotballforbund (NFF) etterlyste tirsdag klarere retningslinjer.

De mener det nå haster med en avklaring fra Helsedirektoratet med en presisering på hva et forbud mot organisert idrettsaktivitet innebærer.

– NFF mottar i disse dager en rekke henvendelser fra klubber som er utålmodige etter tydeligere føringer på hva som er lov og ikke lov for aktivitet. Når rådene er uklare fører dette til mange spørsmål, skriver NFF på sine nettsider.