Hareide mener dette må på plass før skjebnekampene