Tom Tvedt, Karen Kvalevåg og Norges idrettsforbund må kutte. Tom Tvedt, Karen Kvalevåg og Norges idrettsforbund må kutte. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Norges idrettsforbund kutter 15 årsverk

Enda flere personer må gå fra NIF.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

Kuttene kommer i tillegg til åtte stillingene som allerede er blitt varslet kuttet i IT-området.

– Jeg kan ikke gå inn på nå hvilke områder som blir rammet hardest, men jeg regner med at alle avdelinger vil bli berørt, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

Grunnen til omstillingen skal være for å «bidra til å tilpasse organisasjonens endrede og reduserte økonomiske rammer.» Det skyldes blant annet mindre støtte til Norges idrettforbund fra Kulturdepartementet.

– Vi gjør kuttene av to årsaker. Både på grunn av signaler om at vi må tilpasse oss en annen økonomisk ramme, og at vi hele tiden må utvikle organisasjonen så den er relevant for medlemmene, sier Kvalevåg.

Beskjeden om omstillingen kommer etter flere avsløringer om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det ble åpnet for innsyn i regnskapsbilagene i NIF tilbake til 2012.

Går på bekostning av oppgradering

Fra før har det altså kommet frem at NIF har kuttet flere stillinger i administrasjonen.

Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.

– Det er ikke en ønsket konsekvens. Det går på bekostning av vedlikehold og oppgradering av digitale løsninger, sa assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Øystein Dale.

Varslet om mindre penger

Kulturdepartementet har varslet ytterligere kutt til administrasjonen i NIF i 2018. De ønsker at en større andel av pengene skal gå direkte til idretten, ikke til administrasjonen.

For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt. Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner.

Neste år kan de altså risikere å få enda mindre, til tross for at de har søkt om 137 millioner til administrasjonen for neste år.

NIF får svar på sin søknad den 1. desember.