Årets idrettslag mener de har funnet svaret på et av de vanligste spørsmålene i idretten

Hvordan skal man fordele midler mellom bredde og toppsatsing? Njørds måte å forholde seg til det spørsmålet trekkes frem i begrunnelsen for at de er årets idrettslag. Hvordan skal man fordele midler mellom bredde og toppsatsing? Njørds måte å forholde seg til det spørsmålet trekkes frem i begrunnelsen for at de er årets idrettslag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen