Roar Lervik er organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets, og har signert skrivet som er sendt til fylkeskommunen og de lokale kommunene. Roar Lervik er organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets, og har signert skrivet som er sendt til fylkeskommunen og de lokale kommunene. Foto: Bjørn Brunvoll

Frykter stengte idrettshaller for massevaksinering - slik svarer kommuneoverlegen