«Dette er de ubehagelige spørsmålene Solskjær må finne svaret på»