– Det er ikke et pålegg. Hver enkelt får vurdere egen risiko. Men det er et klart og tydelig råd om ikke å gjøre det, svarer Olympiatoppens kommunikasjonsansvarlige Halvor Lea på spørsmål om Norges OL-tropp har fått samme strenge databeskjed som den nederlandske.

Det klare og tydelige rådet til medlemmene av den norske OL-troppen er å ikke ta med mobiler og PC-med «vanlig» innhold, men fjerne dette for å hindre uønsket adgang til datanettverkene det er knyttet til.

Ifølge Inside The Games har Nederlands OL-komité overfor alle uttatte utøvere, trenere og ledere nedlagt forbud mot å ta med sine private smarttelefoner og PC-er til vinterlekene i Kina 4. til 20. februar. Årsaken er frykten for at de i Kina vil bli utsatt for såkalt hacking. Det vil si at de kan bli gjenstand for «innbrudd», og at privat og sensitivt datamateriale kan bli hentet ut av dem – og bli misbrukt.

Den nederlandske avisen Volksrant forteller at alle personene i den nederlandske OL-troppen vil få erstattet sin personlige digitale enheter med nye smarttelefoner og PC-er fra Nederlands OL-komité. Disse vil bli destruert umiddelbart etter hjemkomst til Nederland.

Ifølge Halvor Lea vil Olympiatoppen, Norges idrettsforbunds toppidrettsorgan, ikke gå like drastisk til verks. Etter anbefaling fra IT-avdelingen i Norges idrettsforbund, vil PC-ene for bruk i Kina «tømmes» før avreise og bli «satt opp» med en OL-relatert Office-løsning – kalt «Team Norway» – slik Olympiatoppens kommunikasjonsansvarlige forklarer det.

Etter hjemkomst vil de bli «vasket» igjen.

Alle i OL-troppen vil bli anbefalt en VPN-løsning (virtuelt privat nettverk) for sine mobiltelefoner og PC-er.

– Det er tilstrekkelig, sier Halvor Lea.

Kjell Rune Nordli er leder for digitale arbeidsformer i Norges idrettsforbund. Det er han som i første rekke har gitt Olympiatoppen rådene som OL-troppen anbefales å følge. Nordli forteller at NIFs IT-eksperter på sin side har forholdt seg til Nasjonal sikkerhetsmyndighets reiseråd, samt Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Vi har eget sikkerhetsutstyr, og vet at Kina er et krevende landskap når det gjelder overvåkning, sier Kjell Rune Nordli i Norges idrettsforbund.

På spørsmål om Kina regnes som et større høyrisikoland enn andre med tanke på datasikkerhet, svarer han at han ikke har grunnlag for å si at det er verre der enn andre steder.

– Det er vanskelig for meg å rangere Kina mot andre nasjoner. Det overlater vi til PST og NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet). Generelt skal man alltid være forsiktig. For oss er jobben av preventiv karakter. Vi velger å være forsiktig og føre var, sier han.

Halvor Lea sier at alle særidrettenes sportssjefer har fått nødvendig informasjon om anbefalingene og tiltakene, og Kjell Rune Nordli sier at alle i den endelige OL-troppen (siste uttak 18. januar) vil få generell informasjon om datasikkerhet i forbindelse med Kina-oppholdet.