Sport

Sjokk-kamp for verdseinarane frå Noreg: – Vi pissa nesten på oss

Anders Mol (til v.) og Christian Sørum fekk ein mykje vanskelegare kamp enn forventa mot Australia.