Slik overtalte han Sander Svendsen til å bli Odd-spiller