Sjefen hemmelighetsfull om Klæbo-detalj: - Det vil jeg ikke gå mer inn på

foto