Han er odelsgutten som vil velge bort bondelivet – Jesper (18) har helt andre planer