Samtidig sier 11,3 prosent av de spurte i forbundet at de selv har opplevd å bli mobbet i den samme perioden.

VG har fått tilgang på den omfattende medarbeiderundersøkelsen, som ble gjennomført tidligere i år.

– I Norges Skiforbund skal vi ha nulltoleranse for mobbing. Derfor er det alvorlig trist at undersøkelsen viser at noen medarbeidere har blitt utsatt for mobbing, eller har observert mobbing. Vi har tatt tak umiddelbart og jobber målrettet med å adressere dette, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg til VG.

Hun forteller om dialog med verneombud og arbeidsmiljøutvalget for å sette inn tiltak.

– Undersøkelsen er anonym og definisjonen av mobbing er individuell, så det er ikke mulig å si hva det skyldes. Men det skal være nulltoleranse, og det er svært trist at medarbeidere opplever å bli mobbet. Vi har allerede adressert det på fellesmøter, sier Bretten Berg.

– Du har vært generalsekretær i over to år, og én av ti ansatte opplever mobbing på arbeidsplassen. Har du ikke feilet som leder på dette området da?

– Nei, tvert imot. Jeg har grepet fatt i en ukultur og ønsker nettopp å gjøre noe med problemene. Det er mitt ansvar at alle medarbeidere i Norges skiforbund har det bra på jobb. Heldigvis svarer også mange medarbeidere at de gleder seg til å gå på jobb, og med målrettet arbeid sammen med verneombud og AMU er jeg trygg på at vi skal lykkes med dette arbeidet.

MOBBETALL: Slik svarte de ansatte i skiforbundet på spørsmål om mobbing. Foto: Faksimile

I medarbeiderundersøkelsen svarer 115 ansatte i skiforbundet blant annet på spørsmål om hvordan de har det på arbeidsplassen:

Seks ansatte svarer at de har blitt mobbet en sjelden gang, mens fem svarer «av og til». I tillegg kommer én person som opplever å bli mobbet «omtrent én gang i uken», samt én person som svarte «flere ganger i uken».

– Når man har 13 personer som har problemer med mobbing, så vil det få konsekvenser. Tallene bør være en varsellampe og et signal om at arbeidsplassen må ta dette på alvor og gjøre noe, sier professor Morten Birkeland Nielsen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt til VG.

I snitt sier fem prosent av norske arbeidstakere at de har blitt mobbet på arbeidsplassen.

– Fem prosent er fem prosent for mye. Vi snakker om et alvorlig problem i norsk arbeidsliv, sier Birkeland Nielsen.

MENER HUN IKKE HAR SVIKTET: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Foto: Ali Zare

Han var ikke kjent med hvilken bedrift tallene stammet fra da han ble intervjuet av VG.

– Hva kan konsekvensen for den enkelte bli?

– Forskning viser at personer som utsettes for mobbing på arbeidsplassen har dobbelt så stor sannsynlighet for å få psykiske plager og somatiske plager som hodepine og ryggplager. De har femti prosent høyere sykefravær og en høyere sjanse for å bli uføretrygdet, sier han.

I den interne medarbeiderundersøkelsen som VG har fått tilgang på svarer svært mange ansatte i skiforbundet at de gleder seg til å gå på jobb, at de er entusiastiske og stolte over den jobben de gjør.

Mange føler også at jobben er så interessant at det gir motivasjon.

Samtidig er de ansatte langt fra fornøyd med en omstillingsprosess som ble iverksatt for halvannet år siden:

ENDRINGER: Mange ansatte er kritiske til måten omstillingsprosessen i NSF har foregått på. Foto: Faksimile

Ingvild Bretten Berg peker på hvordan omstruktureringen i skiforbundet gled rett over i pandemihåndtering i stedet for rigging for en ny mediehverdag slik man så for seg, fremhever hun.

– At en del ansatte da opplever endringene som krevende, har jeg stor respekt for, sier Bretten Berg.