– Idretten må lære seg at korrupsjon må få en konsekvens, sier Økokrim-sjefen i dette VG-intervjuet.

I en avslørende dokumentarfilm om salget av Qatar-VM 2022 innrømmer tidligere FIFA-president Sepp Blatter (85) at deler av FIFA ikke alltid fulgte regelverket.

– FIFA er ikke korrupt, personer i FIFA er korrupte, sier Blatter i «The Men Who Sold The World Cup» på Discovery +.

I 2010 annonserte han at VM i 2018 skulle avholdes i Russland, og at Qatar hadde vunnet kampen om 2022-mesterskapet.

I ettertid har det haglet med påstander om korrupsjon. Av 22 personer som bestemte at ørkenstaten skulle få VM, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel.

Økokrim-sjef Lønseth uttaler seg fordi forebygging av kriminalitet er én av hans oppgaver.

– Ut fra kriminalitetsforebygging er det åpenbart at Norge bør boikotte Qatar- VM. Hele fotballverden burde det, sier Lønseth.

– Korrupsjon må få en konsekvens. Hvilken annen bransje i denne verden kan vi se store penger være involvert i kontraktstildelinger – uten at det får konsekvens, spør Økokrim-sjefen retorisk.

– Det synes overveiende sannsynlig ut fra det som har kommet fram, at Qatar har fått kontrakten om å arrangere VM på korrupt vis, og da må idretten agere.

Lønseth mener at dette først og fremst handler om at denne type tildeling av store mesterskap kan gjenta seg – om det ikke skjer noe:

– Hvis man setter seg ned og sier at «dette var leit» og «ikke gjør det igjen» og kanskje enkeltindivider blir straffedømt, men likevel fortsetter som om korrupsjonen ikke har funnet sted, da vil det skje igjen, i fotball og i andre idretter.

– Men dere etterforsker ikke saken?

– Nei, vi etterforsker ikke saken, for som vi vet er det ingen nordmenn involvert. Men Norge som fotballnasjon er involvert i dette beslutningssystemet og må derfor agere ut fra beslutningen som er tatt i dette systemet, sier Økokrim-sjefen – og snakker altså om FIFA (det internasjonale fotballforbundet).

– Når det er overveiende sannsynlig at tildelingen til Qatar har skjedd etter forutgående korrupsjon, så er det klart at det bør ha en konsekvens, slik at Qatar ikke får profittere på en korrupt kontrakt. Ingen andre bransjer lar det skje!

Lønseth, tidligere kjent som statssekretær i justisdepartementet i den siste Stoltenberg-regjeringen, sier at næringslivet stopper kontrakter som er vunnet på denne måten.

– Hvis noen vinner en kontrakt og det fremkommer at den er vunnet gjennom korrupt virksomhet, så får ikke de kontrakten. Det vil aldri skje at de får gjennomføre kontrakten. Det er tilsynelatende bare i idretten at det skjer. Og dette er neppe et enkeltstående tilfelle, fordi det aldri har fått noen konsekvens – ut over at noen kanskje er straffedømt i en eller annen jurisdiksjon.

– Idretten må forstå vi kommer til se mer korrupsjon i idretten ved tildeling av arrangementer om de ikke tar konsekvensen av at de ikke har gode nok systemer for å forebygge det.

– Men dette vil gå ut over spillerne?

– Jeg skjønner fortvilelsen hos fotballspillerne, som må leve med dårlige idrettsledere, men det er konsekvens at det ikke er en profesjonell tilnærming til slike problemstillinger, og derfor ikke klarer å forhindre ny korrupsjon. De er nødt til å få på plass systemene og sørge for at tidligere tildelinger får en konsekvens.

– Min agenda er ikke å stikke kjepper i hjulene for norsk idrett. Jeg elsker norsk idrett, og det er nettopp derfor jeg synes det er viktig at de tar konsekvensen av at sånt skjer.

– Du snakker på vegne av Økokrim?

– Dette er Økokrim og mitt syn. Som sjef for Økokrim har jeg også ansvar for å forebygge kriminalitet. Derfor ser jeg det som min plikt å si at Norge ikke burde delta i dette. Hvis Qatar-VM går som normalt, uten konsekvenser, vil det gi en økt risiko for at også tildelingen av fremtidige arrangementer kan bli utsatt for korrupsjon.

Fotballpresident Terje Svendsen har en rekke ganger sagt at «NFF støttet ikke beslutningen om å tildele Qatar VM». Fotballforbundet har likevel stått på at de vil delta i mesterskapet, og på et ekstraordinært ting i juni 2021 fikk de flertall for sitt syn. Boikott-tilhengerne tapte.

Da VG konfronterer Svendsen med uttalelsene fra Økokrim-sjefen, er hans skriftlige svar følgende:

– Qatar skulle aldri fått tildelt VM. NFF stemte aldri for tildelingen av mesterskapet. FIFAs tildelingsprosess skjedde bak lukkede dører, uten involvering av medlemmene og var høyst problematisk på alle måter. Som vi har gjentatt mange ganger: NFF og det internasjonale fotballsamfunnet burde reagert tydeligere og tidligere. Hele styret som ga Qatar VM, er nå byttet ut og reglene for tildeling av VM er reformert. Fra og med 2017 skjer VM-tildelinger etter en åpen anbudsprosess, hvor endelig avgjørelse fattes ved avstemming fra alle medlemsnasjonene.

Fotballpresidenten fortsetter:

– Hele norsk fotball har vært delaktig i en grundig prosess rundt spørsmålet om boikott er riktig virkemiddel for å oppnå endring nå ti år etter tildeling. Et enstemmig forbundsting vedtok i sommer en rekke tiltak som NFF må gjennomføre for å bidra til styrking av menneskerettighetene og for å forebygge sportsvasking og korrupsjon. Et stort flertall av våre medlemmer mente imidlertid at boikott ikke er riktig virkemiddel for å oppnå ønsket endring nå ti år etter tildelingen. Vi jobber for å følge opp tiltakene og for å i enda større grad være en stemme i det internasjonale fotballfellesskapet som bidrar til nødvendig endring.